Nour T., en 16-årig flicka från Syrien, i ett gruppboende i Göteborg.

Nour T., en 16-årig flicka från Syrien, i ett gruppboende i Göteborg. 

© 2016 Lydia Gall/Human Rights Watch