Skip to main content

Kosovo: Odobravanje osnivanja Specijalnog suda ključni korak za pravdu

Pravna misija EU treba da zadrži vodeću ulogu u osetljivim predmetima

(Brisel) – Parlament Kosova je 23. aprila 2014. odobrio osnivanje specijalnog suda za teška zlostavljanja tokom i posle rata na Kosovu 1998-1999, što predstavlja korak prema pravdi i vladavini prava, saopšteno je danas iz organizacije Hjuman Rajts Voč (Human Rights Watch).

Da bi taj sud mogao da počne s radom sa specijalnim većem u inostranstvu, parlament još treba da odobri statut suda i da donese određene zakonske i ustavne amandmane. Novi parlament, čije se formiranje očekuje posle izbora u maju, treba hitno da napravi te izmene.

“Parlament Kosova napravio je hrabar i važan korak kako bi pomogao ostvarenju pravde za zločine iz prošlosti,” izjavila je Lote Lajht (Lotte Leicht), direktor za zastupanje u EU pri organizaciji Hjuman Rajts Voč. „Nadamo da će novi parlament nastaviti tim putem, napraviti potrebne zakonske izmene i pokazati da se Kosovo rukovodi principima pravde i vladavine prava.”

Parlament je odobrio osnivanje specijalnog suda s 82 glasa za, 22 glasa protiv i 2 suzdržana glasa. U zasebnom glasanju parlament je odobrio detalje u vezi s produženjem Misije Evropske unije za vladavinu prava (EULEX) sa 78 glasova za, 18 glasova protiv i 2 suzdržana glasa.

EU i Vlada SAD-a su snažno podsticali kosovske vlasti i političke partije da odobre osnivanje specijalnog suda i produženje mandata EULEX-a.

Zakonom o mandatu EULEX-a ograničiće se rad misije na osetljivim predmetima. Po novom sistemu, i u krivičnim i u građanskim predmetima, sudije EULEX-a biće u manjini kada budu zasedali s kosovskim sudijama u mešovitim većima, osim ako EULEX ne bude zahtevao većinu, a svoj zahtev potkrepi dokazima.

Tužioci EULEX-a biće “integrisani” u Državno tužilaštvo Kosova, i biće odgovorni glavnom državnom tužiocu. Tužioci EULEX-a mogu preuzimati nove predmete samo u „vanrednim okolnostima“, po odobrenju od strane nadležnog organa EULEX-a i glavnog državnog tužioca. Time će se glavnom državnom tužiocu omogućiti da odbije zahtev da na predmetu rade tužioci EULEX-a. „Vanredne okolnosti“ nisu definisane u zakonu.

Uprkos napretku tokom zadnjih godina, pravosudni sistem na Kosovu je i dalje slab, uz neadekvatnu bezbednost sudija, sudskog osoblja, tužilaca i podnosilaca tužbi. Zbog rizika od ugrožavanja nezavisnosti sudstva od ključne je važnosti da pravosudni organi Kosova prepuste EULEX-u da i dalje zadrži nadležnost u predmetima za ratne zločine, terorizam, organizovani kriminal i tešku korupciju, saopšteno je iz Hjuman Rajts Voča.

Specijalni sud za zlostavljanja tokom rata sudiće pojedincima, i to na osnovu izveštaja Saveta Evrope iz 2010. godine, koji je sastavio švajcarski senator Dik Marti (Dick Marty). U Martijevom izveštaju se optužuju neki pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), albanske pobunjeničke grupe, za otmice, premlaćivanja, pogubljenja po kratkom postupku, a u nekim slučajevima i za prisilno vađenje ljudskih organa na teritoriji Albanije, tokom i posle rata na Kosovu 1998-1999. U tom izveštaju se navode imena nekih pojedinaca koji su trenutno u Vladi Kosova, uključujući i premijera Hašima Tačija.

EU je 2011. godine osnovao specijalnu istražnu operativnu grupu na čelu s jednim američkim tužiocem, za vođenje istrage o zločinima koji se navode u Martijevom izveštaja. Ta operativna grupa tek treba da objavi svoje nalaze, ali očekuje se podizanje optužnica.

Specijalni sud će raditi u okviru pravosudnog sistema Kosova, ali, kako bi se poboljšala zaštita svedoka i sveukupna bezbednost, za postupke će se koristiti veće s međunarodnim osobljem, sa sedištem u jednoj od država-članica EU. Međunarodne sudije i tužioce imenovaće EULEX.

EULEX od 2008. godine ima ključnu ulogu u vođenju istraga, krivičnom gonjenju i suđenju za zločine koji se odnose na javne zvaničnike, ratne zločine i korupciju. U januaru 2014. godine, 17 međunarodnih sudija EULEX-a uputilo je šefu Izvršnog sektora EULEX-a pismo u kom se kaže da Kosovo „još uvek nije došlo u fazu u kojoj bi trebalo da se kompleksniji i veoma osetljivi predmeti, poput ratnih zločina, teške korupcije i organizovanog kriminala, potpuno predaju pravosuđu.”

“Međunarodne sudije i tužioci imaju ključnu ulogu u izgradnji vladavine prava na Kosovu,” izjavila je Lote Lajht “EULEX i dalje ima vitalnu ulogu u osetljivim predmetima, gde je pritisak na sudije i tužioce najveći, a rizik od nekažnjavanja visok.”

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country