Tabela rezultata krivičnog pravosuđa

Izveštaj od 34 strane ocenjuje napredak pravosudnog sistema od publikacije Human Rights Watch izveštaja maja 2006. godine “Nije na dnevnom redu: Kontinuirani neuspeh u rešavanju problema ustanovljavanja odgovornosti na Kosovu posle martovskih događanja 2004. godine.” Prateći izveštaj zaklučuje da je bilo manjeg napretka u nekim ključnim deficitima sistema, uključujući: neadekvtanu pomoć policije istržnim tužiocima, loša koordinacija između domaćih i međunarodnih elemenata sistema (u kojem se predpostavlja da međunarodne sudije, tužioci i policajci rade pored svojih domaćih dvojnika), i elektronski sistem vođenja predmeta još uvek nije u radu, uprkos milionima evra investiranih od različitih bilateralnih donora.