Skip to main content

(Dutch) Open Letter to Dutch Prime Minister Mark Rutte Concerning Solidarity with Relocation of Children From Greek Islands

Geachte minister-president Rutte, 

In de afgelopen week zijn twee lidstaten van de Europese Unie begonnen met het ophalen van tientallen niet-begeleide, minderjarige migranten, die op de Griekse eilanden gestrand waren. Verschillende andere lidstaten hebben in de voorbije weken beloofd hun bijdrage te leveren aan deze belangrijke daad van solidariteit met Griekenland en voor de rechten van deze kinderen in nood.

We roepen uw regering op om blijk te geven van leiderschap en zich ertoe te committeren om in de komende weken – of zodra de moeilijke omstandigheden die de Covid-19-pandemie met zich meebrengt dat toelaten – niet-begeleide kinderen uit Griekenland op te nemen. De Nederlandse regering heeft herhaaldelijk verklaard een humaan migratiebeleid te willen voeren. Als Nederland zich achter het initiatief schaart om niet-begeleide, minderjarige migranten uit Griekenland op te nemen, speelt het alsnog een voortrekkersrol in deze lovenswaardige operatie.

Het initiatief dat op 12 maart werd aangekondigd en wordt gesteund door Eurocommissaris Ylva Johansson (Home Affairs) en een groep EU-lidstaten om minstens 1600 niet-begeleide, minderjarige migranten die op de Griekse eilanden verblijven snel te hervestigen, juichen wij toe. Dit initiatief is niet alleen belangrijk op de korte termijn – om hen te beschermen in het licht van de Covid-19 pandemie – maar ook op de langere termijn, zodat ze niet zonder toekomstperspectieven vast blijven zitten in de erbarmelijke leefomstandigheden in de kampen op de eilanden.

Zoals u weet, verbleven op 31 maart 1637 niet-begeleide, minderjarige migranten in kampen op de Egeïsche eilanden. Luxemburg en Duitsland hebben inmiddels 70 van deze kinderen opgehaald. Kinderen behoren tot de kwetsbaarste groepen die vastzitten in de overbevolkte centra. Bovendien lopen ze door de uiterst beperkte toegang tot stromend water, toiletten en douches een sterk verhoogd risico op infecties. De kinderen die in de centra op de eilanden verblijven, wordt de meest basale rechten, zoals het recht op onderwijs, ontzegd. Velen van hen leven in onveilige omstandigheden. Soms slapen ze in de open lucht, of in officiële en niet-officiële delen van kampen op de eilanden.

In oktober 2019 heeft de Griekse minister van Burgerbescherming de regeringen van andere EU-lidstaten opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en vrijwillig niet-begeleide kinderen uit de Griekse kampen op te nemen. Op 4 maart hebben tientallen Europese ngo’s er bij de overheden van alle EU-lidstaten op aangedrongen om niet-begeleide kinderen die op de Griekse eilanden verblijven zo snel mogelijk te hervestigen. Op 6 april herhaalden ze hun oproep, in het licht van de risico’s met betrekking tot de dreigende Covid-19 pandemie in de centra op de eilanden.

Indien u positief reageert op deze oproep en zich achter het initiatief van de Eurocommissaris Johansson en een groep EU-lidstaten schaart, kan uw regering met een klein beetje solidariteit het leven van deze kinderen aanzienlijk ten goede veranderen en hen de zorg en bescherming bieden die elk kind verdient. Het zou ook blijk geven van de toewijding van uw overheid aan een reactie van de EU die is gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde menselijkheid.

We zien uit naar uw hopelijk positieve antwoord en staan steeds tot uw beschikking om deze dringende kwestie met u te bespreken.

Hoogachtend,

Katrien van de Linde                                                  
Senior Associate Director, Amsterdam                      
Human Rights Watch
 
Hugh Williamson
 
Executive Director, Europeand Central Asia
 
Human Rights Watch

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country