Skip to main content

על העצרת הכללית של האו"ם לפעול בנושא עזה

על המדינות החברות לדרוש העברת סיוע לאזרחים ולפעול למניעת מעשי זוועה

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב נואם בפני האספה הכללית של האו"ם 24 בספטמבר 2022. © 2022 Mary Altaffer/AP Photo

על העצרת הכללית של האו"ם לנצל את מושב החירום השבוע בנושא ישראל ופלסטין כדי לקרוא להעברה חופשית של סיוע הומניטרי ולמתן שירותים חיוניים לאוכלוסייה ברצועת עזה. על המדינות החברות גם להדגיש את הצורך בצעדים קונקרטיים למניעת זוועות נוספות נגד אזרחים ולמיצוי הדין בגין פשעים חמורים של כל הצדדים.

הקבוצה הערבית והארגון לשיתוף פעולה אסלאמי ביקשו לכנס מחדש את מושב החירום העשירי המיוחד של העצרת הכללית ב-26 באוקטובר, בעקבות הווטו שארה"ב הטילה לאחרונה על הצעת ההחלטה של ברזיל במועצת הביטחון. הצעת ההחלטה קראה לישראל ולארגונים פלסטיניים חמושים לדבוק במשפט ההומניטרי הבינלאומי ולאפשר העברת סיוע הומניטרי לנזקקים לו.

מושב החירום כונס על רקע ההפצצות הבלתי-פוסקות של ישראל על הרצועה כנקמה על המתקפה חסרת התקדים על ישראל בראשות חמאס ב-7 באוקטובר, שנהרגו בה על פי ההערכות כ-1,400 בני אדם, בהם ילדים ומאות אזרחים נוספים, ולפי הרשויות הישראליות יותר מ-200 בני אדם נתפסו כבני ערובה. לפי משרד הבריאות של עזה, ב-7–19 באוקטובר נהרגו ברצועה עזה למעלה מ-6,500 פלסטינים, בהם למעלה מ-2,700 ילדים. ישראל ניתקה את כל השירותים החיוניים לרצועה, והיא מאפשרת רק משלוחי סיוע ספורים.

העצרת הכללית של האו"ם, המונה 193 מדינות, יכולה להתכנס למושב חירום מיוחד כדי לדון בסוגיות של שלום וביטחון בינלאומיים כאשר מועצת הביטחון מגיעה למבוי סתום.

טיוטת ההחלטה בעניין הפסקת האש, שהפיצה הקבוצה הערבית, כוללת קריאות למתן דין וחשבון, לציות למשפט ההומניטרי הבינלאומי ולהעברה חופשית של סיוע הומניטרי. ההצעה צפויה לעלות להצבעה במהלך ישיבת העצרת הכללית. בניגוד להחלטות מועצת הביטחון, החלטות העצרת הכללית אינן מחייבות משפטית, אך עשוי להיות להן משקל פוליטי.

העצרת יכולה גם לבטא חשש מפני ביצוע מעשי זוועה המוניים נוספים באמצעות תדרוך המדינות החברות על ידי הנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם, וולקר טורק, ומומחי או"ם אחרים.

על המדינות החברות גם להדגיש את חשיבותו של בית הדין הפלילי הבינלאומי כדי שהצדק ייעשה ללא משוא פנים.

על המשלחות לקרוא לישראל להימנע משימוש בנשק נפיץ שפגיעתו מתפרסת על פני שטח נרחב ברצועת עזה, ואשר כבר החריב חלקים ניכרים של כמה שכונות. עליהן לקרוא לארגונים פלסטיניים חמושים להפסיק את התקפות הרקטות חסרות ההבחנה על יישובים ישראליים ולשחרר באופן מיידי וללא פגע את כל האזרחים המוחזקים כבני ערובה.

הווטו של ארה"ב מנע ממועצת הביטחון לפעול בנוגע לקטל חסר התקדים בישראל ובפלסטין. לכן, על העצרת הכללית למלא את מקומה ולפעול ללא דיחוי ככל יכולתה.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.