Skip to main content

הנדון: החלטת מחלקת המדינה של ארה"ב לבטל את מינויו של מומחה זכויות אדם מוביל לוועדה הבין-אמריקאית לזכויות האדם

כבוד המזכיר בלינקן:

אנו, ארגונים ויחידים החתומים מטה, חרדים ומאוכזבים עמוקות מביטול מינויו של פרופסור ג'יימס קוואלרו לתפקיד נציב הוועדה הבין-אמריקאית לזכויות האדם (להלן: הוועדה) של ארגון המדינות האמריקאיות (OAS) על ידי מחלקת המדינה של ארה"ב.

ב-10 בפברואר מינתה מחלקת המדינה את קוואלרו לתפקיד בזכות היותו, במילותיה, "חוקר משפט בינלאומי מוביל העוסק בתחום ואשר רכש מומחיות רבה באזור כמו גם במערכת זכויות האדם הבין-אמריקאית". קוואלרו כיהן בנציבות בשנים 2014–2017, לרבות כנשיא הנציבות בשנים 2016–2017.

מינויו של קוואלרו לאחרונה לתפקיד זה התקבל בברכה על ידי רבים בקהילת זכויות האדם בארצות הברית ובכל אזור ה-OAS. ארבעה ימים לאחר מכן, חזרה בה מחלקת המדינה מהמינוי. סוכנות הידיעות אסושייטד פרס דיווחה כי הצהרותיו של קוואלרו בנוגע לממשלת ישראל וביקורת שמתח על השפעת קבוצות לובי פרו-ישראליות, הם שהובילו לביטול המינוי. מחלקת המדינה ציינה כי "ברור" שהצהרותיו של קוואלרו "אינן משקפות את מדיניות ארה"ב" ו"את השקפותינו". קוואלרו דיווח כי אנשי מחלקת המדינה הודיעו לו כי ביטול המינוי התבסס על ציוצים שפרסם בטוויטר בנוגע לישראל ולפלסטין.

העובדה שמחלקת המדינה חזרה בה מהמינוי ופסלה את הצטרפותו של אחד המומחים הבלתי-תלויים והמכובדים ביותר לזכויות האדם ביבשת אמריקה לגוף המפקח על זכויות האדם באזור זה, מבשרת רעות. לא זו אף זו, הפסילה התבססה, חלקית לפחות, על הניתוח המבוסס היטב של קוואלרו של סוגיות בתחום זכויות האדם הבינלאומיות.

על מחלקת המדינה לחזור בה מביטול מינויו של קוואלרו מהסיבות הבאות:

  1. קוואלרו הוא אחד המומחים הנחשבים ביותר לזכויות האדם ביבשת אמריקה

מחלקת המדינה מינתה את קוואלרו לנציבות בשנת 2013, בעקבות המנהיגות שהפגין בתוכניות ללימוד זכויות האדם בבתי הספר למשפטים של הרווארד וסטנפורד. הוא כיהן כנציב הוועדה (2014–2017), כנשיאה (2016–2017) וכן כדווח לענייני זכויותיהם של מי שחירותו נשללה. להישגיו הרבים ולפועלו במילוי תפקידים אלה הייתה תרומה ניכרת ומתמשכת לנגישות לצדק של קורבנות ולהגנה על זכויות האדם באזור OAS.

  1. נציבי הוועדה הבין-אמריקאית הם מומחי זכויות אדם בלתי-תלויים ואינם דוברים של מדיניות החוץ של ארצם

יכולת ההשפעה של הוועדה הבין-אמריקאית נשענת על אי-תלותם של נציביה בממשלותיהם. אי-תלות זו באה לידי ביטוי בכללים ובנהלים של הוועדה הבין-אמריקאית האוסרים על נציבים להשתתף בדיונים ולהצביע בנושאים הנוגעים למדינת אזרחותם.

  1. הביקורת של קוואלרו על ממשלת ישראל עולה בקנה אחד עם ממצאיהם של ארגוני זכויות אדם בולטים

ארגוני זכויות אדם פלסטיניים, ישראליים ובינלאומיים, עורכי דין וחוקרים פרסמו כולם דוחות שעל פי מסקנותיהם דיכוי הפלסטינים בידי ממשלת ישראל עולה כדי אפרטהייד.

  1. ביטול מינויו של סנגור מוערך של זכויות האדם בגין ביקורת שמתח על הפרת זכויות האדם בישראל/פלסטין או בכל הקשר אחר יוצר תקדים מסוכן שיפגע בהגנה על זכויות האדם ברחבי העולם

אין זה ראוי שאנשים העוסקים בזכויות האדם וחוקרים בתחום זה יחששו מצעדי תגמול הפוגעים בהם מקצועית בגין הבעת דעותיהם בנוגע להפרת זכויות האדם, ובעיקר הפרתן בידי בנות בריתה של ארה"ב. התנהלות זו חותרת תחת חופש הביטוי, החופש האקדמי ועבודתם של סנגורי זכויות האדם, בייחוד אלה שאינם נהנים ממעמד דומה לזה של קוואלרו.

הצעד של מחלקת המדינה יפגע בתנועה הבינלאומית לזכויות האדם ובאמינותה של ארה"ב בכל הנוגע לתמיכתה בזכויות האדם במקומות אחרים בעולם.

חותמים:

Human Rights Watch

בצלם

Center for Constitutional Rights (CCR)

American Friends Service Committee (AFSC)

International Human Rights Clinic, Harvard Law School

לרשימת החותמים המלאה: openlettertoblinken.com

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.