Skip to main content

מכתב פתוח לתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי

ארגוני חברה אזרחית קוראים לתובע לחקור פשעים בפלסטין ולהרתיע מפני הישנותם

23 נובמבר 2022

לכבוד,

מר כרים א"א קאן

משרד התובע

בית הדין הפלילי הבינלאומי

האג, הולנד

מכתב פתוח לתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי

ארגוני חברה אזרחית קוראים לתובע לחקור פשעים בפלסטין ולהרתיע מפני הישנותם

אדוני התובע,

אנו, החתומים מטה, היננו ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים, אזוריים ובינלאומיים, לרבות אלה שהוצאו אל מחוץ לחוק על ידי ישראל בשל עבודתנו למען מתן דין וחשבון ולניטור ותיעוד הפרות של המשפט הבינלאומי נגד קורבנות פלסטינים, לרבות פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.

כתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע (ICC), ערכאת המוצא האחרון עבור קורבנות הפשעים החמורים ביותר, המנדט שלך מאפשר לא רק לחקור פשעים בינלאומיים, אלא גם לנטר התרחשויות בתחום שמשרדך חוקר ולמלא את תפקיד המתריע בשער; ובפרט, נייר המדיניות של משרד התובע (OTP) מסמיך את משרדך לפרסם הצהרות מנע מרתיעות "שיאפשרו למשרד להגיב מיידית על התפרצויות אלימות באמצעות קידום פנייה מקדמית למדינות, לארגונים בינלאומיים וארגונים לא ממשלתיים כדי לאמת מידע על פשעים לכאורה, לעודד הליכים משפטיים מקומיים אמינים ולמנוע הישנות פשעים".

משרד התובע פרסם מספר הצהרות מנע על המצב בפלסטין, לרבות בנוגע להסלמה באלימות בחודש מאי 2021 ברצועת עזה ובגדה המערבית, ובכלל זה במזרח ירושלים, וכן בנוגע להחמרת המצב ברצועת עזה במהלך ההפגנות ההמוניות של צעדת השיבה הגדולה באפריל 2018. יעילותן של הצהרות מסוג זה ביצירת הרתעה מספקת כבר הוכחה בכמה הזדמנויות. למשל, כאשר התובעת לשעבר בנסודה פרסמה הצהרת מנע בנוגע לתוכנית לפנות בכפייה את הקהילה הבדואית ח'אן אל-אחמר בגדה המערבית, אישר שר החוץ של ישראל כי ישראל לא פינתה את ח'אן אל-אחמר מחשש לפתיחת חקירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. דוגמה זו ממחישה חד-משמעית כי הצהרות מנע כאלה יכולות ליצור הרתעה מספקת.

בשנה האחרונה הוחמצו הזדמנויות לפרסום הצהרות מנע. כך לדוגמה, לא פורסמה הצהרת מנע במהלך המתקפה הצבאית הישראלית האחרונה על רצועת עזה שנמשכה שלושה ימים, בין 5–7 באוגוסט 2022, ואשר נפתחה ללא פרובוקציה ברורה והובילה להרג של 49 בני אדם, לרבות 35 אזרחים, בהם 17 ילדים וארבע נשים. בדומה לכך, לא פורסמו הצהרות מנע מסוג זה גם כאשר הצבא הישראלי פשט על מסגד אל-אקצא ומתחם אל-חראם א-שריף במזרח ירושלים הכבושה ותקף מתפללים. זהו האתר השלישי בקדושתו עבור מוסלמים, והפשיטות בוצעו במהלך חודש הרמדאן, החודש הקדוש ביותר בלוח השנה המוסלמי. התקפות אלה הסלימו את המצב עד כדי איום ממשי על השלום והביטחון באזור. יש לציין כי הצהרה של משרד התובע – בנוסח שמשרדך עוקב אחר המצב וכל פשע חמור שיבוצע עלול להיכלל בחקירה זו – תוכל לייצר את ההרתעה הנדרשת ולסייע בהפחתת סבלם של קורבנות פלסטינים.

ב-22 באוקטובר 2021 הגדיר שר הביטחון של ישראל שישה ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים בולטים כ"ארגוני טרור". הגדרה זו גררה גינויים בינלאומיים, בין היתר מצד האיחוד האירופי, כמה ממדינות האיחוד ומומחים של האו"ם, לרבות בין היתר, דווח האו"ם המיוחד למאבק בטרור והנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם. שלושה מהארגונים הללו, אל-חק, א-דמיר והאגודה הבינלאומית לזכויות הילד-פלסטין (DCI-Palestin), סיפקו למשרד התובע מידע בנוגע לפשעים חמורים שבוצעו לכאורה בידי אזרחי מדינת ישראל, לרבות אנשי כוחות הביטחון, בגבולות סמכות השיפוט של בית הדין.

הגדרה זו של ארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים הבולטים היא הצעד האחרון במסע דיכוי משומן היטב נגד הארגונים, ככל הנראה בעיקר עקב עבודתם היעילה מול משרדך. בדו"ח שפרסם על פעילויות הבדיקה המקדמית לשנת 2016, משרדך הכיר בכך ש"אנשי צוות של ארגונים [פלסטיניים] מסוימים, שאספו מידע רלוונטי עבור הבדיקה המקדמית של משרד התובע כגון אל-חק ואל-מיזאן, היו בבירור מטרה לאיומים ולמעשי הפחדה והפרעה אחרים", מבלי לייחס את האיומים למקור ספציפי. נציין כי אמנת האפרטהייד, המקור הראוי לפירוש הגדרה זו, מזכירה ספציפית "רדיפת ארגונים ואנשים באמצעות שלילת זכויות וחירויות היסוד שלהם, בשל התנגדותם לאפרטהייד" כ"מעשה לא אנושי" של אפרטהייד.

ב-18 באוגוסט 2022 פשטו כוחות ישראליים על משרדי ששת הארגונים: אל-חק, א-דמיר, האגודה הבינלאומית לזכויות הילד-פלסטין (DCI-Palestin), מרכז ביסאן למחקר ולפיתוח, איגוד ועדות הנשים הפלסטיניות ואיגוד ועדות העבודה החקלאית, וכן איגוד ועדות העבודה בתחום הבריאות. הצבא הישראלי החרים מחשבים וציוד, אטם דלתות כניסה וסגר רשמית את הארגונים מכוח צו צבאי. מעשים כאלה של "השחתת ראיות או הפרעה לאיסופן" בידי הצבא הישראלי, היו עלולים, אילו בוצעו למשל בשלב המשפט, לעלות כדי "עבירות נגד עשיית הצדק" כפי שנקבע בסעיף 70 לאמנת רומא.

כפי שידוע לך היטב, ישראל מונעת באופן שיטתי מארגונים בינלאומיים רבים גישה לשטח הפלסטיני הכבוש, לרבות הדווחים המיוחדים של האו"ם וועדות חקירה. עקב כך, ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים מאפשרים לקהילה הבינלאומית ולגופי החקירה הרלוונטיים, ובכלל זה בית הדין הפלילי הבינלאומי, את אחת הדרכים היחידות לגשת לקורבנות ולקהילות בפלסטין. אף שפגיעתה של ישראל בארגונים אלה עלולה להפריע לעבודת בית הדין הפלילי הבינלאומי, משרדך לא הגיב על כך פומבית. אנו מזכירים לך שכאשר ממשל טראמפ איים להטיל סנקציות על בית הדין ועל אנשיו מכוח צו נשיאותי 13928 של ארה"ב, החברה האזרחית ומגיני זכויות אדם מרחבי העולם, לרבות הארגונים החתומים מטה, עמדו לצד בית הדין וקראו להפסקת האיומים ולביטול הסנקציות.

ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים הגישו למשרדך מידע חיוני ומילאו תפקיד מרכזי בקידום הצטרפותה של מדינת פלסטין לאמנת רומא. ארגונים פלסטיניים ימשיכו לתמוך במאמציו של בית הדין הפלילי הבינלאומי לשים קץ להיעדר הדין וחשבון. אף שאנו מודעים למשאביו המוגבלים של בית הדין ולקשייו התקציביים, כמו גם לעומס העבודה ולאתגרים שמשרדך מתמודד עימם, אנו נאלצים להדגיש כי הקורבנות הפלסטינים ראויים לצדק ודורשים תשומת לב שווה לזו המוקדשת למקרים אחרים. לפיכך אנו, לרבות חותמים המייצגים קורבנות פלסטינים, דוחקים בך לבקר עם צוותך בדחיפות בשטח הפלסטיני הכבוש, כלומר בגדה המערבית לרבות מזרח ירושלים וברצועת עזה. החובה להגן על קורבנות פלסטינים ולקדם את זכותם לגישה לצדק היא חובה משותפת. לשם כך, נמשיך לשתף פעולה עם משרדך ולתמוך בחקירתך את המצב במדינת פלסטין.

לסיכום וכחלק מהחקירה המתמשכת שלך, אנו קוראים למשרדך:

  1. לגנות בפומבי את הגדרתם של ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים בידי ישראל כארגוני טרור ולקרוא לביטולה;
  2. לאשר בפומבי כי הפשעים שבוצעו לכאורה במהלך המתקפה על רצועת עזה, שישראל פתחה ללא התגרות בחודש אוגוסט 2022, ייבחנו במסגרת חקירתך את המצב בפלסטין;
  3. להאיץ בדחיפות את חקירת המצב בפלסטין, לרבות הפשעים נגד האנושות של אפרטהייד ורדיפה;
  4. לפרסם הצהרות מנע כדי להרתיע את ישראל מפני דפוסי פעולה העלולים לתרום לפשעים עכשוויים ונוספים נגד האנושות ולפשעי מלחמה. מההצהרות יעלה כי כל הפשעים שבוצעו לכאורה בפלסטין, לרבות רדיפת ארגונים פלסטיניים ­– מעשה לא אנושי במסגרת הפשע נגד האנושות של אפרטהייד – ייבחנו על ידי משרדך ויכללו בחקירה הנוכחית;
  5. לפעול מתוקף חלק 9 לאמנת רומא ולקרוא לירדן ולפלסטין, כמדינות שהן צד לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ולמדינות אחרות שאינן צד לאמנת בית הדין לרבות מצרים, לשתף פעולה עם משרדך על ידי סיוע לפתיחת משרד-מדינה בפלסטין ובארגון ביקור דחוף בפלסטין, ובייחוד ברצועת עזה;
  6. לנקוט פעולה הולמת במסגרת מגבלות מימוש המנדט שאמנת רומא מעניקה לך, כדי למנוע ביצוע של פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בפלסטין ולהרתיע מפני ביצועם.

 

אנו עומדים לרשותך ועומדים הכן לספק לך מידע נוסף כדי לסייע בחקירה.

בכבוד רב,

Al-Haq, Law in the Service of Mankind (Al-Haq)

Al Mezan Center For Human Rights

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association (Addameer)

Defense for Children International – Palestine (DCI-P)

Bisan Center for Research and Development (Bisan Center)

The Union of Agricultural Work Committees (UAWC)

The Union of Palestinian Women Committees (UPWC)

Health Work Committees (HWC)

Abdel ـ Shafi Community Health Association (ACHA)

Act for Conflict Resolution

Afaq Jadeeda Association

Afkar Foundation for Educational and Cultural Development

Agricultural Guiding and Awareness Society

Aisha Association for Woman & Child Protection

Al Awda Health and Community Association

Al Foukhary Association for Development and Culture

Al Mada Foundation for Community Development through the Arts

Al Najda Social Association

Al Sattar Garbee Association for Developing Countryside and Farmer

Alahleya Society for Development of Palm and Dates

Alanqaa Association for Community Development

Al-Atta Charitable Society

Al-Awda Center for Childhood and the Youth Rehabilitation

Al-Dameer Association for Human Rights –Gaza

Al-Ghad al-Jadid Center for Palestinian Democratic Youth

AL-Karmel Cultural and Social Development Association

Almanal Society for Developing the Rural Women

Almuntada Cultural Center in Beit Annan

Alrowwad for cultural and arts society

Al-Taghreed Society for Culture and Art

American Friends Service Committee (AFSC)

Amnesty International

Applied Research Institute/ ARIJ

Arab Agricultural Engineers Association.

Arab Center for Agricultural Development

Arab Centre for Agricultural Development (ACAD) /Ramallah – Gaza

Arab Women's Union Society

Asociación Americana de Juristas/ American Association of Jurists (AAJ)

Asociación Venezolana de Juristas, Venezuela.

Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)

Association France Palestine Solidarité (AFPS)

Association Switzerland Palestine

Atfaluna Society for Deaf Children

BADIL - Palestinian Resource Center for Residency and Refugee Rights

Bait Al Mostaqbal Association

Basma Society for Culture and Arts

BDS Netherlands

Belgian Campaign for Academic and Cultural Boycott of Israel (BACBI), Belgium.

Boycott Israel Network (UK)

Burj Alluqluq Social Center Society

Cairo Institute for Human Rights Studies.

Canadian BDS Coalition

Canadians for Peace and Justice in Kashmir (CPJK) 

CAPJPO-EuroPalestine (France)

Care for Children with Special Needs Society- Nablus

Care Project Association

Center for Defense of Liberties and Civil Rights

Center for Laboural Studies

Central Blood Bank Society

Centre for Constitutional Rights (CCR)

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)

Child Care and Mother Guidance Association

Crystal Palace Friends of Palestine

Deir El Balah Social & Cultural Center

Democracy and Workers' Rights Center

Democracy for the Arab World Now (DAWN)

Dr Haider Abdel Shafi Center for Culture and Development

ECCP - European Coordination of Committees and Associations for Palestine

Economic and Social Development Center of Palestine

El Amal Rehabilitation Society--Rafah

El- Maghazi Cultural Center

El Wafaa Charitable Society

El Wedad Society for Community Rehabilitation

Elia Youth Foundation

European Legal Support Center (ELSC)

Family Planning and Protection Association

Football against Apartheid 

Future Builders Forum

Future Youth Foundation

Gaza Community Mental Health Program

Gaza Culture & Development Group

General Federation of Palestinian Handicapped

Ghassan Kanafani Development

Giuristi Democratici

Good Shepherd Collective

Hadaf Center For Human Rights

Hanan for Culture and Social Development Association

Hawwa' Center for Culture and Arts

Health, Development, Information and Policy Institute

Human Rights and Democracy Media Center "Shams"

Human Rights Watch

Indian Association of Lawyers

International Association of Democratic Lawyers

International Centre of Justice for Palestinians

International Commission of Jurists, the Norwegian section (ICJ Norway)

International Federation for Human Rights (FIDH)

Ireland-Palestine Solidarity Campaign

Jabalia Rehabilitation Society

Jerusalem Legal Aid Center

Jewish Network for Palestine (UK)

Jewish Voice for Peace

Jewish Voice for Peace Health Advisory Council

Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste

Kairos Sabeel Foundation Netherlands

Khalil Sakakini Cultural Center

Khuza'a Permaculture Center Association

Labor Resources Center

Land Research Center

Leeds Palestine Solidarity Campaign

Liverpool Friends of Palestine

Ma'an Development Center/Gaza

Ma'an Development Center/Ramallah

Medical Relief Association

Mothers' School Society

MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples)

Muwatin Institute for Democracy and Human Rights

National Lawyers Guild International (U.S.)

National Society for Rehabilitation

Nawa for Culture and Arts Association

Nederlands Palestina Komitee

New Weapons Research Group. Odv, Italy

Norwegian Confederation of Trade Unions (LO-Norway)

Norwegian Union of Municipal and General Employees

Novact (Spain)

Organización Sures

Palestine Committee of Norway

Palestine Solidarity Campaign (PSC)

Palestinian Agricultural Development Association

Palestinian Association for Development and Construction (PADR)

Palestinian Businesswomen's Association

Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)

Palestinian Center for Growth and Human Development

Palestinian Center of Organic Agriculture

Palestinian Centre for Human Rights

Palestinian Counselling Center

Palestinian Developmental Women Studies Association

Palestinian Farmers Union

Palestinian Hydrology Group

Palestinian Society of Hemophilia Diseases

Palestinian Woman’s Union

Palestinian Working Women Society for Development

Palestinian Youth Union

PAX Organizations for Peace (PAX)

Perdana Global Peace Foundation.

PNGO Coalition

Popular Art Centre

Protecting Palestinian Families (UK)

Public Aid Society

Right to Live Society

Rural Women’s Development Society

Sadaka-the Ireland Palestine Alliance

Sareyyet Ramallah-First Ramallah Group

Sawa Foundation "All women are together today and tomorrow"

Science & Culture Center

SE London and Lewisham Friends of Palestine

Sheffield Palestine Solidarity Campaign (UK)

Siwar for Culture and Arts Society

Society for the Care of Disabled Families

Society of Remedial Education Centre

Suds – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperacció (Spain)

Tamer Institute for Community Education / Gaza

Teacher Creativity Center

Thalassemia Patients Friends' Society

The Assembly Benevolent of Operation

The Culture and Free Thought Association

The Democracy and Workers' Rights Centre/Gaza

The Eastern Association for Agriculture

The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP)

The National Commission for the Independence of the Judiciary and the Rule of Law "Istiqlal"

The National Society for Democracy and Law

The Norwegian Initiative Defend International Law

The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs

The Palestinian Center for Peace and Democracy

The Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession

The Palestinian Hydrology Group/Gaza

The Palestinian Institute for Communication and Development

The Palestinian Women’s Development Center

The Palestinian Working Women Society

The Rights Forum

The Society for Care of the Handicapped

The Society of St. Yves

The Society of Women Graduates in Gaza Strip

Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture

Trocaire

UJFP (Union juive française pour la paix) 

Union of Health Care Committees

Union of Palestinian Medical Relief Committees - Gaza.

Wassel Center for Youth Development

Women and Family Affairs Center

Women for Life Association

Women in Black Vienna, Austria

Women’s Studies Centre

Women's Affairs Center /Gaza

Women's Affairs Technical Committee

Women's Center for Legal Aid and Counselling

Young Women's Christian Association

Youth Development Foundation

Youth Development Society

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.