Skip to main content

מכתב פתוח לנשיאת אספת המדינות החברות באמנת רומא

ארגונים פלסטיניים קוראים לנשיאה לנקוט פעולה נגד הגדרתם כארגוני טרור בידי ישראל

23 בנובמבר 2022

לכבוד,

הגב' סילביה פרננדס דה גורמנדי

נשיאת אספת המדינות החברות

בית הדין הפלילי הבינלאומי

האג, הולנד

גברתי הנשיאה,

אנו, החתומים מטה, היננו ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים, אזוריים ובינלאומיים (CSOs), לרבות ארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים שהוצאו אל מחוץ לחוק על ידי ישראל בשל עבודתנו למען מתן דין וחשבון ובניטור ותיעוד הפרות של המשפט הבינלאומי, ובכלל זה פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות נגד קורבנות פלסטינים.

נשיאות אספת המדינות (ASP) שהן צד לאמנת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), ממלאת תפקיד מכריע בתמיכה בבית הדין. כפי שהנשיאות אישרה בעבר, תמיכה זו מוענקת ל"בית הדין ולאנשי צוותו וכן למי שמשתפים עימו פעולה ביישום המנדט השיפוטי שלו". ב"החלטה הכללית" (החלטה ICC-ASP/20/Res.5) בנושא "חיזוק בית הדין הפלילי הבינלאומי ונשיאות אספת המדינות" שהתקבלה בחודש דצמבר 2021, שָבה הנשיאות וביטאה, בין היתר, את הערכתה ל"סיוע שלא יסולא בפז שסיפקה החברה האזרחית לבית הדין", והביעה את חששה בנוגע לדיווחים מהעת האחרונה על איומים והפחדות שהופנו כלפי כמה ארגוני חברה אזרחית המשתפים פעולה עם בית הדין". נוסף על כך, הנשיאות אישרה את "החשיבות שבהענקת תמיכה לכל המשתפים פעולה עם בית הדין […] כדי להבטיח את יכולתו לממש את המנדט העקרוני שלו לחייב את מבצעי הפשעים החמורים ביותר המדאיגים את הקהילה הבינלאומית, לתת דין וחשבון על מעשיהם ולעשות צדק עם הקורבנות".

ב-22 באוקטובר 2021, הגדיר שר הביטחון של ישראל שישה ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים בולטים כ"ארגוני טרור". הגדרה זו גררה גינויים בינלאומיים, בין היתר מצד האיחוד האירופי, כמה מהמדינות החברות בו ומומחי או"ם, לרבות בין היתר, דווח האו"ם המיוחד למאבק בטרור והנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם. שלושה מהארגונים הללו, אל-חק, א-דמיר והאגודה הבינלאומית לזכויות הילד-פלסטין (DCI-Palestin), סיפקו למשרד התובע מידע בנוגע לפשעים ישראליים לכאורה הנופלים בגדר סמכות השיפוט של בית הדין.

ב-18 באוגוסט 2022, כוחות ישראליים פשטו על משרדי ששת הארגונים; אל-חק, א-דמיר, האגודה הבינלאומית לזכויות הילד-פלסטין (DCI-Palestin), מרכז ביסאן למחקר ולפיתוח, איגוד ועדות הנשים הפלסטיניות ואיגוד ועדות העבודה החקלאית, וכן איגוד ועדות העבודה בתחום הבריאות. הצבא הישראלי החרים מחשבים וציוד, אטם דלתות כניסה וסגר רשמית את הארגונים מכוח צו צבאי. מעשים כאלה של "השחתת ראיות או הפרעה לאיסופן" בידי הצבא הישראלי, אילו נעשו למשל בשלב המשפט, היו עלולים ליפול בגדר "עבירות נגד עשיית הצדק" כפי שנקבע בסעיף 70 לאמנת רומא.

ההגדרות הבלתי-מבוססות של ישראל והפשיטות השערורייתיות האחרונות שלה על משרדיהם של ארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים נראות כניסיון של רשויות האפרטהייד הישראליות להסתיר את פשעיהן ולמנוע מבית הדין הפלילי הבינלאומי לקבל את המידע שאספו ארגונים אלה. ההחלטה הישראלית להגדיר ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים כארגוני טרור ולסגור אותם היא שיאו של מסע דיכוי משומן היטב שנועד להשתיק מגיני זכויות אדם פלסטינים. החלטה זו נבעה ככל הנראה מהעבודה היעילה והמתמשכת של ארגונים אלה מול בין הדין ומול נשיאות המדינות החברות בו. משטרים סמכותניים ודכאניים נקטו מאז ומעולם טקטיקות כאלה של הפחדת מגיני זכויות אדם והטרדתם כדי לשבש את עבודתם, ומעשים אלה אינם יוצאים מכלל זה.

מאז הצטרפה פלסטין לבית הדין הפלילי הבינלאומי, ישראל מנסה לחתור תחתיו ולפגוע במאמציו להיאבק במתן פטור מעונש ובניסיונותיו לפעול למתן דין וחשבון בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שבוצעו כביכול בפלסטין. בדו"ח שפרסם על פעילויות הבדיקה המקדמית לשנת 2016, משרד התובע של בית הדין (OPT) הכיר בכך ש"אנשי צוות של ארגונים [פלסטיניים] מסוימים שאספו מידע רלוונטי לבדיקה המקדמית של משרד התובע, כגון אל-חק ואל-מיזאן, היו לכאורה מטרה לאיומים ולמעשי הפחדה והפרעה אחרים", מבלי לייחס את האיומים למקור ספציפי. יתר על כן, כאשר הערכאה הקדם-משפטית קבעה כי סמכות השיפוט שלה חלה על השטח הפלסטיני הכבוש כולו, תקפה ישראל בנבזות את בית הדין וכינתה את החלטתו "אנטישמיות טהורה".

בשנה שעברה השתתפה ישראל במושב ה-20 של נשיאות המדינות החברות בבית הדין כמדינה משקיפה, על אף מאמציה המתמשכים לחתור תחתיו ולתקוף ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים המשתפים עימו פעולה. במהלך הדיון הכללי באותו מושב, מסרו ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים הצהרה בעל-פה ופנו לנשיאות המדינות החברות בבית הדין בבקשה כי תגנה את הגדרתם כארגוני טרור. עם זאת, שום צעדים ממשיים לא ננקטו ושום הצהרה התומכת בארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים לא פורסמה. הצהרתם של הארגונים הזהירה מפני צעדי דיכוי נוספים מצד הרשויות הישראליות.

אמנת האג מסמיכה את נשיאות המדינות החברות בבית הדין להגיב על היעדר שיתוף פעולה מצד החברות באמנה, ומדינות חברות אף עלולות לאבד את זכותן להצביע כאשר הן מפגרות בתשלומים. אומנם זכותן של מדינות משקיפות להשתתף באספה נועדה לקדם חברוּת אוניברסלית, מטרה מרכזית של האמנה, אך יש לפרש את הזכות להשתתף כאחריות לפעול באופן המכבד את המנדט של בית הדין. ההגדרות הבלתי-מבוססות והבלתי-חוקיות של ארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים בידי ישראל, שנבעו ככל הנראה לפחות חלקית מפעולת הסנגור למען הצדק בפני בית הדין, אינן עולות בקנה אחד עם התמיכה במשימתו של בית הדין הפלילי הבינלאומי.

כפי שידוע לך היטב, ישראל מונעת באופן שיטתי מארגונים בינלאומיים רבים גישה לשטח הפלסטיני הכבוש, לרבות מהדווחים המיוחדים של האו"ם ומוועדות חקירה. עקב כך, ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים מאפשרים לקהילה הבינלאומית ולגופי החקירה הרלוונטיים, ובכלל זה בית הדין הפלילי הבינלאומי, את אחת הדרכים היחידות לגשת לקורבנות ולקהילות בפלסטין. אף שברור כי פגיעתה של ישראל בארגונים אלה מפריעה לעבודת בית הדין הפלילי הבינלאומי ולמאמצים אחרים להשגת צדק, נשיאות המדינות החברות בבית הדין לא הגיבה על כך כלל. האיחוד האירופי, כמה מהמדינות החברות בו, הנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם, מומחי האו"ם וארגוני חברה אזרחית מרחבי העולם דחו וגינו את הגדרת הארגונים כארגוני טרור בידי ישראל. על נשיאות המדינות החברות בבית הדין להצטרף לדחייה ולגינוי אלה נגד הגדרתם הבלתי-מבוססת של הארגונים.

גברתי הנשיאה, הצעת נשיאות המדינות החברות בבית הדין ליישום המלצה 169 של סקירת המומחה העצמאי שָבה ואישרה את מחויבותה "לקיים את העקרונות והערכים המעוגנים באמנת רומא, להגן עליהם ולשמור על יושרתה מבלי להירתע מפני איומים או צעדים הננקטים נגד בית הדין, בעלי התפקידים בו והמשתפים עימו פעולה, ומחדשת את נחישותה לעמוד מאוחדת נגד היעדר דין וחשבון". יתרה מכך, ההצעה חוזרת ומדגישה כי נשיאות אספת המדינות החברות באמנת רומא "נושאת בעיקר האחריות לתיאום תגובה הולמת של האספה לכל איום או התקפה על בית הדין, בעלי התפקידים בו והמשתפים עימו פעולה, שיש בהם כדי לערער את היושרה, היעילות או היעדר משוא הפנים של בית הדין". ההצעה פירטה צעדים קונקרטיים שאספת המדינות החברות באמנת רומא יכולה לנקוט כדי להבטיח תגובה מיידית להתקפות מסוג זה, לרבות פרסום הצהרה, כינוס פגישה דחופה של הלשכה והצעת צעדים נוספים שיאומצו על ידי הלשכה, אשר יכולים לכלול הצהרות פרטניות או משותפות, צורות אחרות של תקשורת והסברה ויוזמות דיפלומטיות פרטיות או ציבוריות אחרות.

אנו מזכירים שכאשר ממשל טראמפ איים על בית הדין ועל אנשיו בסנקציות מכוח צו נשיאותי 13928 של ארה"ב, החברה האזרחית ומגיני זכויות אדם מרחבי העולם, לרבות הארגונים החתומים מטה, עמדו לצד בית הדין וקראו להפסקת האיומים ולביטול הסנקציות. ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים מילאו תפקיד חיוני בהגנה על הצדק ועל זכויות האדם ותפקיד מרכזי בקידום הצטרפותה של מדינת פלסטין לאמנת רומא. כעת אנו קוראים לכם להביע תמיכה בארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים, להגיב על התקפותיה האחרונות של ישראל עליהם ולהגן על מגיני זכויות האדם ששיתפו פעולה עם בית הדין. החובה להגן על קורבנות פלסטינים ולקדם את זכותם לגישה לצדק היא חובה משותפת. לשם כך, נמשיך לפעול במסגרות שקמו מכוח אמנת רומא, לשתף פעולה עם בית הדין ולתמוך בחקירת המצב במדינת פלסטין.

לסיכום, אנו קוראים לך:

 1. לשלוח מכתב לרשויות בישראל כדי לגנות את התקפותיהן על ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים ולדרוש כי הגדרתם הבלתי-חוקית תבוטל;
 2. לגנות פומבית את ההגדרה הישראלית של ארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים ואת איומיה עליהם ולהגן על מגיני זכויות האדם וארגוני החברה האזרחית המשתפים פעולה עם בית הדין הפלילי הבינלאומי;
 3. ליידע את לשכת אספת המדינות החברות באמנת רומא ואת המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי על האיומים והסנקציות שננקטו נגד ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים ולעודד אותם להביע את תמיכתם בארגונים ולגנות צעדים אלה;
 4. ליישם את הצעת נשיאות אספת המדינות החברות באמנת רומא ליישום המלצה 169 של סקירת המומחה העצמאי שאומצה על ידי הלשכה ב-29 ביולי 2022.

אנו עומדים לרשותך ועומדים הכן לספק לך מידע נוסף כדי לסייע בחקירה.

בכבוד רב,

 1. Al-Haq, Law in the Service of Mankind (Al-Haq)
 2. Al Mezan Center For Human Rights
 3. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association (Addameer)
 4. Defense for Children International – Palestine (DCI-P)
 5. Bisan Center for Research and Development (Bisan Center)
 6. The Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
 7. The Union of Palestinian Women Committees (UPWC)
 8. Health Work Committees (HWC)
 9. Abdel ـ Shafi Community Health Association (ACHA)
 10. Act for Conflict Resolution
 11. Afaq Jadeeda Association
 12. Afkar Foundation for Educational and Cultural Development
 13. Agricultural Guiding and Awareness Society
 14. Aisha Association for Woman & Child Protection
 15. Al Awda Health and Community Association
 16. Al Foukhary Association for Development and Culture
 17. Al Mada Foundation for Community Development through the Arts
 18. Al Najda Social Association
 19. Al Sattar Garbee Association for Developing Countryside and Farmer
 20. Alahleya Society for Development of Palm and Dates
 21. Alanqaa Association for Community Development
 22. Al-Atta Charitable Society
 23. Al-Awda Center for Childhood and the Youth Rehabilitation
 24. Al-Dameer Association for Human Rights –Gaza
 25. Al-Ghad al-Jadid Center for Palestinian Democratic Youth
 26. AL-Karmel Cultural and Social Development Association
 27. Almanal Society for Developing the Rural Women
 28. Almuntada Cultural Center in Beit Annan
 29. Alrowwad for cultural and arts society
 30. Al-Taghreed Society for Culture and Art
 31. American Friends Service Committee (AFSC)
 32. Amnesty International
 33. Applied Research Institute/ ARIJ
 34. Arab Agricultural Engineers Association.
 35. Arab Center for Agricultural Development
 36. Arab Centre for Agricultural Development (ACAD) /Ramallah – Gaza
 37. Arab Women's Union Soceity
 38. Asociación Americana de Juristas/ American Association of Jurists (AAJ)
 39. Asociación Venezolana de Juristas, Venezuela.
 40. Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP)
 41. Association France Palestine Solidarité (AFPS)
 42. Association Switzerland Palestine
 43. Atfaluna Society for Deaf Children
 44. BADIL - Palestinian Resource Center for Residency and Refugee Rights
 45. Bait Al Mostaqbal Association
 46. Basma Society for Culture and Arts
 47. BDS Netherlands
 48. Belgian Campaign for Academic and Cultural Boycott of Israel (BACBI), Belgium.
 49. Boycott Israel Network (UK)
 50. Burj Alluqluq Social Center Society
 51. Cairo Institute for Human Rights Studies.
 52. Canadian BDS Coalition
 53. Canadians for Peace and Justice in Kashmir (CPJK) 
 54. CAPJPO-EuroPalestine (France)
 55. Care for Children with Special Needs Society- Nablus
 56. Care Project Association
 57. Center for Defense of Liberties and Civil Rights
 58. Center for Laboural Studies
 59. Central Blood Bank Society
 60. Centre for Constitutional Rights (CCR)
 61. Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
 62. Child Care and Mother Guidance Association
 63. Crystal Palace Friends of Palestine
 64. Deir El Balah Social & Cultural Center
 65. Democracy and Workers' Rights Center
 66. Democracy for the Arab World Now (DAWN)
 67. Dr Haider Abdel Shafi Center for Culture and Development
 68. ECCP - European Coordination of Committees and Associations for Palestine
 69. Economic and Social Development Center of Palestine
 70. El Amal Rehabilitation Society--Rafah
 71. El- Maghazi Cultural Center
 72. El Wafaa Charitable Society
 73. El Wedad Society for Community Rehabilitation
 74. Elia Youth Foundation
 75. European Legal Support Center (ELSC)
 76. Family Planning and Protection Association
 77. Football against Apartheid 
 78. Future Builders Forum
 79. Future Youth Foundation
 80. Gaza Community Mental Health Program
 81. Gaza Culture & Development Group
 82. General Federation of Palestinian Handicapped
 83. Ghassan Kanafani Development
 84. Giuristi Democratici
 85. Good Shepherd Collective
 86. Hadaf Center For Human Rights
 87. Hanan for Culture and Social Development Association
 88. Hawwa' Center for Culture and Arts
 89. Health, Development, Information and Policy Institute
 90. Human Rights and Democracy Media Center "Shams"
 91. Human Rights Watch
 92. Indian Association of Lawyers
 93. International Association of Democratic Lawyers
 94. International Centre of Justice for Palestinians
 95. International Commission of Jurists, the Norwegian section (ICJ Norway)
 96. International Federation for Human Rights (FIDH)
 97. Ireland-Palestine Solidarity Campaign
 98. Jabalia Rehabilitation Society
 99. Jerusalem Legal Aid Center
 100. Jewish Network for Palestine (UK)
 101. Jewish Voice for Peace
 102. Jewish Voice for Peace Health Advisory Council
 103. Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste
 104. Kairos Sabeel Foundation Netherlands
 105. Khalil Sakakini Cultural Center
 106. Khuza'a Permaculture Center Association
 107. Labor Resources Center
 108. Land Research Center
 109. Leeds Palestine Solidarity Campaign
 110. Liverpool Friends of Palestine
 111. Ma'an Development Center/Gaza
 112. Ma'an Development Center/Ramallah
 113. Medical Relief Association
 114. Mothers' School Society
 115. MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples)
 116. Muwatin Institute for Democracy and Human Rights
 117. National Lawyers Guild International (U.S.)
 118. National Society for Rehabilitation
 119. Nawa for Culture and Arts Association
 120. Nederlands Palestina Komitee
 121. New Weapons Research Group. Odv, Italy
 122. Norwegian Confederation of Trade Unions (LO-Norway)
 123. Norwegian Union of Municipal and General Employees
 124. Novact (Spain)
 125. Organización Sures
 126. Palestine Committee of Norway
 127. Palestine Solidarity Campaign (PSC)
 128. Palestinian Agricultural Development Association
 129. Palestinian Association for Development and Construction (PADR)
 130. Palestinian Businesswomen's Association
 131. Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)
 132. Palestinian Center for Growth and Human Development
 133. Palestinian Center of Organic Agriculture
 134. Palestinian Centre for Human Rights
 135. Palestinian Counselling Center
 136. Palestinian Developmental Women Studies Association
 137. Palestinian Farmers Union
 138. Palestinian Hydrology Group
 139. Palestinian Society of Hemophilia Diseases
 140. Palestinian Woman’s Union
 141. Palestinian Working Women Society for Development
 142. Palestinian Youth Union
 143. PAX Organization for Peace (PAX)
 144. Perdana Global Peace Foundation.
 145. PNGO Coalition
 146. Popular Art Centre
 147. Protecting Palestinian Families (UK)
 148. Public Aid Society
 149. Right to Live Society
 150. Rural Women’s Development Society
 151. Sadaka-the Ireland Palestine Alliance
 152. Sareyyet Ramallah-First Ramallah Group
 153. Sawa Foundation "All women are together today and tomorrow"
 154. Science & Culture Center
 155. SE London and Lewisham Friends of Palestine
 156. Sheffield Palestine Solidarity Campaign (UK)
 157. Siwar for Culture and Arts Society
 158. Society for the Care of Disabled Families
 159. Society of Remedial Education Centre
 160. Suds – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperacció (Spain)
 161. Tamer Institute for Community Education / Gaza
 162. Teacher Creativity Center
 163. Thalassemia Patients Friends' Society
 164. The Assembly Benevolent of Operation
 165. The Culture and Free Thought Association
 166. The Democracy and Workers' Rights Centre/Gaza
 167. The Eastern Association for Agriculture
 168. The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP)
 169. The National Commission for the Independence of the Judiciary and the Rule of Law "Istiqlal"
 170. The National Society for Democracy and Law
 171. The Norwegian Initiative Defend International Law
 172. The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs
 173. The Palestinian Center for Peace and Democracy
 174. The Palestinian Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession
 175. The Palestinian Hydrology Group/Gaza
 176. The Palestinian Institute for Communication and Development
 177. The Palestinian Women’s Development Center
 178. The Palestinian Working Women Society
 179. The Rights Forum
 180. The Society for Care of the Handicapped
 181. The Society of St. Yves
 182. The Society of Women Graduates in Gaza Strip
 183. Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture
 184. Trocaire
 185. UJFP (Union juive française pour la paix) 
 186. Union of Health Care Committees
 187. Union of Palestinian Medical Relief Committees - Gaza.
 188. Wassel Center for Youth Development
 189. Women and Family Affairs Center
 190. Women for Life Association
 191. Women in Black Vienna, Austria
 192. Women’s Studies Centre
 193. Women's Affairs Center /Gaza
 194. Women's Affairs Technical Committee
 195. Women's Center for Legal Aid and Counselling
 196. Young Women's Christian Association
 197. Youth Development Foundation
 198. Youth Development Society

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.