Skip to main content

זוכרים את סוהא ג'ראר, מגינת זכויות אדם פלסטינית פורצת דרך

על הרשויות הישראליות לאפשר לאמה הכלואה בידיהן, חברת הפרלמנט ח'אלדה ג'ראר, להשתתף בהלווייתה

תמונתה של סוהא ג'ראר וזר פרחים שהכין צוות ארגון זכויות האדם הפלסטיני אל-חק, שהוצגו לזכרה רמאללה שבגדה המערבית הכבושה על-ידי ישראל, ב-12 ביולי 2021. © 2021 al-Haq

אמש הלכה לעולמה בביתה ברמאללה שבגדה המערבית הכבושה על ידי ישראל סוהא ג'ראר, אחראית על המחקר והסנגור בארגון זכויות האדם הפלסטיני אל-חק. התרומה שתרמה סוהא, בת 31 בלכתה, לעבודת הסנגור למען זכויות האדם בפלסטין לא תימחק במהרה.

סוהא ערכה מחקרים חדשניים על ההשפעות הסביבתיות של הכיבוש הישראלי, כולל דוח משנת 2019 שבו נטען כי המדיניות והפרקטיקות המפלות של ישראל פוגעות ביכולתם של הפלסטינים בגדה המערבית הכבושה להתאים את התנהלותם לשינויי האקלים. כאחראית לסוגיות מגדריות באל-חק, היא ייצגה את הארגון כשוועדת האו"ם לביעור האפליה נגד נשים דנה במצבן של נשים בפלסטין. היא חקרה, סנגרה ונאבקה ללא מורא כדי להנכיח את מכלול הסוגיות של זכויות בתחום המגדר והמיניות בזרם המרכזי של החברה האזרחית הפלסטינית, גם כאשר הדבר נחשב לאסור והיה כרוך בסיכון.

סוהא נפטרה ללא אמה לצידה, שכן ח'אלדה ג'ראר כלואה בבית סוהר ישראלי. הרשויות הישראליות כלאו את ח'אלדה, שנבחרה למועצה הפלסטינית המחוקקת, במשך הרוב המוחלט של שש השנים האחרונות, בגין פעילותה הפוליטית במסגרת החזית העממית לשחרור פלסטין. החזית העממית נמנית עם יותר מ-400 ארגונים שהרשויות הישראליות הוציאו מחוץ לחוק, והיא מורכבת ממפלגה פוליטית ומזרוע צבאית. הזרוע הצבאית תקפה חיילים ואזרחים ישראלים. עם זאת, הרשויות הישראליות מעולם לא האשימו את ח'אלדה במעורבות בפעילות מזוינת.

ח'לאדה הוחזקה לפרקי זמן ממושכים במעצר מנהלי ללא משפט או כתב אישום, ובין היתר בין יולי 2017 לפברואר 2019. בחודש מארס 2021 גזר עליה בית משפט צבאי ישראלי שנתיים מאסר בגין "חברות בהתאחדות בלתי-חוקית". גזר הדין ניתן בהסדר טיעון, לאחר שרשויות הצבא הישראלי הכירו בכך שהיא "לא עסקה באופן ישיר בעניינים הצבאיים או הכספיים של החזית העממית”. כליאתה של ג'ראר בגין פעילותה הפוליטית מפרה את חופש ההתאגדות שלה, שפי שהמחיש ארגון Human Rights Watch. השעיית זכויות האזרח של מיליוני הפלסטינים החיים בשטח הפלסטיני הכבוש היא חלק מרכזי בפשעים של אפרטהייד ורדיפה שממשלת ישראל מבצעת.

על אף שבמשך חלק ניכר מחייה הבוגרים, אמה הוחזקה מאחורי סורג ובריח ללא כל הצדקה, החיוך המדבק של סוהא מעולם לא מש משפתיה. על פי דיווחים, הרשויות הישראליות דחו את בקשתה של ח'אלדה להשתתף בהלווייתה של סוהא. לאחר שכלאו את ח'אלדה שוב ושוב והפרו את זכויותיה, על הרשויות הישראליות לאפשר לה לכל הפחות להיפרד מבתה.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.