Skip to main content

ישראל: מסד נתונים חדש יסייע לדרוש דין וחשבון מחברות

פרסום הרשימה שב ומאשר את דחייתו של מפעל ההתנחלויות בידי הקהילה הבינלאומית

A general view shows the opening of the 16th session of the Human Rights Council at the United Nations European headquarters in Geneva, on February 28, 2011. © 2011 Reuters

(ג'נבה, 13 בפברואר 2020) – ארגון Human Rights Watch אמר היום כי פרסום מסד הנתונים בנושא עסקים התורמים להתנחלויות ישראליות לא חוקיות הוא פריצת דרך משמעותית בחיובם של עסקים לתת דין וחשבון על חלקם בפגיעות בזכויות האדם. נציבת האו"ם לזכויות האדם, מישל בצ'לט, פרסמה את מסד הנתונים ב-12 בפברואר 2020.

ההתנחלויות מונחות ביסוד הפרות חמורות ושיטתיות של זכויות הפלסטינים והן פוגעות בפרנסתם ומערערות את כלכלתם. העברת אוכלוסיית הכוח הכובש אל השטח הכבוש מפרה את אמנת ג'נבה הרביעית ועל-פי אמנת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי היא פשע מלחמה. פעילויות עסקיות תורמות להתבססותן של ההתנחלויות ולהעמקת הפרת הזכויות והמערכת הישראלית הכפולה והמפלה הנובעת מהן.

לדברי ברונו סטגנו, סגן מנהל תחום הסנגור בארגון Human Rights Watch, "ראוי שפרסומו המיוחל של מסד הנתונים העסקי של האו"ם בנושא ההתנחלויות ועסקים ישמש כתמרור אזהרה לחברות: ניהול עסקים עם התנחלויות לא חוקיות משמעותו סיוע בביצוע פשעי מלחמה. פרסום מסד הנתונים מצביע על התקדמות קריטית במאמצים הגלובליים להבטיח שעסקים יחדלו להיות שותפים להפרת זכויות ויכבדו את המשפט הבינלאומי".

הדו"ח המיוחל של האו"ם מפרט 112 עסקים, 94 מהם מישראל ו-18 משש ממדינות אחרות. עם החברות המפורטות בו נמנות Airbnb ו-Booking.com התורמות לפגיעה בזכויות בכך שהן מסייעות בהשכרת נכסים על קרקעות שנגזלו מפלסטינים הנתונים תחת כיבוש, ואשר אינם מורשים לשהות בנכסים אלה בעצמם. הרשימה כוללת גם כמה בנקים ישראלים המממנים בנייה בהתנחלויות. ארגון Human Rights Watch פרסם דוחות המתעדים את הפעילות העסקית בשני המקרים המצוינים לעיל.

בטרם פרסמה את הדו"ח, נציבות זכויות האדם של האו"ם יצרה קשר עם החברות המעורבות, ענתה על שאלותיהן וסיפקה להן מידע. מהדו"ח עולה כי כמה מהחברות אליהן פנה האו"ם הגיבו בהפסקת פעילותן בהתנחלויות. הדו"ח יספק מידה מסוימת של שקיפות בכל הנוגע לפעילות העסקית ויסייע בהפעלת לחץ על חברות על-מנת שיפסיקו  לתרום לפגיעה בזכויות ויעמדו במחויבויותיהן בתחום זכויות האדם.

נציבת האו"ם מימשה באמצעות פרסום הדו"ח את המנדט שניתן לה על-ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בהחלטה שהתקבלה בשנת 2016, ללא התנגדויות. מסד הנתונים, כמו גם רשימת עסקים המסייעים לפגיעה בזכויות הרוהינגיה שפורסמה באוגוסט 2019 על-ידי משלחת האו"ם לבדיקת העובדות במינאנמר, יצרו תקדימים חשובים במסגרת המאמץ העולמי להבטיח שעסקים יכבדו את מחויבויותיהם, בהתאם לעקרונות המנחים של האו"ם בדבר עסקים וזכויות האדם.

נציבות האו"ם לזכויות האדם ציינה כי עסקים המפסיקים את פעילותם הקשורה להתנחלויות יכולים לבקש כי שמם יימחק ממסד הנתונים והמליצה כי מועצת האו"ם לזכויות האדם תדאג לעדכון מסד הנתונים מדי שנה.

לדברי סטגנו "פרסום מסד הנתונים מדגיש כי הקהילה הבינלאומית דוחה בנחרצות את מאמציהן של ישראל וארה"ב להכשיר את מפעל ההתנחלויות הבלתי חוקי ולטייח את הפגיעות בזכויות האדם הנובעות ממנו. בהמשך החודש, כאשר תתכנס מועצת זכויות האדם של האו"ם, עליה לפעול כדי להבטיח שמסד הנתונים יישאר בגדר משאב פעיל שירתיע חברות מפני תרומה לגזל בלתי חוקי של אדמות ולאפליה קשה של פלסטינים לרעה".
 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.