Skip to main content

כבר ארבע שנים שפיפ"א מנסה להחליט אם להישמע לכלליה שלה

לדברי פיפ"א, טרם הגיעה העת להכריע בנוגע למועדונים הישראליים בהתנחלויות בגדה

מגרש כדורגל בגבעת זאב. © 2016 Human Rights Watch

מועצת פיפ"א, שהיא הגוף המנהל של הפדרציה הבינלאומית לכדורגל, המליצה זה עתה לדחות בשנה נוספת את ההכרעה האם להורות להתאחדות לכדורגל בישראל, החברה בה, להפסיק לקיים משחקים בהתנחלויות בגדה המערבית.

הסוגיה צפויה עדיין לעלות לדיון מחר בקונגרס של פיפ"א או באסיפה הכללית שלה. סדר היום של האחרונה כולל הצעת החלטה להורות להתאחדות לכדורגל בישראל להפסיק להעניק את חסותה למשחקים בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית. אולם מנהיגות פיפ"א פועלת למען דחיית ההחלטה.

ההתנחלויות אינן חוקיות על-פי אמנת ג'נבה הרביעית והן תורמות להפרות חמורות של זכויות האדם. שישה מועדונים של ההתאחדות לכדורגל בישראל פועלים בהתנחלויות ומארחים בהן את משחקי הבית הרשמיים שלהם, על קרקע שנגזלה שלא כחוק מפלסטינים, ואשר הגישה אליה נחסמה בפניהם.

כלליה של פיפ"א עצמה מחייבים את כיבוד זכויות האדם ואוסרים על כל ארגון החבר בה לקיים תחרויות בשטחו של ארגון חבר אחר, ללא רשותו של האחרון. פיפ"א רואה בגדה המערבית שטח השייך להתאחדות הכדורגל הפלסטינית.

לפיכך, אין זה ברור מדוע זקוקה פיפ"א לשנה נוספת כדי להחליט האם לציית לחוקיה.

מועצת פיפ"א הכריזה ב-9 במאי כי מוקדם מדי להכריע באשר לגורלם של ששת המועדונים בהתנחלויות השייכים להתאחדות לכדורגל בישראל. זאת, לאחר ששמעה סקירה מפי טוקיו סקסוול, יו"ר ועדה מיוחדת שהקימה פיפ"א כדי לטפל בסוגיה, העומדת במוקד מחלוקת כבר משנת 2013. 

אולם, סקסוול עצמו אמר בסוף השנה שעברה כי הנושא נמצא כבר בשלב ה"הארכה" ונשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, הבטיח החלטה לפני חודשים. בדו"ח שהוצג בחודש מארס כתב סקסוול כי אין תועלת בהמשך המשא ומתן, בשל הפער בין עמדות הצדדים והניסיונות הכושלים להגיע להסכמה.

מאז שהמליצה המועצה השבוע לדחות שוב את ההחלטה לא התייחס סקסוול בפומבי לנושא. הצירים בקונגרס מחר יהיו להוטים לשמוע את עמדתו בעניין, בהינתן הבטחתו בקונגרס של שנה שעברה, להביא לפתרון הבעיה בתוך "חודשים".

הגיע הזמן להפסיק לדחות את הקץ. כאשר יתכנס מחר הקונגרס של פיפ"א, עליו להצביע על החלטה שתורה להתאחדות לכדורגל בישראל להפסיק להעניק את חסותה למשחקים בהתנחלויות. המשך מתן החסות למשחקים על אדמות גזולות יבטא זלזול במחויבותה של פיפ"א לזכויות האדם, מחויבות שאותה אישרה רק לאחרונה. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.