מגרש כדורגל בגבעת זאב

מגרש כדורגל בגבעת זאב.

© 2016 Human Rights Watch