Skip to main content

(קהיר) - ארגון Human Rights Watch ריכז נתונים מרופאים בשמונה בתי חולים והגיע למספר של 302 הרוגים לפחות במהלך התסיסה המתחוללת במצרים מאז ה-28 בינואר 2011. להלן חלוקה גיאוגרפית של הנתונים: 232 הרוגים בקהיר, 52 באלכסנדריה ו-18 בסואץ. הנתונים מבוססים על מידע לא רשמי שארגון Human Rights Watch קיבל מידי רופאים בשני בתי חולים בקהיר, בשני בתי חולים באלכסנדריה ובבית חולים אחד בסואץ, וכן מהפדרציה הבינלאומית לזכויות האדם, שביקרה בשלושה בתי חולים נוספים בקהיר.

בראיון ששודר היום בערוץ הטלוויזיה של הבי-בי-סי בשפה הערבית הכחיש שר הבריאות המצרי את נתוני ארגון Human Rights Watch, הגדיר אותם כלא נכונים, ואמר כי המשרד יפרסם בתוך "כמה ימים" נתון רשמי על מניין ההרוגים. ב-1 בפברואר ציטטה נציבת האו"ם העליונה לזכויות האדם, נבי פילאי, דוחות לא רשמיים שלפיהם ייתכן שכ-300 בני אדם נהרגו בהפגנות.

בבתי חולים מסוימים קיבל ארגון Human Rights Watch רשימות לא רשמיות של שמות ההרוגים בהפגנות מרופאים שהיו אותה שעה במשמרת בחדר המתים של בית החולים. בבתי חולים אחרים קיבל ארגון Human Rights Watch נתונים על מספר האנשים שנהרגו במהלך ההפגנות מרופאים שהיו אותה שעה במשמרת בחדר המיון. ארגון Human Rights Watch אף קיים ביקורים סדירים בבית החולים המאולתר בכיכר א-תחריר וקיבל מהרופאים בו את מספר האנשים שמותם נקבע במקום.

לדברי הרופאים בבתי החולים שארגון Human Rights Watch ביקר בהם, רבים מההרוגים מתו לאחר שנפגעו ב-28 וב-29 בפברואר מירי תחמושת חיה וכדורי גומי. הרופאים אמרו גם כי חלק ניכר מההרוגים נפגעו ממכלי גז מדמיע שנורו מטווח קצר. הגישה לבתי החולים הייתה מסובכת מאוד, והתאפשרה רק לאחר שארגון Human Rights Watch התחייב באופן אישי כי יטיל חיסיון על שמות הרופאים שהסכימו לשוחח עמו. לארגון Human Rights Watch לא התאפשר לבחון תעודות פטירה שמופיעה בהן סיבת המוות ואף לא לרכז את שמותיהם של כל ההרוגים. בכמה מקרים לא התאפשר גם למשפחות לקבל תעודות המציינות את סיבת המוות.

אדם אחד סיפר לארגון Human Rights Watch כי ב-28 בינואר שהה אחיו ברחוב אל-קסר אל-עיני, בצמוד לכיכר א-תחריר, והתכופף להרים מכל גז מדמיע כדי להרחיקו מהמפגינים. באותו רגע נורה האח בצדו ונפל ארצה. חבריו נשאו אותו מהמקום וניסו במשך שלוש שעות לפנותו לבית חולים שהם סומכים עליו, אך הוא מת זמן קצר לאחר מכן. אחיו של ההרוג מנסה עדיין לקבל מבית החולים דו"ח רפואי שיציין את סיבת המוות, כדי לפתוח בהליכים משפטיים.

לדברי כמה מהרופאים שארגון Human Rights Watch שוחח עמם, הופעלו לחצים כבדים על גורמים בבתי החולים כדי שידווחו על מספר מצומצם בלבד של הרוגים. ייתכן אפוא כי מספרם של ההרוגים בפועל גבוה באורח ניכר מן ה-302 שדווח עליהם לארגון Human Rights Watch, כיוון שנתון זה מבוסס על ביקורים בשמונה בתי חולים בשלוש ערים בלבד. ספירת הרוגים זו כוללת רק נתונים שאנשי צוות רפואי בבתי חולים אלה מסרו ישירות לארגון  Human Rights Watch ולפדרציה הבינלאומית לזכויות האדם.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.