Skip to main content

תוניסיה: ביקור בכלא שם קץ לאיסור בן עשרים שנה

על הממשלה להקל על הצפיפות בבתי הסוהר ולאפשר למשפחות לבקר נידונים למוות

(תוניס) - ארגון Human Rights Watch אמר היום כי על ממשלת המעבר של תוניסיה לפעול להקלת הצפיפות בבתי הסוהר ולבטל מדיניות המיושמת זה למעלה מ-15 שנה האוסרת על אסירים הנמנים עם שורת הנידונים למוות לקיים קשר כלשהו עם משפחותיהם. ארגון Human Rights Watch העביר בקשה זו לשר המשפטים החדש, אל-אזהר אל-קרווי א-שאבי, לאחר ביקור בשני בתי סוהר בתוניסיה. הביקורים שמו קץ לאיסור שהיה מוטל במשך עשרים שנה על גישתם של ארגונים לזכויות האדם לבתי סוהר בתוניסיה.

ב-2 בפברואר 2011 ביקרה משלחת של שני חוקרי ארגון Human Rights Watch בכלא בורג' א-רומי, מתחם כליאה גדול הסמור לעיר בנזרת שבו פרץ מרד אסירים עם נפילת הממשלה הקודמת. ב-1 בפברואר ביקרה המשלחת בכלא אל-מרנאקיה, מתקן הכליאה הגדול ביותר בתוניסיה. החוקרים ראיינו אסירים בתנאי פרטיות, ובהם שניים הנמנים עם שורת הנידונים למוות ואשר נמנע מהם כל קשר עם משפחתם, מאחד למשך שלוש שנים ומהשני למשך עשור.

האירועים שהתרחשו בכלא בורג' א-רומי יידונו בהודעה נפרדת.

לדברי אריק גולדשטיין, סגן מנהלת חטיבת המזרח התיכון וצפון אפריקה בארגון Human Rights Watch, "כשממשלת המעבר של תוניסיה העניקה לנו גישה לבתי הכלא, היא נקטה צעד לקראת שקיפות בהפעלת בתי הסוהר שלה, ואנחנו מקווים שצעדים אלה יימשכו ויורחבו גם לארגונים מקומיים. ממשלת המעבר צריכה גם להפנות עורף ליחס הבלתי אנושי של הממשלה המודחת לאסירים".

לדברי ארגון Human Rights Watch, כצעד ראשון על ממשלת המעבר לאפשר ל-140 הנידונים למוות הכלואים בתוניסיה לקבל ביקורי משפחות כמו אסירים אחרים. ארגון Human Rights Watch הוסיף כי על ממשלת המעבר גם לאפשר לאסירים הכלואים בתאים שבהם שוררת צפיפות קיצונית לשהות זמן רב יותר בחוץ בכל יום.

גורם רשמי במשרד המשפטים אמר לארגון Human Rights Watch כי לפני הדחתו של הנשיא זיין אל-עאבדין בן עלי הוחזקו בתוניסיה, מדינה המונה 10.5 מיליון תושבים, 31 אלף אסירים. על-פי המרכז הבינלאומי לחקר בתי סוהר, זהו שיעור האסירים הגדול ביותר ביחס להיקף האוכלוסייה בכל המזרח התיכון וצפון אפריקה, זולת ישראל.

אחת ההבטחות הראשונות שנתן ראש הממשלה מוחמד אל-ר'נושי מטעם ממשלת המעבר הייתה כי בקרוב תוענק חנינה לכל האסירים הפוליטיים. אולם, טיוטת חוק בעניין זה שאושרה בידי הקבינט טרם הפכה לחוק. בינתיים, מערכת המשפט העניקה שחרור על תנאי או שחרור על תנאי לפני משפט למחצית לערך מלמעלה מ-500 האסירים הפוליטיים בתוניסיה.

גישה לבתי הסוהר בתוניסיה

הליגה לזכויות האדם בתוניסיה היא ארגון זכויות האדם האחרון שביקר בבית סוהר במדינה, בשנת 1991. אך הממשלה הפסיקה את ביקורי הליגה זמן קצר לאחר שהחלו.

ממשלתו של בן עלי הבטיחה ב-19 באפריל 2005 כי בקרוב מאוד תותר גישתו של ארגון Human Rights Watch לבתי הכלא. חמש שנים וחצי לאחר מכן, המגעים בנוגע לתנאי הביקורים הובילו למבוי סתום. ארגון Human Rights Watch גרס כי תנאי הביקור שהממשלה הכתיבה הם בלתי סבירים, והממשלה נמנעה מלהגיב על הצעות נגדיות.

מאז שנת 2005 התירה תוניסיה ביקורים סדירים של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, ארגון הומניטארי, אשר בניגוד לארגונים כמו Human Rights Watch אינו נותן פומבי לממצאיו, אלא מגיש דוחות ישירות למשרדי הממשלה הנוגעים לדבר. הצלב האדום הבינלאומי מבקר בבתי הסוהר של תוניסיה, המנוהלים בידי משרד המשפטים, וכן במתקני המעצר הרשמיים שבהם מוחזקים אנשים שטרם הוגש נגדם כתב אישום ואשר מנוהלים בידי משרד הפנים.

[על מנת לקרוא את שאר ממצאי המשלחת, יש לעבור לגרסה האנגלית]

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.