Skip to main content

מיד לאחר שארגון Human Rights Watch פרסם דו"ח הדוחק ביוון להפסיק את ההתעללות במהגרים, הכריזה הממשלה על שחרורם של 1,200 מהגרים שהוחזקו בתאי מעצר והתחייבה "לשפר באורח דרסטי את ההתנהלות בתחום זכויות האדם". לאחר הקיץ האחרון, שבמהלכו הפעילה יוון אמצעי דיכוי קשים נגד מהגרים, אנו מקדמים בברכה את הבטחתה, ובכלל זה את התחייבותה להקים יחידת משטרה שתפקידה לחקור חשדות בדבר ביצוע הפרות וכן להפקיע מידי המשטרה את הטיפול בהליכי בקשת מקלט.

בסתיו 2008 פרסמנו את הדו"ח "הופקרו לגורלם", שחשף את יחסה הבלתי אנושי של יוון לילדים מהגרים שהגיעו לשטחה ללא ליווי, ואת הדו"ח "שבויים בדלת מסתובבת", שתיעד את תפקודה הלקוי של המערכת המטפלת במבקשי מקלט ביוון ואת דפוס הפעולה השיטתי של השלכת מהגרים ומבקשי מקלט לשטחה של תורכיה שמעבר לגבול.

בחודש אוגוסט האחרון, לפני שעניינה של יוון נבחן על-ידי וועדת האו"ם בדבר ביעור האפליה הגזעית, ערכנו לחברי הוועדה סקירה בנושא. הוועדה ציטטה את עדותו של ילד אפגאני שפורסמה בדו"ח שלנו, הביעה דאגה מהיחס הבלתי ראוי למהגרים ביוון ודרשה מהממשלה לדווח בתוך שנה, כלומר לפני המועד הרגיל להגשת הדיווחים לוועדה, על מאמציה להעניק למהגרים יחס אנושי.

ב-1 בנובמבר, לאחר לחץ ניכר שהפעילו פעילים לזכויות האדם, סגרה יוון את מחנה המעצר שלה באי לסבוס והוציאה לחופשי את המהגרים שנכלאו בו.

חוקרינו ימשיכו לפקח על היחס למהגרים ובכלל זה למבקשי מקלט ולילדים ללא ליווי, כדי לוודא שהממשלה לא רק תקיים את הבטחותיה, אלא גם תדאג לטיפול בילדים ללא ליווי, תשים קץ לגירושם החשאי של מהגרים, ותקים מערכת הוגנת ושקופה לטיפול בעניינם של מבקשי מקלט.

קראו עוד.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.