Skip to main content

מכתב לראש הממשלה גורדון בראון בנוגע לישראל והשטחים הפלשתיניים הכבושים

יש לקרוא למר נתניהו לשים קץ לחלקה של ישראל בהפרות של זכויות האדם

  אדוני ראש הממשלה,

אני כותב אליך לקראת שיחותיך עם עמיתך הישראלי, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדי להסב את תשומת לבך לסוגיות מהותיות הנוגעות להפרות של זכויות האדם ולהפרות של דיני המלחמה במסגרת הסכסוך בין ישראל לפלשתינאים. התמשכותן של הפרות אלה והעובדה שכמעט איש אינו נותן עליהן את הדין מגבירות את הסבל ומלבות את ההקצנה משני הצדדים, וכן פוגעות פגיעה קשה במאמצים להשגת שלום  צודק ובר-קיימא באזור.

כדי להתגבר על אווירה מסוכנת זו של חסינות מעונש, ארגון Human Rights Watch קורא לך להאיץ בנתניהו לשים קץ להפרות מצדה של ישראל, לפתוח בחקירות מהימנות בנוגע להפרות של דיני המלחמה ולשתף פעולה עם מנגנוני האו"ם הפועלים לבירור העובדות ולקידום מתן דין וחשבון.

מדאיגות במיוחד בעת האחרונה הפרות המשפט ההומניטארי הבינלאומי שביצעו שני הצדדים במהלך המבצע הצבאי של ישראל ברצועת עזה שהחל ב-27 בדצמבר 2008 ונמשך 22 יום, שבמהלכו נהרגו מאות אזרחים פלשתינאים, רבים מהם ילדים.

ארגון Human Rights Watch תעד הפרות אלה במסגרת כמה דו"חות. על ההפרות שתועדו מן הצד הפלשתיני נמנו ירי חסר הבחנה של רקטות על מרכזי אוכלוסייה ישראליים בידי חמאס וארגונים פלשתיניים חמושים אחרים ופעולות תגמול פנים-פלשתיניות שכללו מעשי הרג ועינויים. ההפרות שתועדו מן הצד הישראלי כללו שימוש של צה"ל בתחמושת זרחן לבן נגד אזרחים, תקיפת אזרחים באמצעות טילים מונחים ששוגרו ממל"טים והרג אזרחים שהניפו דגלים לבנים בידי חיילים ישראלים.

ממצאי ארגון Human Rights Watch בנוגע להפרות של דיני המלחמה בידי שני הצדדים לעימות ברצועה אומתו בידי ארגונים בינלאומיים אחרים לזכויות האדם, בידי ארגונים לא ממשלתיים מקומיים, פלשתיניים וישראליים, ובידי ועדת הבדיקה של האו"ם שבחנה כמה תקריות שבהן הותקפו מתקנים ואנשי צוות של האו"ם ברצועת עזה.

החקירות שקיימה ישראל עצמה בנוגע להפרות שבוצעו לכאורה לא היו עצמאיות או נטולות משוא פנים, והן הובילו לדחייה גורפת של האפשרות שצה"ל ביצע מעשים אסורים כלשהם. ממשלת ישראל לא עשתה דבר כדי לוודא כי האחראים להפרות יתנו עליהן את הדין וכי הקרבנות יזכו לצדק. יתר על כן, משרדו של ראש ממשלת ישראל ניהל מסע תעמולה שמטרתו להכפיש ארגונים דוגמתHuman Rights Watch אשר דיווחו בהגינות על הפרות ישראליות (ופלשתיניות) ולפגוע במהימנותם.

כפי שללא ספק ידוע לך, ההפרות של דיני המלחמה בידי שני הצדדים לעימות ברצועה נבחנות כעת בידי ועדה לבדיקת העובדות בראשותו של המשפטן ריצ'רד גולדסטון. ועדה זו קיבלה את הסמכתה ממועצת זכויות האדם של האו"ם. ממשלת ישראל סירבה לשתף פעולה עם ועדת גולדסטון, הנהנית מתמיכת בריטניה וצפויה להגיש את הדו"ח שלה בחודש ספטמבר.

ההתמקדות הנוכחית בהפרות של דיני המלחמה שבוצעו בידי שני הצדדים בחודשים דצמבר וינואר הסיטה במידת מה את תשומת הלב מהמצור הצבאי שישראל מטילה מזה שנתיים על רצועת עזה בשיתוף עם מצרים, ומהשלכותיו ההרסניות של המצור על המצב ההומניטארי ברצועה. ארגוןHuman Rights Watch תיעד בהרחבה את השפעת המצור על האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, שנמנים עליה 750,000 ילדים. חודשים לאחר תום הלחימה שהתחוללה בדצמבר וינואר ממשיכים אזרחים לשאת בעול ההגבלות החמורות המוטלות על הכנסת מוצרי יסוד, מזון, אספקה רפואית וחומרי בניין לשיקום בתים, בתי ספר, בתי חולים, רשתות מים ומבנים תעשייתיים וחקלאיים.

ישראל מוסיפה לשלוט באופן מלא בגבולותיה של הרצועה ובמרחב האווירי שלה, למעט מעבר רפיח שבין הרצועה למצרים. ישראל רשאית אמנם לבדוק סחורות הנכנסות לרצועה, אך כל הגבלה חייבת להתבסס על נימוקים ביטחוניים ספציפיים ואסור לה למנוע הכנסה של סיוע הומניטארי או כל סחורה אזרחית נחוצה אחרת. המצור הישראלי על רצועת עזה מפר את המשפט ההומניטארי הבינלאומי, האוסר על ממשלות למנוע הכנסת סחורות הנחוצות להישרדותה של האוכלוסייה האזרחית. האיחוד האירופי הכיר בכך שהמצור מפר גם את חובתה של ישראל ככוח כובש לדאוג לבריאותה ולרווחתה של האוכלוסייה הנתונה לכיבוש. האיחוד האירופי גם הכיר בכך שהמצור עולה עד כדי ענישה קולקטיבית המוטלת על אזרחים.

העימות ברצועת עזה הסב את תשומת הלב מהפרה מרכזית נוספת של המשפט ההומניטארי הבינלאומי הפוגעת במאמצים להשגת שלום ויציבות בין ישראל לפלשתינאים, והיא ההרחבה הבלתי פוסקת של ההתנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות בגדה המערבית הכבושה ובמזרח ירושלים. התנחלויות אלה מפרות מזה זמן רב את האיסור שנקבע באמנת ג'נבה הרביעית על העברת אוכלוסייתה של המדינה הכובשת לשטח הכבוש. ההתנחלויות אף גורמות לפגיעות יומיומיות בזכויות האוכלוסייה הפלשתינית המבוצעות הן בידי הצבא הכובש והן בידי מתנחלים ישראלים חמושים.

כתוצאה ישירה של ההתנחלויות הבלתי חוקיות ובחסות ממשלת ישראל השתרשה בגדה המערבית ובמזרח ירושלים מערכת המפלה את הפלשתינאים לרעה. באזורים אלה סללה ישראל כבישים השמורים באורח בלעדי לשימושם של מתנחלים ויצרה מערכת בלתי שוויונית ביותר בכל הנוגע להנאה ממים, דלק, חינוך, בריאות, תעבורה ותשתית.

אנו קוראים לך לדון בסוגיות חשובות אלה, הנוגעות לזכויות האדם ולדיני המלחמה, במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בלונדון, הן במסגרת שיחותיך האישיות עמו והן בפומבי. במיוחד, אנו קוראים לך להפעיל עליו לחץ:

  • - להורות על פתיחת חקירות יסודיות ונטולות פניות בנוגע לטענות מהימנות בדבר הפרות קשות של דיני המלחמה במהלך המבצע הצבאי הישראלי ברצועת עזה, להעמיד לדין את מי שיימצא אחראי לפשעי מלחמה ולדאוג לכך שהקורבנות יזכו לצדק;
  • - לבחון בכובד ראש את הממצאים וההמלצות שתכלול ועדת גולדסטון בדו"ח שהיא עומדת להגיש;
  • - לשים קץ למצור הבלתי חוקי והבלתי אנושי על רצועת עזה;
  • - לפרק את ההתנחלויות הבלתי חוקיות בשטחים הכבושים;
  • - לשים קץ לאפלייתם לרעה של הפלשתינאים בגדה המערבית וברצועת עזה בחסות הממשלה.

כמו כן, אנו קוראים לך להבהיר למר נתניהו כי אם ישראל לא תקיים חקירות יסודיות ונטולות משוא פנים בנוגע להפרות של דיני המלחמה במהלך ההתקפה הישראלית על הרצועה ולא תעניש את האחראים להפרות, יפעלו בריטניה ושותפותיה הבינלאומיות יחד כדי להבטיח את הפעלתם של מנגנוני צדק בינלאומיים. זאת, במטרה לוודא כי האחראים להפרות יתנו עליהן את הדין וכי הקורבנות יזכו לצדק.

אני מודה לך מראש על תשומת הלב שתקדיש לסוגיות חשובות אלה,

בכבוד רב,

טום פורטאוס
מנהל סניף לונדון
Human Rights Watch

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.