Skip to main content

ישראל/רצועת עזה: על שני הצדדים לשתף פעולה עם החקירה של גולדסטון

על ארה"ב והאיחוד האירופי לתמוך במשלחת של מועצת זכויות האדם

 

(ניו יורק) - ארגון Human Rights Watch אמר היום כי על ישראל ועל רשויות חמאס ברצועת עזה לשתף פעולה באורח מלא עם משלחת האו"ם לבירור העובדות בראשות השופט ריצ'רד גולדסטון שתחקור האשמות בדבר הפרות חמורות של דיני המלחמה ברצועת עזה ובדרום ישראל. במכתבים ששלח למזכירת המדינה הילרי קלינטון ול-27 שרי חוץ של מדינות האיחוד האירופי קרא ארגוןHuman Rights Watch לשרים לתמוך בחקירה בראשות גולדסטון ולהפציר בישראל ובחמאס לשתף עמה פעולה.

ארגון Human Rights Watch קרא לקיום חקירה בינלאומית עצמאית ונטולת פניות בנוגע להאשמות בדבר ביצוען של הפרות כאלה בידי כל הצדדים לעימות ברצועת עזה. ב-3 באפריל 2009 הודיע נשיא מועצת זכויות האדם של האו"ם כי גולדסטון יעמוד בראש המשלחת לבירור העובדות של המועצה, וכי זה המנדט שיינתן לה.

לדברי קנת' רות', מנכ"ל ארגון Human Rights Watch, "בעבר ביקרנו בחריפות את מועצת זכויות האדם שהתמקדה באופן בלעדי בהפרות של זכויות האדם שישראל ביצעה, אבל גולדסטון מחויב לקיום חקירה עצמאית ונטולת פניות של האשמות הן בדבר עוולות שבוצעו בידי ישראל והן בדבר עוולות שבוצעו בידי ארגונים חמושים פלשתיניים. לזכותו עומדים ניסיון ומחויבות מוכחת, שיבטיחו כי החקירה תתבצע על-פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של היעדר משוא פנים".

גולדסטון היה התובע הראשי בבתי הדין הבינלאומיים לפשעי מלחמה ביוגוסלביה לשעבר וברואנדה והוא חבר במועצת המנהלים של ארגון Human Rights Watch. במסרים שהעביר ב-3 באפריל לכלי התקשורת, כאשר קיבל את המינוי, אמר השופט גולדסטון כי המשלחת תבחן את "כל ההפרות של זכויות האדם ושל הזכויות המעוגנות במשפט ההומניטארי הבינלאומי שבוצעו הן בישראל והן ברצועת עזה ובשטח הכבוש".

השגריר מרטין אוהומויבהי מניגריה, המכהן כנשיא מועצת זכויות האדם של האו"ם, הוסיף כי ביקש ממשלחת הבדיקה "להפיק דו"ח הוגן, מאוזן ונטול פניות, אשר יתייחס לשאלת המידתיות. אינך יכול להתייחס לשאלת המידתיות בתוך ואקום".

חמאס וארגונים פלשתיניים חמושים אחרים ירו מאות רקטות לתוך אזורים אזרחיים ישראליים תוך הפרה בוטה של האיסורים על התקפות מכוונות על אזרחים ועל התקפות חסרות הבחנה. הירי בוצע לפני הפעולות הצבאיות הישראליות, שהחלו ב-27 בדצמבר 2008, במהלך הלחימה עצמה ובמשך למעלה מחודשיים שחלפו מאז. ארגון Human Rights Watch גינה בחריפות את ההתקפות האלה שוב ושוב. כמו כן, ארגון Human Rights Watch דיווח על הפרות קשות של דיני המלחמה בידי צה"ל, כולל ירי זרחן לבן לתוך אזורים מיושבים בצפיפות ברצועת עזה, וכן על המצור הממושך המוטל על רצועת עזה - מדיניות העולה עד כדי ענישה קולקטיבית בלתי חוקית של האוכלוסייה האזרחית.

חמאס לא גילה שום נכונות לחקור הפרות של דיני המלחמה שלוחמים פלשתינאים הואשמו בביצוען או להעמיד עליהן לדין, ודובריו ממשיכים להצדיק את ירי הרקטות המכוון נגד אזרחים ישראלים.

ישראל טוענת כי פתחה בחקירות פנימיות, אך ממחקרים שערך ארגון Human Rights Watch בעבר לגבי חקירות והעמדות לדין בצה"ל בנוגע למקרי מוות לא מוצדקים של אזרחים פלשתינאים עלה כי הליכי החקירה הישראליים לא היו יסודיים, נטולי פניות ולא נעשו בזמן. צה"ל הכריז כבר כי השימוש שעשה בזרחן לבן ברצועת עזה עולה בקנה אחד עם כללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי, אך הממצאים שבידי ארגון Human Rights Watch סותרים טענה זו. ב-19 במארס פרסמו תשעה ארגונים ישראליים לזכויות אדם הצהרה המבקרת בחריפות את הימנעות הממשלה מהקמת גוף עצמאי נטול פניות לחקירת התנהלות כוחות צה"ל ברצועה.

לדברי רות', "ארצות הברית והאיחוד האירופי תמכו במאמצים לקידום דין וחשבון ועשיית צדק בנוגע לעימותים קטלניים אחרים. כעת, עליהם לברך על הקמת גוף חקירה בינלאומי אמין שיבדוק האשמות בדבר הפרות שבוצעו ברצועת עזה ובדרום ישראל. אם לא יעשו כך, ייווצר הרושם כי ישנם סטנדרטים כפולים, וייגרם נזק למהימנות ארצות הברית והאיחוד האירופי כגורמים הפועלים לקדם צדק בנוגע לפשעים חמורים במקומות אחרים".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.