Skip to main content

ایران: اعدام یکی دیگر از متهمان نوجوان

به دارآویختن بهنودشجاعی سومین اعدام از این نوع درسال 2009 است

(نیویورک، 13 اکتبر 2009)- دیده بان حقوق بشر امروز گزارش داد که ایران روز یکشنبه بهنود شجاعی را علیرغم منع بدون شبهه بین المللی درخصوص اعدام افراد زیر 18 سال و بخشش اولیه خانواده متهم به دارآویخت. شجاعی بیست ویک ساله برای قتلی که درسال 2005 وهنگامی که 17 سال داشت مرتکب شده بود اعدام شد.  

پدرومادر قربانی، احسان نصراللهی، در جریان اجرای مجازات در زندان اوین مشارکت داشتند برخلاف موافقت اولیه ای که با ببخشش متهم داشتند. 

 جواستورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشردر این زمینه گفت: "اشتیاق مقامات قوه قضاییه ایرانی برای به دارآویختن متهمان نوجوان برخلاف تعهدات بین المللی و مخالفت هایی که در ایران درباره چنین اعمال بی رحمانه ای وجود دارد شوکه کننده است. این اعدام بی رحمی آشکار درخصوص ساده ترین شپون انسانی است. " 

مقامات ایرانی درحالی مقدمات اعدام شجاعی را فراهم کرده بودند که پیش از این حکم اعدام وی توسط صادق اردشیرلاریجانی رییس جدید قوه قضاییه ایران در تاریخ 19 اگوست معوق شده بود. براساس گفته های محمدمصطفی ایی وکیل شجاعی این برای ششمین بار بود که موکلش برای اجرای اعدام به پای چوبه دار می رفت درحالی که در لحظات آخر این مجازات به تعویق می افتاد. 

 شجاعی، احسان نصراللهی را دریک دعوا در سال 2005 وزمانی که 17 سال داشت به قتل رساند. او در دادگاه شهادت داد که نصراللهی قصد داشت به وی با چاقو حمله کند و او به وسیله یک تکه شیشه از خود دفاع کرده است. وکیل شجاعی در دفاع خود درجریان دادگاه گفت که موکلش یک قتل غیر عمد انجام داده و به همین جت خواستار پرداخت دیه به جای اعدام شده بود. دادستان با این نظر مخالفت کرده و شجاعی را متهم کرد که با چندین ضربه قربانی را از پای درآورده است. 

 ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است که ماده 37 این کنوانسیون به صورت صریح محکوم کردن به مرگ افرادی که زیر هجده سال مرتکب جرم می شوند را ممنوع کرده است. 

 دادگاه همچنین حکم شجاعی را در حالی صادر کرده است که در سال 2004 آیت الله محمودهاشمی شاهرودی احکام اعدام افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم می شوند را ممنوع کرده بود.  

وکیل شجاعی آخرین لحظات قبل از اعدام را اینچنین برای دیده بان حقوق بشر توصیف کرد:  

"وقتی که جمعیت زیادی بیرون زندان بودند که بسیاری به دست وپای انها افتادند که اولیای دم از اعدام بهنود بگذرند. آنها اعلام کردند که گذشت خواهند کردند. جو خیلی آرام شد. حدود سیصد نفر آنجا بودند. ما داخل رفتیم بعد صورتجلسه اجرای حکم را نوشتند. بهنود را آوردند. او به دست وپای اولیای دم افتاد وخواهش وتمنا کرد. او به مادر مقتول گفت که من مادر ندارم شما برای من مادر کنید وگذشت کنید از اعدام من. بعد مادرش گفت که من باید طناب دار را گردن تو ببینم. ما را داخل یک سالنی بردند وطناب دار را گردنش انداختند. خیلی ها آنجا بودند واز آنها خواهش کردند رضایت بدهند. مادر وپدر مقتول چارپایه را محکم از زیر پای بهنود کشیدند. او دیگر نفس نکشید. خانواده بهنود بیرون زندان منتظر بودند. تا زمانی که مادر احسان چارپایه را از زیر پای بهنود نکشیده بود فکر می کردم می خواهد فقط طناب دار را گردنش بیندازد واین صحنه را ببیند. باورم نمی شد که یک دفعه چارپایه را از زیر پایش خالی کند واعدام کند.." 

دیده بان حقوق بشر گفت که به دارآویختن بهنودشجاعی سومین اعدام نوجوانان درایران از آغازسال ۲۰۰۹ است. در اول ماه می، ایران به صورت مخفیانه یکی دیگر از مجرمان نوجوان رابرخلاف روند مشکل دار محاکمه وتوقف حکم او به دار آویخت. دلارا دارابی بیست ودوساله، برای به قتل رساندن فردی که گفته می شد درهنگامی که وی هفده سال داشت مرتکب شده اعدام شد. 

 در 21 ژانویه نیز ایران همچنین یک جوان 21 شهروند افغان را به نام ملاگل حسن در زندان اوین به دلیل جرمی که درزمانی که 17 سال داشت مرتکب شده بود اعدام کرد. 

 ایران همچنین حداقل ۷ مجرم نوجوان را درسال 2008 اعدام کرد.   براساس گفته های وکلای حقوق بشر نزدیک به 130 مجرم نوجوان در خط مرگ هستند. ایران در خط اول کشورهایی درجهان است که مجرمان نوجوان را اعدام می کنند. بعد از ژانویه 2005، تنها چهارکشور عربستان سعودی، سودان، پاکستان ویمن به اعدام افرادی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند اقدام کرده اند. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.