Skip to main content

اسراییل: دولت تخلیه پزشکی ازنواره غزه را مسدود کرده است

انکار و نیزتاخیر منجر به مرگ حداقل سه تن شده است

سازمان دیده بان حقوق بشر امروزگزارش داد اسراییل به ایجادتاخیر، آزار و اذیت و همچنین متوقف کردن خودسرانه شهروندانی که دارای مشکلات پزشکی فوری و نیازمند ترک نوار غزه برای مراقبت های فوری پزشکی هستند می پردازد. حداقل سه بیماری که از صدور مجوز خروج برایشان خودداری شده ازماه ژوئن تاکنون فوت کرده اند و دیگران نیز یا اعضای بدن خود را ازدست داده اند یا دچارصدمات دیگری به دلیل بیماری شده اند بدون آنکه ازمراقبت های مناسب برخوردارباشند.

برخلاف تخلیه نیروهای اسرائیلی از غزه در سال 2005، اسراییل کنترل اساسی ای را برسرزمین های مرزی غزه درزمین و هوا و دریا دراختیار خود دارد. از ماه ژوئن 2007، زمانی که حماس با زورقدرت را درغزه دراختیارگرفت، اسراییل ورود ادوات و تجهیزات پزشکی و خروج از غزه را برای یک میلیون و چهارصدهزار نفرساکن نوار غزه به صورت فزآینده ای دشوارکرده است، حتی زمانی که مراقبت های ویژه پزشکی برای بیماران مورد نیاز است.

سارالی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشردراین زمینه گفت:" اسراییل با تنبیه غیرنظامیان نیازمند به مراقبت های پزشکی، به عنوان راهی برای صدمه به حماس می پردازد و این ازنظر اخلاقی وحقوقی اشتباه است. اسراییل بر خلاف اقدام به تخلیه منطقه همچنان به عنوان یک نیروی اشغالگر درغزه باقی مانده است و بنابراین تعهد قانونی دارد که مراقبت های پزشکی را تا بالاترین حد ممکن برای شهروندان یاد شده تسهیل کند."

دولت اسراییل، و به خصوص سرویس امنیت عمومی(شاباک)، زمانی که از دادن اجازه خروج به بیمارانی که قصد خروج ازغزه را دارند خودداری می کنند موجب نگرانی های کلان امنیتی می شوند. سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که نمونه های بسیاری ازاعمال چنین تصمیم گیری هایی که خودسرانه است وجود دارد.

در این هفته، برای مثال، دولت اسراییل به شش تن از افرادی که با خطرمرگ مواجه بودند اجازه داد غزه را ترک کنند، این اقدام بعد ازآن صورت گرفت که یکی از پزشکانی که برای یک سازمان پزشکان حقوق بشر – اسراییل (PHR اسراییل) فعالیت می کند دولت را تهدید کرد که به دلیل خودداری از دادن اجازه خروج از غزه، دولت را به دادگاه فرا می خواند. دولت پیش از این درموقعیت های مختلف درخواست خروج این شش تن را به دلیل مسائل کلان امنیتی رد کرده بود.

این شش تن شامل یک دختر16 ساله که ازنارسایی قلبی مادرزادی رنج می برد و دوزن بیست تا سی ساله که ازسرطان رنج می بردند بوده است. آنها همگی دارای وضعیتی بودند که دکترهای اسراییلی تشخیص دادند که نیازمند مراقبت های پزشکی خارج ازغزه هستند و یکی اززنان یاد شده پیش ازاین دراسراییل شیمی درمانی شده بود.

ازماه ژوئن به بعد، PHR-اسراییل در مورد حدود 138 بیمارکه دولت خروج آنها از غزه را به دلیل ملاحظات امنیتی رد کرده بود، مداخله کرده است. تا کنون این سازمان موفق شده است که اجازه خروج 52 تن ازاین افراد را به دست آورد.

براساس اطلاعات PHR-اسراییل دربرخی موارد به فرد یاد شده به شرطی اجازه داده شده بود که غزه را ترک کند که پیش ازترک، توسط شاباک مورد بازجویی قرارگیرد. درمقاله ای که این ماه دریکی ازروزنامه های اسراییل "ماآریو" منتشر شد مستنداتی درخصوص اینکه چگونه ماموران اطلاعاتی اسراییلی در محل عبوری ارض که تنها محل ورود و خروج به نوار غزه است به بیماران می گویند که تنها شرط اینکه برای مامورین امنیتی اسراییل اطلاعات فراهم کنند اجازه خروج خواهند داشت.

پدریک بیمار پنج ساله که برای دریافت مراقبت های پزشکی برای چشم مجروح پسرش نوارغزه را ترک کرده بود به دیده بان حقوق بشر گفت که چگونه درمرز و دریک اتاق بتنی و با یک پنجره فلزی که اززیرزمین قابل رویت بود به سوالات مامورین پاسخ داده است. بازجویان پشت شیشه های ضدگلوله نشسته بودند. دیگر فلسطینی هایی که به دلایل غیرپزشکی غزه را ترک کرده اند نیز همان اتاق را توصیف کرده اند.

به گزارش دیده بان حقوق بشر، اسراییل این مقررات را درزمانی اعمال می کند که کنترل سختگیرانه اش برهرآنچه وارد غزه می شود وضعیت پزشکی را دراین منطقه روبه وخامت گذاشته است. براساس نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) سختگیری های فزآینده "دردسترس گذاشتن مراقبت های پزشکی و بطور خاص مراقبت های ویژه" را با خطر مواجه کرده است. این سازمان فقدان داروهای تومورشناسی وکمبود تجهیزات آزمایشگاهی را متذکر شده است.

تجهیزات پزشکی موجود درغزه نمی توانند بسیاری ازخدمات پیشرفته را ازجمله عمل های قلبی پیشرفته یا عمل های اعصاب وچشم پزشکی را انجام دهند.

پدریک دختر 16 ساله که به نارسایی قلبی مواجه است و بالاخره مجوز خروج از غزه را در این هفته غزه دریافت کرد به دیده بان حقوق بشرگفت که "هیچ وسیله ایی برای رسیدگی به چنین بیماری درغزه وجود ندارد. اگر امکان داشت ما ماه های قبل این کار را اینجا انجام داده بودیم."

دریک دیدار از مرکز دیالیزدر بیمارسان الشفا شهرغزه، دیده بان حقوق بشر متوجه استفاده از وسایلی که تاریخ مصرفشان تمام شده بود شد. یک دکتر گفت:" ما این وسایل را استرلیزه می کنیم وسعی می کنیم بهترین کارممکن را انجام دهیم."

دیده بان حقوق بشر نگرانی خود از محدودیت هایی که توسط اسراییل برای انتقال افراد و وسایل ازجمله تجهیزات پزشکی به داخل و خارج غزه که به منظور افزایش فشاربر روی حماس صورت می گیرد و یک نوع تنبیه دسته جمعی علیه غیرنظامیان است را نقض قوانین انسان دوستانه بین المللی می داند.

درماه سپتامبر، کابینه اسراییل غزه را "سرزمین دشمن" اعلام کرد و به محدودیت عبور و مرور مردمی که از آن تردد می کنند رای داد. دولت می گوید اجرای این تصمیم منوط به مطالعه حقوقی آن است، اما جریان رفت وآمد مردم ومواد و تجهیزات مختلف به داخل و همچنین خارج از غزه به صورت محسوسی بعد ازتصمیم کابینه و براساس اعدادی که توسط نظامیان اسراییلی تهیه شده کاهش پیدا کرده است.

براساس اطلاعات سازمان ملل، به صورت متوسط چهل بیمار روزانه از غزه به اسراییل طی ماه ژوئیه وارد شده بودند تا ازمراقبت های پزشکی بهره مند شوند. این عدد در سپتامبر به پنج رسیده بود.

ویتسون گفت: "انکار لزوم مراقبت های پزشکی برای افرادی که دارای نیازمندی های فوری هستند توسط اسرائیل تنبیه دسته جمعی علیه مردم محسوب می شود که ناقض قوانین بین المللی است. مردم غیرنظامی غزه هزینه این عمل را می پردازند."

درماه ژوئن PHR-اسراییل و دیگر سازمان حقوق بشری اسراییلی، گیشا، محدویت های اسرائیل درخصوص مسائل پزشکی را در دادگاه عالی این کشور به چالش کشیدند. دادگاه درخواست آنها را رد کرد و نظر دولت را درخصوص تفاوت گذاشتن میان مواردی که با خطر مرگ مواجه هستند و باید به دلایل انسان دوستانه اجازه خروج ازغزه به آنها داده شود و مواردی که تنها به "کیفیت زندگی" مربوط می شود قبول کرد. اما وقتی این تمایز توسط دولت مورد استفاده قرارگرفت – که برخلاف روند معمول است – به صورت غیرانسانی عمل شد.

براساس نظر این سازمان حقوق بشری اسراییلی، درماه ژوئن دولت از دادن مجوز خروج به علاادا، بیست وپنج ساله که نیازمند مراقبت های فوری پزشکی بعد ازاینکه به هردوپایش شلیک شده بود خودداری کرد چرا که این مورد را موردی که وی را با خطر مرگ مواجه می کند تشخیص نداد. ادا قادر نبود که مراقبت های لازم را در غزه داشته باشد و دکترها پای راست او را قطع کردند. دولت درخواست دوم او را نیز رد کرد و ادعا کرد ادا با یک پا یک تهدید امنیتی است به نحوی که مدت زمانی کوتاه بعد از آن دکترها پای دوم او را نیز قطع کردند.

براساس اطلاعات سازمان پزشکان حقوق بشر – اسراییل حداقل سه بیمار که به دلایل امنیتی از ماه ژوئن درخواست خروجشان ردشده است تا کنون قوت شده اند. این افراد عبارتند از:

• محمد مرتجا، نوزده ساله، که صبح هفدهم ژوئن به دلیل تومورمغزی درگذشت. دولت درخواست دوم او را برای ورود به اسراییل اواخر همان روزقبول کرد.
• نعیل ابووردا، بیست وچهارساله، که ازبیماری مزمن کلیه رنج می برد. او اجازه خروج ازغزه را داشت اما از انتقال او ازغزه خودداری شده بود و به همین جهت همان شب درگذشت.
• محمد ابو عبید، هفتادودوساله، که سوم اکتبر به دلیل نیاز به جراحی قلب باز بعد از اینکه درخواست خارج شدن وی رد شد درگذشت.

هفته جاری، دیده بان حقوق بشر با سه نفر ازکسانی که نیازمند مراقبت های پزشکی درغزه بودند مصاحبه کرد که به دلیل مسائل امنیتی ازخروج آنها ازمنطقه جلوگیری شده بود. یکی از این افراد مردی بود که به صورت تصادفی گلوگه به مچ پایش درماه مه اصابت کرده بود، وعلی رغم دریافت اجازه خروج، اجازه داده نشده بود که غزه را ترک کند، دختری که با نارسایی قلبی مواجه بود و زنی که مشکلات غددلنفاوی رنج می برد. دونفر آخری دربین کسانی بودند که به آنها اجازه خروج دراین هفته داده شد.

دیده بان حقوق بشر با سه نفر دیگر نیز که برای دریافت اجازه خروج ثبت نام کرده بود صحبت کرد ازجمله مردی که ازدیسک کمر رنج می برد، مردی که مشکلات عصبی درکمرخود داشت و مردی که با سرطان تیروئید دست وپنجه نرم می کرد. ابدالسفوری، بیست وهفت ساله، که به عمل سریع دیسک کمر نیازداشت گفت:" برای من فرقی نمی کند، من به هرکشوری خواهم رفت."

به جزبرخی استثناها، بیمارانی که اجازه خروج از غزه داده شد باید حدود یک کیلومتر از درون منطقه امنیتی را پیاده راه بروند تا به مرز ارض برسند و سپس مورد بازرسی های شدید امنیتی و بازجویی مامورین شاباک قرارگیرند.

دیده بان حقوق بشر دریافته است که برخی ازاین بیماران که مساله امنیتی شان پیش ازاین کنترل شده، باردیگر برای مسائل امنیتی بازگردانده شدند. آنها باید یک روند پیچیده را برای گرفتن تخت دربیمارستان درخارج ازغزه دوباره آغازکنند که بتواند هزینه های آنها را پوشش دهد و یک روزدیگر تایید امنیتی را به دست بیاورند.

ویتسون گفت: "اسراییل نگرانی های مشروع امنیتی درباره گروه های شبه نظامی که از غزه به مناطق غیرنظامی راکت پرتاب می کنند دارد. اما رد کردن درخواست های مراقبت های پزشکی برای یک دختر شانزده ساله با نارسایی قلبی هیچ اسراییل را امن تر نخواهد کرد.

برای مشاهده عکس های مردمی که از بسته شدن مرزغزه دچار صدمه شده اند می توانید به سایت زیر مراجعه کنید:
https://www.hrw.org/photos/2007/iopt1007

برای گوش کردن به صدای فرد ابراهام محقق ارشد دیده بان حقوق بشربه آدرس زیر مراجعه کنید:
https://www.hrw.org/photos/2007/iopt1007/audio.htm

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.