سازمان دیده بان حقوق بشر دستگیری اخیر آرش سیگارچی روزنامه نگار و وبلاگنویس 27 ساله ایرانی و محکومیت وی به سه سال حبس را نشانه دیگری از سرکوب وسیع مدافعین آزادی بیان در ایران خواند و از دولت ایران خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط سیگارچی شد.

دیده بان حقوق بشر امروز همچنین فصل مربوط به ایران از گزارش "آزادی کاذب: سانسور اینترنتی در خاورمیانه و شمال آفریقا" را به فارسی منتشر کرد. این گزارش به محدودیت های آزادی بیان، مکانیسم های کنترل اینترنت، سرکوب و بازداشت روزنامه نگاران اینترنتی و وبلاگنویسان و سانسور وسیع سایتهای اینترنتی در ایران میپردازد.

دولت ایران اخیرا مسدود کردن سایتهای اینترنتی از جمله سایت خبری بی بی سی فارسی و سایتهای سازمانهای غیر دولتی فعال در امور زنان را تشدید کرده است.

آرش سیگارچی در چهار اسفند 1383 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی استان گیلان به 14 سال زندان محکوم شد. در سه بهمن دادگاه تجدید نظر سیگارچی را به اتهام "توهین به رهبری" و "فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی" به سه سال حبس محکوم کرد. در پی صدور این حکم، سیگارچی در پنج بهمن دستگیر و به زندان رشت منتقل شد.

دیده بان حقوق بشر روند نگران کننده کنترل اینترنت و سرکوب نویسندگان اینترنتی از سوی دولت ایران را نقض فاحش آزادی بین در این کشور خواند.

ترجمه فارسی فصل ایران از مجموعه گزارش "آزادی کاذب: سانسور اینترنتی در خاورمیانه و شمال آفریقا" در سایت https://www.hrw.org/persian/reports/2005/iran_internet.pdf قابل دسترسی میباشد.