Skip to main content

ICTY: Tribunal stvorio koristan presedan

U novoj publikaciji presude haškog tribunala organizirane po temama

Međunarodni krivični tribunal za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije donio je presude u predmetima genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti kojima se stvara presedan, izjavio je Human Rights Watch danas prilikom objavljivanja sveobuhvatne publikacije u kojima su presude tribunala organizirane prema temi.

“Sudske presude organizirane u ovoj publikaciji predstavljaju naslijeđe koje će budućim generacijama pružiti smjernice”, izjavila je Jennifer Trahan, savjetnica u Programu Human Rights Watcha za međunarodnu pravdu. “Rad Tribunala ima ogromnu važnost u smislu pozivanja na odgovornost počinitelja okrutnih zločina i slanja poruke da teški zločini neće proći nekažnjeno.”

Krivični tribunal za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije ima vrlo važnu ulogu u utvrđivanju odgovornosti za užasne zločine počinjene hiljadu devetsto devedesetih godina u toku sukoba na Balkanu, izjavio je Human Rights Watch. Tribunal je, međutim, doživio poraz smrću Slobodana Miloševića i naglim prekidom četverogodišnjeg sudskog procesa. Ipak, od nedavno, pred Tribunalom je počelo nekoliko važnih sudskih procesa protiv osoba višeg ranga koje su optužene za zločine, kao što su genocid počinjen u Srebrenici i ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni na Kosovu.

U svojoj publikaciji je Human Rights Watch na 861 strana organizirao presude tribunala prema temi i vrsti zločina, kao što su ratni zločini, genocid, zločini protiv čovječnosti, zapovjedna odgovornost, presude, prava na pravično suđenje i sudska nagodba.

“Ovom publikacijom su sve važne presude tribunala na jedinstven način pristupačne, s obzirom da je u jednom tomu sudska praksa organizirana prema temama”, izjavila je Trahan.

U publikaciji se pravo primjenjuje na činjenice iz odabranih predmeta u kojima se sudilo za ratne zločine, kao što su masakr u Srebrenici (u kojoj su snage bosanskih Srba izvršile egzekuciju nad oko 7.000 nenaoružanih odraslih muškaraca i dječaka), opsada Sarajeva i brutalna djela zločina počinjenih u koncentracionim logorima poput ozloglašenog logora Omarska u Bosni i Hercegovini.

Publikacija koja se može naći na Internetu na adresi https://www.hrw.org/reports/2006/icty0706/ ili naručiti u štampanoj verziji preko http://hrwpubs.stores.yahoo.net/2006reports.html, namijenjena je praktičarima i osoblju koje radi u institucijama koje su formirane da bi sudile u predmetima takvih zločina – kao što su Međunarodni krivični sud i Poseban sud za Sierra Leone. Knjigu će kao koristan instrument također moći koristiti i akademski građani, nevladine organizacije koje rade na terenu i studenti koji su zainteresirani za oblast međunarodnog krivičnog prava, izjavio je Human Rights Watch.

Originalna verzija knjige Human Rights Watcha u kojoj su opisani rad i presude tribunala za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije i tribunala za ratne zločine počinjene u Ruandi https://www.hrw.org/reports/2004/ij/ dobro je bila prihvaćena od strane međunarodnih i “hibridnih” krivičnih sudova.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country