Skip to main content

Otvoreno pismo Predsednici Vlade Republike Srbije Brnabić

31. juli 2020

Njena ekselencija gđa Ana Brnabić

Predsednica Vlade Republike Srbije

 

Poštovana predsednice Brnabić,

Mi, dole potpisane organizacije osoba sa invaliditetom i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, obraćamo Vam se kako bismo izrazili zabrinutost u vezi sa situacijom u kojoj se nalaze hiljade žena, muškaraca i dece s invaliditetom koji žive u ustanovama širom Srbije.

Pandemija virusa Covid-19 dovela je do dosad nezabeležene situacije, koja sve nas pogađa. U nastojanju da delotvorno odgovore na pandemiju, vlade širom sveta suočavaju se s ogromnim društvenim, političkim i ekonomskim izazovima. U ovom trenutku, tražimo više informacija o reakciji Vlade Republike Srbije na ovu situaciju, a pogotovo u vezi sa koracima koje preduzima kako bi se garantovala ljudska prava osoba s invaliditetom, uključujući one koji žive u rezidencijalnim ustanovama.

Slično drugim infektivnim oboljenjima, virus Covid-19 brže se širi među populacijama koje žive u neposrednoj blizini, na malom prostoru. Rizik je pogotovo izražen na mestima poput rezidencijalnih ustanova za decu i odrasle osobe s invaliditetom, u kojima može doći do veoma brzog širenja virusa.

Zbog navedenih razloga, organizacija Human Rights Watch je 14. aprila uputila pismo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja („Ministarstvo za rad”), zahtevajući informacije o, između ostalog,  koracima koje je Vlada preduzela kako bi se sprečilo širenje virusa  u rezidencijalnim ustanovama za decu i odrasle osobe s invaliditetom.

Nakon toga, Human Rights Watch je uputio dodatne zahteve za informacije, naročito one koje se tiču ukupnog broja zaraženih i preminulih. Te zahteve smo uputili Ministarsvu za rad, 28. aprila, Ministarstvu zdravlja, 29. aprila i 8. maja, kao i Institutu za javno zdravlje Srbije, 8. maja. U vreme pisanja ovog pisma, organizacija Human Rights Watch nije dobila tražene informacije.

Takođe, organizacija Mental Disability Rights Inititative  MDRI-S je 2. jula uputila zahtev za informacije Ministarstvu za rad i Institutu  za javno zdravlje Srbije, tražeći podatke o broju zaražene dece i odraslih osoba koji žive u ustanovama za osobe s invaliditetom, kao i o broju smrtnih slučajeva usled Covid-19 kod osoba s invaliditetom koje žive u ustanovama. I dok je Ministarstvo za rad potvrdilo prijem zahteva, MDRI-S još uvek čeka na odgovor Instituta za javno zdravlje Srbije.

Naše organizacije prepoznaju i pozdravljaju svakodnevno objavljivanje podataka na sajtu Ministarstva za rad, koji se tiču broja zaraženih osoba koje žive u ustanovama  socijalne zaštite, i nadamo se da će sveobuhvatniji podaci postati dostupni.

Razumevanje obima i okolnosti zaražavanja i smrtnih slučajeva predstavlja važnu komponentu razvoja mera za delotvornu reakciju na pandemiju Covid-19. Objavljivanje jasnih i sveobuhvatnih podataka o ukupnom broju zaraženih i preminulih pomogli bi da šira javnost razume posledice pandemije koje trpe ljudi koji žive u ustanovama socijalne zaštite, kao i zaposleni. Posvećenost transparentnosti, koja bi bila iskazana objavljivanjem podataka, dovela bi do većeg stepena poverenja među pogođenim porodicama i u čitavoj javnosti. 

Objavljivanje takvih podataka predstavljalo bi i merljivu demonstraciju posvećenosti Srbije zaštiti prava osoba s invaliditetom, od onih najmlađih do najstarijih.

Stoga Vam se ponovo obraćamo kako bismo zahtevali jasne informacije o ukupnom broju zaraženih i preminulih u ustanovama, počev od 11. marta 2020, kad je Svetska zdravstvena organizacija izbijanje virusa Covid-19 proglasila pandemijom.

Konkretno:

  • Koliko je osoba koje su živele u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji  od 11. marta 2020 umrlo od suspektnih, verovatnih i potvrđenih slučajeva Covid-19? Koliko njih su osobe s invaliditetom? Koliko njih je bilo mlađe od 18 godina?
  • Koliko je potvrđenih slučajeva zaražavanja Covid-19 kod osoba koje žive u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji od 11. marta 2020? Koliko njih su osobe s invaliditetom? Takođe, da li biste mogli da pružite informacije o protokolu za testiranje na COVID-19 u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji?

Takođe, naglašavamo da su osobe s invaliditetom koje žive u ustanovama socijalne zaštite širom Srbije i dalje lišene slobode kretanja i napuštanja ustanova, kao i mogućnosti da im članovi porodice i druge osobe dođu u posetu. Zabrana poseta na snazi je od 12. marta, s izuzetkom perioda između 9. i 29. juna kad je Ministarstvo za rad dopuštalo određene posete pod veoma strogim uslovima.  

U tom smislu, pozivamo Vas da osigurate da bilo kakve restrikcije kretanja i poseta budu srazmerne, te da pored zaštite osoba s invaliditetom od rizika izlaganja virusu, u obzir uzmu i njihovu potrebu za porodicom i povezanošću, i pravo na slobodu.

Konačno, pozivamo Vas da preduzmete korake reformisanja svih relevantnih zakona i politika kako bi Srbija ispunila svoje obaveze prema Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom, uključujući pravo svih osoba s invaliditetom na život u zajednici. U skladu s Konvencijom, kao i usled veće stope rizika zaražavanja unutar ustanova, pozivamo Vas da:

  • Primenite politiku obustavljanja prijema u velike ili manje ustanove za osobe s invaliditetom
  • Hitno razvijete plan za brzo izmeštanja iz ustanova dece i odraslih osoba s invaliditetom  koji je moguće primeniti tokom ovih vanrednih okolnosti, kako bi se obezbedilo da svaka osoba s invaliditetom može da napusti ustanovu i živi u zajednici; opredelite adekvatna finansijska sredstva i ljudske resurse za podršku prelaska sa institucionalne nege u samostalan život u zajednici uz odgovarajuću podršku.
  • Aktivno uključite osobe s invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju u planove za deinstitucionalizaciju i relevantne planove odgovora na i oporavka nakon pandemije Covid-19 koji direktno utiču na prava osoba s invaliditetom.
  • Uz postojeće restrikcije kretanja i druge mere socijalnog distanciranja, obezbedite kontinuitet usluga podrške u zajednici za osobe s invaliditetom, uključujući one koje se odnose na samostalan život, personalnu asistenciju i asistenciju kod kuće, usluge porodičnog saradnika i pristup terapiji i rehabilitaciji.

 

Zahvalni smo na Vašoj pažnji i dostupni smo za sve dalje razgovore o ovoj važnoj temi s Vašom ekselencijom ili relevantnim vladinim zvaničnicima.

 

S poštovanjem,

Disability Rights International

European Network on Independent Living – ENIL

Human Rights Watch

Inclusion Europe

MDRI-S

Validity Foundation

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country