Skip to main content
Asylsuchende hinter einem Metallzaun im “Hangar 1” des Flüchtlingslagers in Röszke, Ungarn. © 2015 Private/Courtesy of Human Rights Watch

(Bruksela) – Unia Europejska oraz jej państwa członkowskie skompromitowały podstawowe wartości praw człowieka w odpowiedzi na liczne wyzwania stojące w ich obliczu w 2016 r. – wypowiedziała się dzisiaj organizacja Human Rights Watch w Światowym Raporcie 2017.

Human Rights Watch zwróciła uwagę na bieg spraw w 10 państwach członkowskich UE oraz na ogólnounijne wydarzenia dotyczące migracji, azylów, dyskryminacji, nietolerancji, terroryzmu, anyterroryzmu oraz polityki zagranicznej UE.

“Stojąc w obliczu głównych wyzwań w 2016 r. takich jak migracja czy Brexit, rządy państw Unii Europejskiej oraz jej instytucje niestety odeszły od wartości praw podstawowych” wypowiedział się Benjamin Ward – dyrektor deputowany Human Rights Watch na Europę i Azję Środkową. “W 2017 r. świat potrzebuje, aby UE umieściła wartości płynące z praw człowieka w sercu reakcji politycznych.”

W 687-stronicowym Światowym Raporcie (wydanie 27) Human Rights Watch przygląda się praktykom praw człowieka w ponad 90 krajach. Dyrektor naczelny Kenneth Roth w słowie wstępnym własnego autorstwa pisze, że nowa generacja autorytarnych populistów dąży do obalenia idei ochrony praw człowieka poprzez traktowanie praw, jako przeszkody dla woli większości. Przez wzgląd na czujących się w tyle za gospodarką światową oraz na osoby coraz bardziej obawiające się brutalnych przestępstw - grupy społeczeństwa obywatelskiego, media i społeczeństwo mają kluczowe role do odegrania, aby utrwalać wartości, na których praworządna demokracja została zbudowana.

UE jako całość, nie wykazała się zdolnością przywódczą oraz solidarnością w obliczu największego, globalnego kryzysu relokalizacyjnego od czasów II wojny światowej. Polityka unijna koncentrowała się głownie na uniemożliwianiu wjazdu oraz przerzucaniu odpowiedzialności za ubiegających się o azyl i uchodźców na inne regiony.

Ataki w Belgii, Francji i Niemczech - do wielu z nich przyznało się Państwo Islamskie - łącznie spowodowały śmierć bardzo wielu osób. Setki poniosły obrażenia. Ataki uruchomiły oraz wzmocniły problematyczne środki oraz rozwiązania w krajach UE w sposób, który kompromituje prawa człowieka m.in. poprzez poszerzenie uprawnień policyjnych i nadzorczych, wzmocnienie współpracy wywiadowczej czy wycofanie podwójnego obywatelstwa podejrzanych o terroryzm. Nie ma praktycznie żadnego postępu w kwestii odpowiedzialności za współudział rządów UE w nadużyciach CIA popełnionych podczas operacji antyterrorystycznych.

Trwający kryzys uchodźców oraz ataki terrorystyczne umocniły ksenofobiczne, islamofobiczne oraz antyimigracyjne nastroje. Przejawiało się to w atakach na Muzułmanów, imigrantów i osoby postrzegane za obcokrajowców a także we wsparciu dla antyimigracyjnych partii populistycznych w wielu krajach UE. Antysemityzm pozostaje poważnym problemem.

Agenda polityki zagranicznej UE została zdominowana przez konflikt w Syrii i wschodniej Ukrainie oraz przez relacje z rosyjskim rządem wynikające z zaangażowania Moskwy w tych konfliktach.

Do sytuacji w poszczególnych krajach naświetlonych przez Human Rights Watch zaliczają się: konstytucyjny kryzys sądowy w Polsce, pełna nadużyć polityka graniczna Węgier, negatywny wpływ stanu wyjątkowego we Francji, seria przestępstw na tle nienawiści w Wielkiej Brytanii po głosowaniu Brexit oraz pogarszające się warunki dla ubiegających się o azyl na greckich wyspach.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.