Skip to main content

Założenia z Yogyakarty przełomem w kwestii poszanowania praw lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych

Międzynarodowi eksperci określili standardy respektowania praw mniejszości seksualnych i równości płci

„Założenia te określają dla rządów państw podstawowe standardy postępowania z tą częścią obywateli, którym zbyt często odmawia się zasadniczych praw i których godność zbyt często jest znieważana”, powiedział Scott Long, Dyrektor Programu Lesbijek, Gejów, osób Bi- i Transseksualnych w Human Rights Watch. „Założenia, mocno zakorzenione w obowiązującym prawie, podkreślają fakt, że w kwestii przestrzegania praw człowieka, nie ma miejsca na wyjątki”.

„Założenia z Yogyakarty Odnośnie Stosowania Prawa Międzynarodowego w Kwestii Orientacji Seksualnej i Tożsamości Płciowej” zostały przyjęte na spotkaniu ekspertów z dziedziny prawa międzynarodowego w Yogyakarcie (Indonezja) w listopadzie 2006 roku. Potwierdziły one standardy prawne określające metody, jakimi państwa, a także inne organizacje, powinny się kierować zmierzając do eliminacji przemocy, nadużyć i dyskryminacji wymierzonych w lesbijki, gejów, osoby bi- i transseksualne, a także do zapewnienia ich równouprawnienia.

Wśród grupy ekspertów, która przyjęła wspomniane założenia znaleźli się: były Wysoki Komisarz Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), inni niezależni eksperci tej organizacji, członkowie ciał traktatowych ONZ, a także sędziowie, aktywiści i pracownicy naukowi. Organizacja Human Rights Watch była częścią Sekretariatu powołanego do wspierania pracy ekspertów. Center for Woman’s Global Leadership było natomiast członkiem komisji Doradczej przy Sekretariacie.

„Przez blisko trzy dekady, lesbijki należały milionów kobiet-aktywistek wywierających nacisk na społeczność międzynarodową by umieścić kwestię równouprawnienia płci w samy centrum idei praw człowieka”, powiedziała Charlotte Bunch, Dyrektor Wykonawczy Center for Woman’s Global Leadership. „W swojej rozciągłości, założenia z Yogyakarty stanowią istotny i śmiały krok na przód. Odnosząc się do praw obywatelskich i politycznych, a także ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, założenia pokazują, w jaki sposób prawa mniejszości seksualnych i kwestia równouprawnienia płci są nierozwiązalnie połączone z całym pakietem praw człowieka”.

Założenia z Yogyakarty powstały w odpowiedzi na dobrze udokumentowaną serię przemocy na całym świecie. Przemoc ta, związana z rzeczywistą, bądź postrzeganą orientacją seksualną, a także tożsamością płciową, dotknęła miliony osób.

Założenia odnoszą się do:


  • gwałtów i innych form przemocy na tle seksualnym,

  • poza-prawnych egzekucji,

  • tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania,

  • nadużyć medycznych,

  • ograniczania wolności słowa i zgromadzeń, a także

  • dyskryminacji w pracy, służbie zdrowia, szkolnictwie, miejscu zamieszkania, dostępie do aparatu sprawiedliwości i pomocy emigracyjnej.

Założenia te wyznaczają także drogę do pełnego równouprawnienia lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych na całym świecie. Każdemu z założeń towarzyszą szczegółowe rekomendacje dla państw określające, w jaki sposób mają one zakończyć dyskryminację i nadużycia. Założenia wzywają także do podjęcia akcji przez system ochrony praw człowieka ONZ, instytucje powołane do ochrony praw człowieka w poszczególnych krajach, media, organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Dnia dzisiejszego, Założenia z Yogzakarty zaprezentowano podczas sesji Rady Praw Człowieka w Genewie. Rok wcześniej, 54 państwa zaapelowały do Rady o podjęcie kroków w celu powstrzymania skandalicznego łamania praw lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych.

Aby przeczytać pełen tekst Założeń z Yogzakarty, wraz z dodatkowymi dokumentamim proszę zajżeć na yogyakartaprinciples.org

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country