(Den Haag) – Human Rights Watch en Universiteit Leiden organiseren op donderdag 26 mei een symposium in Den Haag ter ere van de eerste verjaardag van de Nederlandse ondertekening van de internationale Veilige Scholen Verklaring. Aanvallen op scholen en de bezetting van scholen door militairen zijn wereldwijd een probleem. In zeker 34 landen lagen scholen tussen 2009 en 2015 onder vuur of werden ze gebruikt door militairen.

Onder de sprekers op het symposium bevinden zich Leila Zerrougui, speciaal vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor kinderen in gewapende conflicten, Bede Sheppard, adjunt-directeur divisie kinderrechten bij Human Rights Watch en Jaap Doek, hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zij zullen de stand van zaken van aanvallen op onderwijs in de wereld bespreken.

Militair Gebruik van Scholen Brengt Kinderen in Gevaar

“Een jaar na het ondertekenen van de Veilige Scholen Verklaring, moet de Nederlandse regering aangeven welke maatregelen zij heeft genomen om leerlingen en scholen veilig te houden tijdens een gewapend conflict en hoe zij de richtlijnen heeft omgezet in haar eigen militaire beleid om aanvallen op scholen te voorkomen”, zegt Anna Timmerman, senior directeur Nederland bij Human Rights Watch.

Op het symposium zal mensenrechtenambassadeur Kees van Baar vertellen welke stappen Nederland in het afgelopen jaar heeft gezet en hoe het zich in de toekomst voor de Verklaring zal blijven inzetten. Het symposium wordt mede georganiseerd door de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden en maakt deel uit van de #WatchOurSchools campagne van Human Rights Watch.

De Veilige Scholen Verklaring is opgesteld in Oslo op 29 mei 2015. Ze dringt aan op het verbeteren van de veiligheid van scholen, leerlingen en leraren tijdens gewapende conflicten. Nederland was een van de eerste landen die de Verklaring ondertekende. De Verklaring omvat een toezegging om de bijbehorende Richtlijnen voor de bescherming van scholen en universiteiten tegen militair gebruik tijdens gewapende conflicten uit te voeren. De richtlijnen bieden praktische handvatten die militaire troepen en gewapende groeperingen kunnen gebruiken om scholen te beschermen.

Volgens Human Rights Watch moet de Nederlandse regering aangeven welke stappen zij heeft genomen om de richtlijnen om te zetten in militair beleid. Nederland heeft een lange geschiedenis als hoeder van humanitaire normen en moet daarom zijn beste praktijken delen met andere landen en lidstaten van de EU en de NAVO die nog niet bij de 53 landen horen die de Verklaring al hebben ondertekend, en hen aansporen om de Verklaring ook te ondertekenen.

Volgens Human Rights Watch bestaat ook in Europa behoefte aan beleid voor veilige scholen. In februari publiceerde Human Rights Watch een rapport over willekeurige en geplande aanvallen op scholen door de Oekraïense regering en door rebellen die door werden gesteund, evenals het gebruik van scholen voor militaire doeleinden, de inzet van militaire troepen op en nabij scholen en de vernieling van onderwijsgebouwen.

De Nationale Postcode Loterij steunt Human Rights Watch bij het onderzoek naar aanvallen op onderwijs.

“Alle kinderen hebben het recht om veilig naar school te gaan en met de Nederlandse ondertekening van de Veilige Scholen Verklaring komt dat een stapje dichterbij”, aldus Timmerman.

Aanmelden voor het symposium kan via deze link.