Skip to main content

Human Rights Watch opent kantoor in Nederland

Nieuwe regering moet mensenrechten tot prioriteit bestempelen in binnen- en buitenlands beleid

(Amsterdam) - Human Rights Watch heeft vandaag aangekondigd een nieuw kantoor te openen op 14 september 2010 in Amsterdam om effectiever mensenrechtenschendingen aan de kaart te kunnen stellen in Nederland en de rest van de wereld.

"De Nederlandse stem en invloed zijn hard nodig in de probleemgebieden van deze wereld", aldus Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch. "De Nederlandse overheid is een belangrijke internationale speler bij de verdediging van mondiale mensenrechten, maar benut haar potentieel nog steeds niet optimaal."

In een brief van 10 september aan Herman Tjeenk Willink, die betrokken is bij de formatie van een nieuwe regeringscoalitie, roept Human Rights Watch de nieuwe regering op mensenrechten zoveel mogelijk prioriteit te geven in haar internationale betrekkingen, door het goede voorbeeld te geven en gebreken in haar eigen asielstelsel en integratiebeleid aan te pakken.

In de brief schrijft Human Rights Watch dat de Europese Unie instellingen zou moeten oprichten om mensenrechten wereldwijd te bevorderen. Human Rights Watch noemt de noodzaak voor onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid in Birma, de bescherming van burgers in het Grote Meren-gebied in Afrika en het uitoefenen van druk op de Indonesische regering om politieke gevangen vrij te laten.

Human Rights Watch verzoekt de nieuwe regering uitzettingen naar landen als Somalië, waar teruggestuurde migranten het risico lopen gefolterd te worden, een halt toe te roepen. Human Rights Watch zegt ook dat Nederland het discriminerende ‘inburgeringsexamen', dat van gezinsleden die zich bij legale migranten uit bepaalde niet-westerse landen willen voegen vereist dat zij een examen afleggen over de Nederlandse taal en cultuur, af moet schaffen

Nederland is het 15e land waar Human Rights Watch een permanent kantoor opent. Daarnaast opereert het in nog 21 landen.

Human Rights Watch houdt toezicht op en brengt verslag uit over internationale kwesties op het gebied van mensenrechten, vluchtelingen en humanitair recht in ongeveer 90 landen over de hele wereld. Recente onderzoeken hebben gewezen op etnisch geweld in Zuid-Kirgizië, geweld tegen Aziatische en Afrikaanse migranten in Libanon die als huishoudelijk personeel werken, repressie in Tibet, schendingen van werknemersrechten in de Verenigde Staten door Europese multinationals en het gebruik van vernederende ‘vingertests' bij slachtoffers van verkrachting in India. Human Rights Watch voert regelmatig overleg met ambtenaren om aan te dringen op veranderingen in beleid en praktijken, zowel bij de Verenigde Naties, de Europese Unie als in hoofdsteden overal ter wereld.

Human Rights Watch wordt gesteund door bijdragen van particulieren en stichtingen over de hele wereld. De organisatie aanvaardt geen overheidsfinanciering, noch direct, noch indirect.

Roth en de directeur van Human Rights Watch Nederland, Anna Timmerman, zullen een persconferentie houden op 13 september 2010 om 11:00 uur in het nieuwe kantoor in Cristofori, Prinsengracht 583. De officiële opening vindt plaats in het kantoor op 14 september om 16:00 uur.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country