Skip to main content

הצהרה בעל פה של ארגון Human Rights Watch:" איום קיומי" נשקף לארגוני זכויות אדם פלסטיניים

המושב ה-53 של מועצת האו"ם לזכויות האדם 

סעיף 2 – דיאלוג אינטראקטיבי עם ועדת החקירה על השטח הפלסטיני הכבוש, כולל מזרח ירושלים וישראל

 

20 ביוני 2023  

 

לפני פחות משנה בעת שיאיר לפיד כיהן כראש הממשלה, פשטו הרשויות הישראליות על משרדיהם של שבעה ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים בולטים והוציאו להם צווי סגירה. ארגונים אלה כבר הוצאו קודם לכן אל מחוץ לחוק והוגדרו ללא כל הצדקה כ"ארגוני טרור" לפי החוק הישראלי וכ"התאחדויות בלתי מותרות" לפי החוק הצבאי החל בגדה המערבית. ואז בחודש דצמבר, גירשה ממשלת לפיד מעיר הולדתו ירושלים את מגן זכויות האדם הפלסטיני סלאח חמורי שעבד באחד הארגונים הללו.

מאז עלתה לשלטון בישראל ממשלה חדשה. בידי אחד מחבריה, בצלאל סמוטריץ', שר האוצר ושר במשרד הביטחון, הופקדו סמכויות נרחבות הנוגעות לגדה המערבית, והוא איים "לפעול" נגד ארגוני זכויות אדם מסוימים והזהיר כי הם בגדר "איום קיומי" על ישראל.

אלא שארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים הם העומדים בפני איום קיומי, כפי שמוכיח דוח חדש זה של ועדת החקירה. ההתקפות השיטתיות של ישראל על הפעילות למען זכויות האדם ירדו מהכותרות, אך לחברה האזרחית הפלסטינית עדיין נשקפת סכנה אמיתית שהרשויות הישראליות יכלאו בכל רגע את בכירי מנהיגיה.

ממשלות ברחבי העולם, ובהן ממשלות רבות באירופה, מתחו ביקורת על הגדרה זו של הארגונים, אך הצהרות אנמיות לא יעצרו את הדיכוי של ישראל. על מדינות לקרוא בתוקף לממשלת ישראל לבטל הגדרות אלה ולאפשר לארגוני זכויות האדם לבצע את עבודתם החיונית באין מפריע. עליהן להבהיר כי אם לא תעשה כן, תידרש ממשלת ישראל לשאת בתוצאות.

על הקהילה הבינלאומית לפעול בטרם יהיה מאוחר. ייתכן כי גורל הפעילות למען זכויות האדם בישראל ובפלסטין מונח על הכף.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.