Skip to main content

הגדרתם של ארגוני זכויות אדם פלסטיניים כארגוני טרור על-ידי ישראל

היא התקפה על התנועה לזכויות האדם

(ניו יורק) משרד הביטחון הישראלי הוציא ב-19 באוקטובר 2021 צו צבאי המכריז על שישה ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים בשטח הפלסטיני הכבוש כ"ארגוני טרור". הארגונים הם א-דמיר, אל-חק, DCI פלסטין, איגוד ועדות העבודה החקלאית, מרכז ביסאן למחקר ופיתוח ואיגוד ועדות הנשים הפלסטיניות. ההגדרה, שהוכרזה מכוח חוק ישראלי משנת 2016, מוציאה למעשה את פעילותם של ארגוני חברה אזרחית אלה אל מחוץ לחוק. היא מסמיכה את הרשויות הישראליות לסגור את משרדיהם, לתפוס את נכסיהם ולעצור ולכלוא את אנשי צוותם, ואוסרת על מימונם ואף על הבעת תמיכה פומבית בפעילותם.

הארגונים Human Rights Watch ואמנסטי אינטרנשיונל, העובדים בשיתוף פעולה הדוק עם רבים מהארגונים הללו, אמרו בהצהרה משותפת:

"החלטה מזעזעת ובלתי צודקת זו היא התקפה של ממשלת ישראל על התנועה הבינלאומית לזכויות האדם. במשך עשרות שנים, הרשויות הישראליות חתרו באופן שיטתי להשתקת קולם של המנטרים את הפרות זכויות האדם ולהענשת גורמים המותחים ביקורת על שלטונן הדכאני על הפלסטינים. בעוד אנשי הצוות בארגונינו התמודדו עם גירוש ואיסורי נסיעה, מגני זכויות אדם פלסטינים הם שנשאו תמיד בנטל הדיכוי. החלטה זו היא הסלמה מדאיגה, וכעת נשקפת סכנה כי עבודתם של ארגוני החברה האזרחית הבולטים ביותר בפלסטין תופסק. כישלונה של הקהילה הבינלאומית, שלא התמודדה במשך עשרות שנים עם הפרות זכויות האדם החמורות שהרשויות הישראליות מבצעות ולא דאגה לכך שיהיו להן השלכות משמעותיות, הוא שהעניק לרשויות הישראליות את התעוזה לפעול באופן כה חסר בושה.

תגובתה של הקהילה הבינלאומית תהווה מבחן אמיתי לנחישותה להגן על מגיני זכויות האדם. אנו גאים לעבוד עם שותפינו הפלסטינים ועושים זאת כבר עשרות שנים. הם מייצגים את מיטבה של החברה האזרחית הגלובלית. נעמוד לצידם בהתמודדות עם החלטה מקוממת זו.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.