Skip to main content

הרשות הפלסטינית מונעת את חידוש הרישום של ארגון זכויות אדם

נחסמה פעילותם של עורכי דין המייצגים מבקרים של הרשות

מוחמד כראג'ה © Private

בחודש אוגוסט 2022, כאשר הרשויות הישראליות פשטו על משרדיהם של ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים שהוצאו קודם לכן אל מחוץ לחוק והורו על סגירתם, גינה נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, צעדים אלה כ"פשע ותקיפה מבישה". ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד אשתייה, אף ערך ביקור סולידריות באחד ממשרדי הארגונים ועודד אותם להמשיך בעבודתם.

אולם בחודש מארס, הרשות הפלסטינית סירבה לחדש את רישומו של ארגון משפטי פלסטיני בעל שם אחר, "עורכי דין למען הצדק", שייצג פלסטינים שנעצרו על ידי הרשות הפלסטינית בגדה המערבית. לדברי מוחמד כראג'ה העומד בראש הארגון, גורמים רשמיים ברשות אמרו לו ששירות המודיעין הכללי של הרשות הוא המונע את הרישום.

שירות המודיעין טוען כי הארגון עסק ב"פעילות ללא מטרות רווח" וקיבל מימון זר, אגב הפרה של מעמדו כ"תאגיד אזרחי" לפי חוקי הרשות. אולם כראג'ה אמר לארגון Human Rights Watch כי הארגון נרשם כתאגיד אזרחי בהתאם לחוק הפלסטיני האוסר על עורכי דין לעסוק בכל עבודה למעט ייצוג משפטי, לרבות עבודה עם עמותות, ויתרה מזו, החוק אינו אוסר על קבלת מימון זר. הרשות לא העלתה התנגדות כזו בעבר, אף ש"עורכי דין למען הצדק" רשום כתאגיד אזרחי למעלה משלוש שנים.

לדברי כראג'ה, הצעד שנקטה הרשות הפלסטינית להשתקתו של הארגון משקף מגמה רחבה יותר של הרשות "לצמצם את מרחב הפעולה של ארגוני החברה האזרחית ולהגביר את כוחם של שירותי הביטחון שלה". ארגון Human Rights Watch תיעד כיצד הרשות הפלסטינית, באמצעות שירותי המודיעין שלה וסוכנויות אחרות, עוצרת באופן שיטתי את מבקריה ומתנגדיה ומענה את אלה שהיא כולאת.

ארגון "עורכי דין למען הצדק" ייצג רבים מהעצורים הללו והיה אחד משותפיו הקרובים ביותר של ארגון Human Rights Watch בייצוג זה. בחודש יולי 2022 לקראת סקירתה של פלסטין, הגשנו יחד דו"ח מקביל לוועדת האו"ם נגד עינויים.

לדברי כראג'ה, ללא רישום תקף לא תהיה לארגון גישה לחשבונות הבנק שלו, משרדיו עלולים להיסגר ואנשי הצוות עלולים להיעצר. הארגון ערער על מניעת הרישום בבית המשפט העליון הפלסטיני.

כל עוד הרשות הפלסטינית מונעת מארגונים להתמקד בהפרות של זכויות אדם שהיא מבצעת, ימשיכו קריאותיה להגנה על החברה האזרחית הפלסטינית ועל זכויות הפלסטינים להישמע ריקות מתוכן.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.