Skip to main content

פנייה דחופה לחברות התעופה המסחריות: הימנעו מסיוע בגירושו ובהעברתו בכפייה של מגן זכויות האדם סלאח חמורי

סלאח חמורי © Elsa Lefort

ישראל הודיעה לאחרונה כי תגרש באופן מיידי את מגן זכויות האדם הפלסטיני סלאח חמורי, מעשה שעלול להוות הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי. אנו, ארגוני זכויות האדם החתומים מטה, קוראים לחברות התעופה המסחריות לעשות כל שביכולתן כדי לסרב לסייע במה שיכול להוות פשע מלחמה בכך שיסרבו להטיס את מי שמגורש בכפייה באופן בלתי-חוקי, ויצהירו על כך בפומבי.

המסמך שלהלן פורס את הרקע למהלך, מזכיר לחברות התעופה המסחריות מהן החובות המשפטיות הרלוונטיות המוטלות עליהן ומפרט את הצעדים המעשיים שעליהן לנקוט כדי להבטיח שאינן תורמות להפרות חמורות של המשפט הבינלאומי.

רקע

ב-30 בנובמבר 2022, הודיעו הרשויות הישראליות לעורך הדין הפלסטיני-צרפתי לזכויות האדם המוחזק בכלא, סלאח חמורי, בן 37, כי יגורש בכפייה לצרפת ממזרח ירושלים הכבושה, עיר הולדתו, בשל "הפרת אמונים" לישראל. חמורי מוחזק מאז חודש מארס 2022 במעצר מנהלי ללא כתב אישום או משפט על סמך "ראיות חסויות", וההחלטה לגרשו באה בעקבות שלילת מעמדו כתושב קבע בירושלים בידי ישראל.[1] חמורי הצהיר שהוא מסרב לגירוש וכי לא יעלה מרצונו לטיסה.

גירושו של חמורי, העלול להתרחש בכל עת החל ב-4 בדצמבר 2022, יהיה החרפה ברורה של ההתעמרות הממושכת בידי ישראל ושל ניסיונותיה לפגוע בו באמצעות מעצרים שרירותיים, איסורי נסיעה, מעקבים ופירוד ממשפחתו.

גירוש בלתי-חוקי וביטול תושבות בשטח כבוש מפירים הוראות רבות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי ושל משפט זכויות האדם הבינלאומי. גירושו של חמורי אל מחוץ לשטח הכבוש עלול לעלות כדי הפרה חמורה של אמנת ג'נבה הרביעית וייתכן שיהיה אף בגדר פשע מלחמה על פי אמנת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי.

בהתאם לתקנות האג ולאמנת ג'נבה הרביעית, על האוכלוסייה המוגנת בשטח המוכר ככבוש על ידי הקהילה הבינלאומית כמו מזרח ירושלים, לא חלה חובת הנאמנות לכוח הכובש (ישראל), ועל חובה זו מבוססת הכוונה לגרש את חמורי.[2]

על פי הצהרה שפרסמו מומחי האו"ם ב-2 בדצמבר 2022: 

"צעדים חד-צדדיים ושרירותיים כמו אלה שנקטו הרשויות הישראליות נגד מר חמורי כ"גמול" על פעילותו כמגן זכויות האדם, מפירים כל עיקרון של המשפט הבינלאומי ונוגדים את רוחו

[…]

צעדים אלו יוצרים תקדים מסוכן ביותר עבור כל הפלסטינים בירושלים. אל לקהילה הבינלאומית לצפות בשתיקה בהפרה זו המצטרפת להפרות קודמות ורבות של זכויותיו בעבר".[3] על גורמים מסחריים פרטיים חלה חובה לכבד את זכויות האדם ואת המשפט ההומניטרי הבינלאומי. כאשר הם אינם עומדים בחובה זו במסגרת פעילותם ובקשריהם עם גופים שונים, הם מסתכנים בתרומה להפרות חמורות ולפשעים המוכרים בינלאומית ככאלה.[4]

לאור האמור לעיל, אנו קוראים בתוקף לחברות התעופה המסחריות לסרב לסייע לרשויות הישראליות בגירושו הכפוי, הבלתי-אנושי, המפלה וככל הנראה הבלתי-חוקי של סלאח חמורי ולהימנע מכך.[5] יתר על כן, אנו מבקשים מחברות התעופה המסחריות הטסות ישירות לצרפת, להצהיר באתר האינטרנט שלהן על סירובן להשתתף בכל גירוש בלתי-חוקי בכפייה של אוכלוסיית השטח הפלסטיני הכבוש בידי ישראל.

בעת שמשפחתו ויקיריו של חמורי, החברה האזרחית הפלסטינית והבינלאומית, האו"ם ומדינות קוראים לישראל לעצור את גירושו ואת העברתו בכפייה של חמורי ולאפשר לו להישאר בעיר הולדתו, על חברות תעופה מסחריות לבחון את חובותיהן הרלוונטיות, שעוגנו במשפט זכויות האדם הבינלאומי ובמשפט ההומניטרי הבינלאומי, ולפעול לאורן.

הארגונים החתומים:

 • Adalah Justice Project
 • Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
 • Al-Haq, Law in Service of Man
 • Alice Rothchild, MD
 • Al-Mezan Center for Human Rights
 • Bisan Center for Research and Development
 • Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
 • Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)
 • Community Action Center, Al-Quds University
 • Democracy for the Arab World (DAWN)
 • Equipo Juridico Pueblos
 • European Legal Support Center (ELSC)
 • Freedom Archives
 • Human Rights Watch
 • International Association of Democratic Lawyers
 • International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
 • Just Peace Advocates
 • Justice for Palestinians
 • Law for Palestine
 • Lawyers’ Rights Watch Canada
 • National Lawyers Guild, International Committee
 • National Lawyers Guild, Palestine Committee
 • Oakville Palestinian Rights Association (Canada)
 • Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
 • Paz con Dignidad 
 • Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
 • The Canadian BDS Coalition 
 • The Center for Constitutional Rights
 • The Palestine Institute for Public Diplomacy PIPD
 • The Palestinian Committee in Norway

[3] משרד הנציב העליון לזכויות האדם של האו"ם, "מומחי האו"ם: צו הגירוש הישראלי נגד הפעיל הצרפתי-פלסטיני סלאח חמורי עלול להיות בגדר פשע מלחמה", 2 בדצמבר 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/israeli-deportation-order-against-french-palestinian-activist-salah-hammouri

[4] DCAF, ICRC and the Geneva Centre for Business and Human Rights, Fact Sheet: How does armed conflict impact responsible security management?, https://securityhumanrightshub.org/sites/default/files/2022-05/Standalone%20-%20Factsheet%20%20Armed%20Conflicts_FINAL.pdf

[5] לאורך השנים, הפגינו חברות תעופה מסחריות ברחבי העולם מחויבות הולכת וגדלה לסרב לגירוש כפוי של פליטים, מבקשי מקלט ומהגרים, ראו: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/uk-virgin-atlantic-to-stop-accepting-forced-deportations-amid-concern-over-removal-of-windrush-generation-migrants-lgbt-asylum-seekers/

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.