Skip to main content

הצהרה בדבר דו"ח בדיקת הנאותות מטעם ארגון "עסקים למען אחריות חברתית" בתחום זכויות האדם על התנהלות חברת מטא בכל הנוגע לפלסטין ולישראל

מפגין פלסטיני מחזיק כרזה עם לוגו של פייסבוק.  © 2016 Mohammed Talatene/Anadolu Agency/Getty Images

אנו, ארגוני זכויות האדם החתומים מטה, מקדמים בברכה את פרסום הדו"ח של ארגון "עסקים למען אחריות חברתית" (BSR) שהתמקד בבדיקת נאותות של התכנים בערבית ובעברית בפלטפורמות של חברת מטא בהקשר של ישראל/פלסטין בחודש מאי 2021 בתחום זכויות האדם. ארגונים למען זכויות דיגיטליות וארגוני זכויות אדם קוראים כבר שנים לבדיקה עצמאית של מדיניות מיתון התוכן של מטא. קריאות אלו נובעות מדרכי הפעולה של מטא שבכוונת מכוון ובאופן שגרתי מצנזרות קולות ונרטיבים של פלסטינים ושל מי שמבטא סולידריות עימם. בכך, החברה שוללת את זכותם של פלסטינים לחופש ביטוי, שלילה הפוגעת גם במימוש חופש ההתכנסות, החופש להשתתפות פוליטית והזכות לאי-אפליה והתורמת לתפיסה מעוותת בקרב הקהילה הבינלאומית של המתרחש בפלסטין.

אנו מעריכים ומוקירים את מאמציו ואת מקצועיותו של ארגון "עסקים למען אחריות חברתית" המתבטאים בהערכות ובביקורות העצמאיות מטעמו. אנו מוקירים במיוחד את העובדה שהארגון פועל לכל אורך הדרך בשיתוף פעולה עם בעלי עניין ובעלי זכויות מקומיים, אזוריים ובינלאומיים. השקת דו"ח בדיקת הנאותות היא צעד בכיוון הנכון. מעל לכול, אנו מצפים ממטא למחויבות נחרצת ליישום ההמלצות בדו"ח. באופן כללי יותר, אנו קוראים למטא לנקוט פעולה נחושה להגנה על קולותיהם של פלסטינים, כמו גם על קולותיהם של עמים וקבוצות אחרים הסובלים מדיכוי ברחבי העולם.

ממצאי "עסקים למען אחריות חברתית" מספקים עדות נוספת לאכיפת היתר הננקטת אשר לתוכן בערבית בהשוואה לתוכן בעברית, ולאכיפת החסר של מדיניות מיתון התוכן בתכנים בשפה העברית. לדברי הארגון, אכיפת חסר זו נובעת "בעיקר מהיעדר מסווג עברי". מקצת הבעיות הללו תועדו במשך שנים על ידי ארגון חאמלה, המרכז הערבי לקידום המדיה החברתית. יתרה מזו, בדו"ח פורטו ההשלכות השליליות של התנהלות זו על זכויות האדם של פלסטינים לחופש הביטוי, לחופש ההתכנסות, לחופש ההשתתפות הפוליטית ולזכות לאי-אפליה. הארגון מצא גם עדויות למדיניות ולנהלים של מטא שהובילו לתוצאות מוטות, ואלה פגעו במשתמשים פלסטינים ובמשתמשים דוברי ערבית בכלל.

על אף תמיכתנו בחלק ניכר מעבודתו של ארגון "עסקים למען אחריות חברתית", עלינו להסב את תשומת ליבה של מטא לכמה סוגיות חשובות שיסייעו לה לתת מענה מערכתי יותר. ראשית, אף שהארגון מבחין בין הטיה מכוונת להטיה שאינה מכוונת, הוא קבע כי במדיניותה של מטא ובשיטות העבודה שלה מצא עדויות להטיה לא מכוונת בלבד. עם זאת, כבר שנים שאנו מפנים את תשומת ליבה של מטא להשפעה השלילית הבלתי-מידתית של מיתון התוכן שלה על פלסטינים. לכן, גם אם ההטיה לא הייתה מכוונת מלכתחילה, היא הפכה לכזו, לאחר שאף שמטא מודעת לסוגיה כבר שנים, היא לא נקטה צעדים הולמים לטיפול בה.

שנית, אף שהארגון זיהה במדויק רבים מגורמי הבסיס לאכיפת היתר של מיתון תוכן פלסטיני ותוכן בערבית בכלל, הוא המעיט בחשיבותו של התפקיד שממשלת ישראל ממלאת בעניין זה. יחידת הסייבר הישראלית שולחת למטא מדי שנה עשרות אלפי בקשות ל"הסרת תוכן מרצון", ולאורך השנים החברה נענתה לכ-90% מהבקשות. זוהי רק דוגמה אחת מני רבות המדגישה את מערכת היחסים המיוחדת של ישראל עם מטא, על אף התיעוד והראיות המקיפים שארגוני זכויות אדם בינלאומיים, פלסטיניים וישראליים מציגים להפרה השיטתית והרב-ממדית של זכויות האדם של פלסטינים בידי ישראל. ישראל ממנפת מערכת יחסים זו כדי להפעיל על מטא לחץ להסרת תוכן פלסטיני, כפי שעשה בני גנץ, שר הביטחון, בפומבי במהלך ההסלמה בחודש מאי 2021.

כדי להבטיח שמטא תמלא את חובותיה בתחום זכויות האדם, ארגון "עסקים למען אחריות חברתית" ממליץ על שורת צעדים העולים בקנה אחד גם עם הדרישות החוזרות ונשנות שהציגה החברה האזרחית למטא לאורך השנים. הארגון הצהיר כי על מטא להעריך מחדש את מדיניותה בתחומים מסוימים של מיתון התוכן; לנקוט פעולות מהותיות להגברת השקיפות אשר למדיניות ולפרקטיקות שלה בתחום זה; להשקיע במשאבי מיתון תוכן מדויקים יותר בעברית ובערבית ולהבטיח בהירות רבה יותר בנוגע לחובותיה המשפטיות אשר ל"ארגוני טרור זרים" ול"ארגונים המוגדרים על ידי מדינות כארגוני טרור". המלצות אלו הן צעד בכיוון הנכון, ועל מטא לתת את דעתה עליהן ברצינות הראויה. אנו קוראים למטא לנהוג בשקיפות מלאה בכל הנוגע לבקשות ל"הסרת תוכן מרצון" שממשלת ישראל מגישה, לרבות יחידת הסייבר שלה, למקרים שיושם בהן תהליך קבלת ההחלטות האוטומטי למיתון תוכן ולאופני היישום ובכל הנוגע למדיניות ניהול התוכן בתחום הסיווג והמיתון של "טרור" ו"קיצוניות".

נוסף על ההמלצות שבדו"ח, מדד הגזענות ודברי השטנה של ארגון חאמלה הראה כי בין 21-6 במאי 2021, גדל השיח האלים פי 15 בהשוואה לפרק הזמן המקביל בשנה שקדמה לה. לפיכך, על מטא לשפר את מיתון התוכן שלה בעברית באמצעות יצירת לקסיקון עברי של דברי שטנה.

לבסוף, המלצות אלו ייושמו בהצלחה רק אם מטא תתחייב התחייבות של ממש לתהליך של תכנון משותף עם החברה האזרחית. הצלחת התהליך תלויה גם בקביעת לוח זמנים מפורט שיבהיר בדיוק כיצד מטא מתחייבת ליישם המלצות אלה בשקיפות מלאה ובאופן העולה בקנה אחד עם העקרונות המנחים של האו"ם בנושא עסקים וזכויות אדם. מטא הצהירה כי היא מחויבת לתכנון משותף, ולכן אנו מוכנים לעבוד עימה וקוראים לה להתחיל תהליך זה מוקדם ככל האפשר.

 

חתימות

7amleh- The Arab Center for the Advancement of Social Media

Access Now

Mnemonic

Makan

SMEX

Fight for the Future

Kandoo

American Muslims for Palestine (AMP)

Platform of French NGOs for Palestine

IFEX

Ranking Digital Rights

Visualizing Palestine

The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy - MIFTAH

Kayan Feminist organization

Women Against Violence

Council for Arab-British Understanding

Nederlands Palestina Komitee (NPK)

National Students for Justice in Palestine (NSJP)

Vigilance for Democracy and the Civic State, Tunisia

Institute for Middle East Understanding

The Palestinian NGOs Network (PNGO)

The Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center-

Women Media and Development

Al-Haq

Palestinian vision

The Arab Culture Association

Arab Resource & Organizing Center (AROC)

NOVACT

Palestinian Youth Association for Leadership & Rights Activation- PYALARA

Community Media Centre

U.S. Palestinian Community Network (USPCN)

Electronic Frontier Foundation

Defence for Children International

Palestinian Center for policy research and strategic studies-MASARATtegic

Association Belgo-Palestinienne WB

Agriculture development association

Association France Palestine Solidarité (AFPS)

Cairo Institute for Human Rights Studies

The International Centre of Justice for Palestinians (ICJP)

SOCIAL AND ECONOMIC POLICIES MONITOR (AL-MARSAD)

H&R Legal Office

The East Jerusalem YMCA

Media Matters for Democracy

The Palestinian Coalition for the Economic, social, and cultural rights - Adala

YWCA-Palestine

Nisaa Broadcasting Radio Company

Pcs

Arab American University

May First Movement Technology

Kairos Palestine

Burj Alluqluq Social Center Society

Jordan Open Source Association

Palestinian Counseling Center (PCC)

The Community Action Center / Al-Quds University

SumOfUs

Center for Constitutional Rights

Eyewitness Palestine

CODEPINK

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

MediaJustice

Union juive française pour la paix

Adalah Justice Project

Action Center on Race & the Economy

Human Rights Watch

Palestinian Observatory for Fact-Checking and Media Literacy "Tahaqaq"

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association

Association "Pour Jérusalem"

The Right to Education Campaign - Birzeit University

ECCP - European Coordination of Committees and Associations for Palestine

Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient, Luxembourg

Ireland-Palestine Solidarity Campaign

Association for Progressive Communications - APC

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.