Skip to main content

על אוסטרליה להפסיק לעמוד בדרכו של הצדק הבינלאומי בישראל ובפלסטין

גינוי סמכות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא מטריד ביותר

 

בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC), הולנד, 7 בנובמבר 2019    © 2019 AP Photo/Peter Dejong

בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) פסק בשבוע שעבר פסיקה היסטורית, המאשרת כי בסמכותה של התובעת של בית הדין לחקור פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בפלסטין. החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי התקבלה לאחר חצי מאה של פטור עונש, מאז תחילת הכיבוש הישראלי. ההחלטה מציעה סוף סוף תקווה אמיתית לעשיית צדק, בכך שהיא מאפשרת חקירה רשמית של פשעים שבוצעו בגדה המערבית וברצועת עזה.

לכן, היה זה מטריד במיוחד לשמוע את מאריס פיין, שרת החוץ של אוסטרליה, תוקפת בחריפות את החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי ואומרת כי אוסטרליה "אינה מכירה במדינת פלסטין" וכי היא "מודאגת מאוד" מהפסיקה. פיין הוסיפה כי על בית הדין הפלילי הבינלאומי "להימנע מהפעלת סמכות שיפוטו בעניין זה”. אף שכמה מדינות נוספות אותתו כי אינן מסכימות עם עצם הפסיקה, אף מדינה אחרת לא אמרה עד כה במפורש כי על בית המשפט להימנע מהפעלת סמכות שיפוטו במקרה זה.

אוסטרליה, החברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, הייתה בין שבע המדינות שהתערבו בהליכי בית הדין, בטוענה כי אין לו סמכות שיפוט לגבי המצב בפלסטין.

חבר השופטים קרא להגשת חוות דעת בכתב בעת שבחן את הסוגיה, אך בסופו של דבר פסק כי סמכותו של בית הדין אכן חלה על רצועת עזה ועל הגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים. העצרת הכללית של האו"ם הכירה בפלסטין כמדינה. עקב כך, ההרכב המקדמי של שופטי בית הדין קבע כי הצטרפותה של פלסטין לחוקת בית הדין מעניקה לו סמכות שיפוט על פשעים שבוצעו בשטחה.

אוסטרליה תומכת בדרך קבע במעשיה של ישראל ומגינה עליהם בזירה הבינלאומית. אבל חקירה של בית הדין הפלילי הבינלאומי אינה בגדר נקיטת עמדה בסכסוך פוליטי. מדובר בדאגה לכך שמי שביצעו פשעים בינלאומיים חמורים, ישראלים כפלסטינים, יתנו את הדין על מעשיהם במסגרת משפט הוגן. לבית הדין הפלילי הבינלאומי יש תפקיד חיוני למלא כבית דין של מוצא אחרון במצבים כמו זה של פלסטין, שבהם נמנעת האפשרות לזכות בצדק באמצעות מערכת המשפט המקומית, ופטור מעונש הוא הנורמה.

אוסטרליה התבטאה לאחרונה בנוגע להפרת זכויות האדם ברחבי אסיה, והסבה את תשומת הלב להפרות ההמוניות שמבצעת סין במחוז שינג'יאנג, להפרת זכויות האדם בהונג קונג, ולהפיכה הצבאית במיאנמר.

אם אוסטרליה מעוניינת להשמיע קול אמין בנושא זכויות האדם, עליה להתבטא בנוגע לכל מקום שבו מבוצעות הפרות, ולכבד את החלטות בית הדין הפלילי הבינלאומי. על אוסטרליה להיות עקבית בתמיכתה בצדק, במתן דין וחשבון ובשלטון החוק, יהיה ההקשר אשר יהיה.

במקום לערער על סמכות בית הדין הפלילי הבינלאומי, על אוסטרליה להביע את תמיכתה בבית המשפט, להגן על עצמאותו, ולהפסיק לנסות לחסום חקירה בעניין פלסטין.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.