Skip to main content

ישראל מגרשת היום מנהל מטעם ארגון Human Rights Watch

הארגון ימשיך לתעד הפרות של כל הצדדים

מנהל ישראל ופלסטין בארגון Human Rights Watch, עומר שאקר, ברמאללה, מאי 2018.  הזכויות שמורות ל-AFP, 2018.

(ירושלים) - ארגון Human Rights Watch ימשיך לתעד הפרות של זכויות האדם למרות גירושו של מנהל תחום ישראל ופלסטין בארגון בידי ממשלת ישראל, ב-25 בנובמבר 2019. הגירוש משקף את המתקפה המתעצמת של הרשויות על זכויות האדם. המנהל, עומר שאקר, יעזוב הלילה לאחר שבית המשפט העליון של ישראל אישר את צו הגירוש שהוציאה לו הממשלה ב-5 בנובמבר, ונתן לו שהות לעזוב עד ל-25 בנובמבר.

עבודת ארגון Human Rights Watch בנושא הפרה של זכויות האדם בידי ישראל, הרשות הפלסטינית ורשויות חמאס תימשך בניהולו של שאקר, ממשרד אחר של ארגון Human Rights Watch באזור.

"ישראל מצטרפת היום לונצואלה, איראן, מצרים ושכמותן, באיסור על כניסתם של חוקרי ארגון Human Rights Watch, אך גם היא לא תצליח להסתיר את הפרת זכויות האדם שלה", כך אמר קנת' רות', מנכ"ל ארגון Human Rights Watch, שילווה את שאקר בעוזבו את ישראל.  "החלטה זו ממחישה מדוע הקהילה הבינלאומית חייבת לשנות מן היסוד את גישתה להתנהלותה ההולכת ומחמירה של ישראל בתחום זכויות האדם. אין זה סביר כי ממשלה המגרשת חוקר מוביל בתחום זכויות האדם תפסיק את דיכויים השיטתי של הפלסטינים הנתונים תחת כיבושה ללא לחץ בינלאומי כבד בהרבה".

ישראל שללה את אשרת העבודה של שאקר, אזרח ארצות הברית, בחודש מאי 2018. זאת, בטענה שעבודת הסנגור שלו מפרה חוק משנת 2017 האוסר על כניסת אנשים הקוראים לחרם על ישראל או על ההתנחלויות שלה בגדה המערבית הכבושה.

ארגון Human Rights Watch ומר שאקר כנציגו, לא קראו מעולם לחרם על ישראל. ארגון Human Rights Watch דחק בעסקים להפסיק לפעול בהתנחלויות לא חוקיות כחלק מחובתם הגלובלית להימנע משותפות בהפרה של זכויות האדם - בדיוק כפי שהוא קורא לעסקים למלא חובה זו במדינות רבות אחרות. באפריל מצא בית משפט מחוזי, ובית המשפט העליון של ישראל החרה החזיק אחריו, כי עמדה זו מהווה עילה לגירוש על-פי פרשנות מרחיבה לחוק משנת 2017.

בית המשפט העליון לא התייחס לערעור של ארגון Human Rights Watch על מידת חוקתיותו של חוק זה, לרבות ההשפעה המצננת שצפויה להיות לו על חופש הביטוי של אנשים שאינם מסכימים עם מדיניות הממשלה.

לאחרונה חתרו הרשויות הישראליות לפגוע בעבודתם של פעילים לזכויות האדם, לרבות מניעת כניסתם לישראל של מספר מגיני זכויות אדם בינלאומיים אחרים, השמצת ארגוני זכויות אדם ישראליים, הטלת דרישות מכבידות של דיווח כספי על ארגונים אלה, פשיטות על משרדיהם של מגיני זכויות אדם פלסטינים, ומעצר שלהם. באוקטובר מנעו הרשויות הישראליות מאיש צוות של ארגון אמנסטי אינטרנשיונל לצאת מהגדה המערבית הכבושה מ"סיבות ביטחוניות" שלא פורטו.

זוהי הפעם הראשונה שהממשלה משתמשת בחוק משנת 2017 כדי לנסות ולגרש אדם השוהה בישראל כחוק, והפעם הראשונה שהיא מורה לאיש צוות של ארגון Human Rights Watch לעזוב את שטחה במשך שלושים שנות עבודתו של הארגון במדינה.

"ישראל מגרשת היום את שאקר בגלל שארגון Human Rights Watch קורא לעסקים להדיר את רגליהם מהתנחלויות לא חוקיות", אמר רות'. "מי הבא בתור - מישהו שקורא לבית הדין הפלילי הבינלאומי לבחון פשעים אפשריים בישראל ופלסטין או מכנה, בצדק, את הגדה המערבית 'שטח כבוש' ולא 'שטח שנוי במחלוקת"'?

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.