מנהל ישראל ופלסטין בארגון Human Rights Watch, עומר שאקר, ברמאללה, מאי 2018.

מנהל ישראל ופלסטין בארגון Human Rights Watch, עומר שאקר, ברמאללה, מאי 2018. 

הזכויות שמורות ל-AFP, 2018.