Skip to main content

פלסטין: יש לתקן את החוק המגביל בדבר פשיעה מקוונת

הצעת התיקון לחוק עדיפה על הנוסח הקיים, אך גם היא אינה עומדת בסטנדרטים בינלאומיים

(ירושלים) - על הרשויות הפלסטיניות לתקן את חוק הפשיעה המקוונת כך שיעלה בקנה אחד עם מחויבויותיהן המשפטיות הבינלאומיות, כך אמרו היום הארגונים אמנסטי אינטרנשיונל, אוואז, Human Rights Watch וחאמלה - המרכז הערבי לפיתוח המדיה החברתית, במכתב משותף לסלאח עליאן, מזכ"ל מועצת השרים.

משרד המשפטים הפלסטיני הציע לבטל כמה הוראות דכאניות המופיעות בחוק משנת 2017, בתגובה לחששות שהביעו ארגוני החברה האזרחית, אך הותיר על כנן הוראות אחרות המתירות הטלת הגבלות בלתי מידתיות ושרירותיות על הזכויות לחופש הביטוי, לפרטיות ולהגנה על מידע אישי.

לדברי מגדלנה מורר'בי, סגנית מנהל אגף המזרח התיכון וצפון אפריקה בארגון אמנסטי אינטרנשיונל "התיקונים המוצעים, למחיקת הוראות המאפשרות להטיל עונשי מאסר וקנסות כבדים על כל מי שמותח ביקורת באינטרנט על הרשויות הפלסטיניות, הם מבורכים", "אבל נדרשים שינויים נוספים כדי להגן באופן מלא על זכויות הפלסטינים לחופש הביטוי, לפרטיות ולהגנה על מידע אישי".

נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, פרסם את חוק הפשיעה המקוונת באמצעות צו מנהלי בחודש יולי. מאז העמידו הרשויות לדין מכוח החוק כמה וכמה עיתונאים וכן פעיל זכויות אדם, עיסא עמרו. בעקבות קריאות ממהחברה האזרחית הפלסטינית לביטול החוק, הציע משרד המשפטים תיקונים.

אמנסטי אינטרנשיונל, אוואז, Human Rights Watch וחאמלה מקדמים בברכה במכתבם את התיקונים המוצעים, החותרים למחיקת הוראות המתירות השתת עונשי מאסר וקנסות כבדים אך ורק בשל מתיחת ביקורת לא אלימה על הרשויות באינטרנט. הארגונים קוראים לרשויות הפלסטיניות לתקן או לבטל הוראות המתירות להן לנהל מעקבים, לכפות על ספקי שירות לשמור מידע על צרכנים ולחסום את הגישה לאתרי אינטרנט, ללא סייגים שיגנו על הזכויות לחופש הביטוי ולפרטיות.

לדברי שרה לאה ויטסון, מנהלת חטיבת המזרח התיכון בארגון Human Rights Watch, "חוק הפשיעה המקוונת מעניק לרשויות הרגישות לביקורת סמכות בלתי מוגבלת כמעט לחסום את הגישה לאתרי אינטרנט, לנהל מעקבים ולאגור הררי מידע על אנשים מן השורה".

על-פי המשפט הבינלאומי, הרשויות רשאיות להגביל את חופש הביטוי רק כאשר הוכח שהדבר חיוני ומידתי לצורך ההגנה על אינטרסים ציבוריים מסוימים (כגון ביטחון לאומי או בטיחות הציבור, הסדר הציבורי וההגנה על בריאות הציבור או המוסר הציבורי) או על זכויותיהם וחירויותיהם של אנשים אחרים - אך לעולם לא רק לשם הגבלת ביקורת לא אלימה על רשויות פוליטיות. פלסטין קיבלה על עצמה מחויבויות משפטיות אלה כאשר אישררה את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, לצד אמנות אחרות, בשנת 2014.

לדברי נדים נאשף, מנהל חאמלה - המרכז הערבי לפיתוח המדיה החברתית: "על הרשויות הפלסטיניות לתקן את הנוסח האחרון של חוק הפשיעה המקוונת כך שיבטיח הגנה על זכויותיהם הדיגיטליות של הפלסטינים ועל זכותם לחופש הביטוי, במקום להפר אותן. הפלסטינים נאבקים זו תקופה ארוכה למען חירות וצדק, וחיוני שהחירויות בתחום הווירטואלי יישמרו ויכובדו".

"החוק, בצורתו הנוכחית, עדיין מפר אמנות בינלאומיות שהממשלה הפלסטינית התחייבה לקיים והבטחות שהעניקו הרשויות לכבד את זכויות היסוד של הפלסטינים. בשלב זה על הממשלה הפלסטינית לכלול את כל התיקונים של החברה האזרחית או לבטל את החוק". כך לדברי פאדי קוראן, מנהל קמפיינים בכיר למען פלסטין באוואז. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.