Skip to main content

על ישראל לאפשר אימוץ על-ידי זוגות חד מיניים

מחקרים הראו כי ילדים במשפחות כאלה משגשגים ממש כמו באחרות

Participants take part in the annual Gay Pride parade in Jerusalem July 21, 2016. © 2016 Reuters

השבוע התנגדה ממשלת ישראל לעתירה שהגישה עמותת אבות גאים בדרישה שידועים בציבור וזוגות חד מיניים יורשו לאמץ. הממשלה אמרה כי היא מתנגדת לשינוי החוק כיוון שאימוץ על-ידי זוגות חד מיניים יעמיס "מטען נוסף" על הילד.

"עמדת גורמי המקצוע במשרד העבודה והרווחה היא כי... הם אינם תומכים בעת הזו בשינוי ההסדר הקיים", שבו זוג מאמץ מורכב מגבר ואישה, נאמר בתגובת המדינה. הממשלה מביאה בחשבון את "המציאות בחברה הישראלית ואת הקושי שבו הדבר עלול להיות כרוך עבור הילד המאומץ".

בקצרה, הממשלה אומרת כי דעות קדומות הקיימות בחברה יכולות להשפיע לשלילה על ילדיהם של זוגות חד מיניים. אולם, לא ניתן להגן על הנצחת האפליה בשם טובת הילד. מניעת אימוצם של ילדים על-ידי משפחות אוהבות ותומכות, בעילות חסרות תוקף, אינה יכולה לשרת את טובת הילד.

מכל מקום, אין כל ראיות התומכות בחששות שהביעה הממשלה, וישנן סיבות רבות להטיל בהן ספק. יותר מ-70 מחקרים מרחבי העולם, שנבחנו באמצעות ביקורת עמיתים, העלו שילדים לזוגות הומוסקסואלים או לסביים משגשגים ממש כמו ילדים אחרים. אף שהחוק הישראלי מקנה הגנות שונות לאנשים בעלי נטייה חד מינית, הוא מתיר אימוץ על-ידי זוגות חד מיניים רק במצבים ספציפיים ומוגבלים, כמו מקרים שבהם קיים קשר קודם בין הילד לבין ההורה המאמץ או כאשר ההורה המאמץ הוא בן/בת הזוג של ההורה הביולוגי של הילד.

ישראל חברה בקואליציה לזכויות שוות (ERC), קואליציה בינלאומית של מדינות המקדמות זכויות שוות ללהט"ב. ב-6 ביוני פרסמה הולנד הצהרה מטעם כל 35 המדינות החברות בקואליציה, במושבה ה-35 של מועצת האו"ם לזכויות האדם בג'נבה. בהודעה אמרה הקואליציה כי יש מקום לשיפור בקרב מדינות חברות למען השגת שוויון מלא ללהט"ב: "אנו מוכנים ללמוד מתהליכים חקיקתיים ודוגמאות חיוביות אחרות שנועדו לחזק את ההגנה ולקדם את שוויון הזכויות של להט"ב ולחלוק את ניסיוננו בביטול חוקים מפלים, שיפור התגובות לאלימות המונעת על-ידי שנאה וקידום הגנה משפטית מפני אפליה המבוססת על נטייה מינית וזהות מגדרית".

לממשלת ישראל יש עדיין זמן לשקול מחדש את עמדתה. על-פי הגישות המיטביות, על ממשלת ישראל לבחון את ניסיונן של 25 המדינות שכבר איפשרו אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים, ובכלל זה בריטניה, צרפת, הולנד, קנדה וספרד, ולחזור בה מהחלטתה להמשיך למנוע מזוגות חד מיניים לאמץ ילדים.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.