Skip to main content

הריסת הבתים בירושלים פוגעת בילדים

הם משלמים את מחיר הכיבוש

אשרף פוואקה ובתו סאבא עומדים ב-15 במאי 2017 ליד חורבות ביתם במזרח ירושלים, שנהרס בידי הרשויות הישראליות ב-4 במאי בעילה של בנייה ללא רישיון.   © 2017 תצלום פרטי

ב-4 במאי היו אשרף ואיסלאם פוואקה בבית החולים לצורך בדיקה של בתם בת החודש, איה, כשהודיעו לאשרף בטלפון כי כוחות ישראליים הורסים את ביתם.

את הבית בנה אשרף בעצמו לפני שש שנים בשכונת צור באהר שבמזרח ירושלים, על אדמה הנמצאת בבעלות משפחתו מזה דורות. אשרף הוא קבלן בניין העובד בפרויקטים של עיריית ירושלים.

אולם, כמו פלסטינים רבים אחרים במזרח ירושלים, לאשרף לא הייתה אפשרות לקבל היתר בנייה עבור ביתו שלו. ישראל ייעדה רק כ-12% מהקרקעות במזרח העיר לבנייה פלסטינית למגורים, ושטח זה כבר בנוי ברובו בצפיפות. האו"ם מעריך כי 90 אלף פלסטינים במזרח ירושלים גרים בבתים שהוקמו ללא אישורים. לעומת זאת, ייעדה ישראל כ-35% מהקרקעות במזרח ירושלים לבניית התנחלויות יהודיות. מסמכי התכנון העירוניים נועדו במוצהר להבטיח שהפלסטינים ישארו מיעוט בעיר.

אשרף אמר כי בשנת 2011 שילם קנסות בסך 60 אלף ש"ח על כך שבנה את ביתו ללא היתר. בתחילת שנת 2017 כשקיבל את צו ההריסה, באותה עילה, הוא שילם קנס של 25,000 ש"ח כדי לדחות את ביצועו. זאת, כדי שלמשפחתו יהיה עדיין בית כשאיסלאם תלד את בתם.

ב-4 במאי זמנו אזל. בדיון דחוף שהתקיים באותו יום קבע שופט בית המשפט המחוזי בירושלים כי פג תוקף ה"הקפאה" של צו ההריסה, וכי לא ניתן להעניק ארכה נוספת.

צוות ההריסה סיים את העבודה עוד באותו יום אחר הצהריים.

על-פי החוק הישראלי יידרש אשרף לשלם קנס ועמלות לכיסוי עלויות הריסת ביתו, חשבון היכול להערכתו להגיע עד 150 אלף ש"ח.

בני משפחת פוואקה יושבים באוהל ב-15 במאי 2017, לאחר שהרשויות הישראליות הרסו את ביתם במזרח ירושלים ב-4 במאי.   © 2017 תצלום פרטי

אבל איזה מחיר יידרשו לשלם איה ואחיותיה סאבא, בת ארבע, רימאס, בת שבע וריתאג', בת תשע? מחקר העלה כי השלכות הריסת בתיהם של ילדים פלסטינים על בריאותם הנפשית כוללות "תלונות גופניות שונות, דיכאון/ חרדה ושיעור גבוה יותר של מחשבות שווא ומחשבות אובססיביות, כפייתיות ופסיכוטיות".

בשבוע שעבר סיפר אשרף לארגון Human Rights Watch כי לאיסלאם ולתינוקת שלום, ולרגע נשמע כמו כל אב חדש. "אבל זה היה קשה לכולנו", אמר. בנותיו הגדולות חוזרות עכשיו מבית הספר לאוהל שהוקם לצד חורבות ביתם.

ב -4 במאי הרסו כוחות ישראליים תשעה מבנים פלסטיניים נוספים במזרח ירושלים. בשנת 2016 הותירו מעשי ההרס של ישראל 254 פלסטינים ללא קורת גג, כמחציתם ילדים. ברוב המקרים בוצעו ההריסות בעילה של בנייה ללא היתר.

דיני הכיבוש הבינלאומיים, החלים על מזרח ירושלים, אוסרים על הרס רכוש, למעט מטעמי צורך צבאי. כבר עשרות שנים שבעלי תפקידים בישראל מפרים איסור זה מבלי שיידרשו לשלם על כך מחיר כלשהו. את המחיר משלמות משפחות כמו זו של אשרף ואיסלאם פוואקה. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.