אשרף פוואקה ובתו סאבא עומדים ב-15 במאי 2017 ליד חורבות ביתם במזרח ירושלים, שנהרס בידי הרשויות הישראליות ב-4 במאי בעילה של בנייה ללא רישיון.

אשרף פוואקה ובתו סאבא עומדים ב-15 במאי 2017 ליד חורבות ביתם במזרח ירושלים, שנהרס בידי הרשויות הישראליות ב-4 במאי בעילה של בנייה ללא רישיון.  

© 2017 תצלום פרטי