בני משפחת פוואקה יושבים באוהל ב-15 במאי 2017, לאחר שהרשויות הישראליות הרסו את ביתם במזרח ירושלים ב-4 במאי.

בני משפחת פוואקה יושבים באוהל ב-15 במאי 2017, לאחר שהרשויות הישראליות הרסו את ביתם במזרח ירושלים ב-4 במאי.  

© 2017 תצלום פרטי