Skip to main content

מבזק: ההתנחלויות פוגעות בביטחונה של ישראל

ראש ממשלת ישראל קבע את הנושא שיעמוד על סדר היום בביקורו בוושינגטון: השפעת הגישה שנוקט ממשל אובאמה בנושא תכנית הגרעין האיראנית על ביטחונה של ישראל. אי-ההסכמה בנוגע לאיראן מככבת אמנם בכותרות, אולם על דמוקרטים ורפובליקאים הדואגים לביטחונה של ישראל להבין כי ההתנחלויות הן בעיה ביטחונית הן עבור ישראלים והן עבור פלסטינים. 

ישראל נוהגת להצדיק את מדיניות היד הקשה שהיא נוקטת בגדה המערבית בטיעונים ביטחוניים, אולם מאז נכנס בנימין נתניהו לתפקידו בשנת 2009, החלה ישראל בבנייתן של יותר מ-10,000 יחידות דיור בגדה המיועדות לאזרחים ישראלים.   

ישראל מקצה חיילים להגנת אזרחים אלה, שלמען ביטחונם היא מצהירה על הצורך בסלילת דרכים מיוחדות, ובהקמת חומות ומחסומים יקרים. אמצעים אלה כשלו הקיץ, כשחמושים פלסטינים חטפו והרגו שלושה נערים ישראלים בגדה המערבית – ובכך הציתו תבערה שהובילה למבצע צבאי נרחב.  

פלסטינים חווים חוסר ביטחון כאשר ישראל נוטלת מהם את אדמתם ומעניקה אותה להתנחלויות. ישראל שולטת באורח בלעדי ביותר מ-60% מהגדה המערבית. היא הקצתה כאחוז אחד משטח זה לפיתוח פלסטיני, ו-70% להתנחלויות. ישראל אוסרת על פלסטינים באזור זה לעבד קרקעות או לבנות בתים ללא היתרים צבאיים. אולם הצבא דוחה כמעט את כל הבקשות להיתרים שמגישים פלסטינים והורס בתים "לא חוקיים". במהלך כהונת נתניהו הותירה מדיניות זו 5,450 אנשים ללא קורת גג. בה בעת, עומדת לרשות חלק מהמתנחלים קרקע חקלאית כה רבה שהם משכירים חלק ממנה בחזרה לפלסטינים.  

באופן בלתי מפתיע, ההתנחלויות הן מוקדי עימות; בקרבתן מתרחשים מעצרים רבים של ילדים פלסטינים, לעיתים קרובות בגין יידוי אבנים. כאשר פלסטינים תוקפים מתנחלים הם כפופים לסמכותה של מערכת המשפט הצבאית, המוצאת כ-99.74% מהחשודים אשמים. 

לעומת זאת, כאשר מתנחלים תוקפים, ישראל מחילה את הדין הפלילי שלה, מעניקה להם הגנות הנשללות מפלסטינים; והחקירות בעניינם מבוצעות כלאחר יד. התוצאה היא שהמתנחלים, שנגדם לא מופעלת כל הרתעה, ממשיכים בהתקפותיהם בגדה המערבית – ומאז ה-1 בינואר 2010 הם השחיתו כמעט 54,000 עצי זית פלסטיניים. 

לחץ אמריקאי על ישראל לחץ לפרק את ההתנחלויות לא יסכן את הביטחון אלא דווקא יתרום לו. על ארה"ב להפעיל לחץ כזה בהתאם למשפט הבינלאומי, האוסר על מדינה להעביר את אוכלוסייתה לתוך שטח כבוש ומגדיר זאת כפשע מלחמה. כמו-כן על ארה"ב לבטל הנחות במיסים שהיא מעניקה לארגונים הרשומים בארה"ב ותומכים בהתנחלויות בלתי חוקיות. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country