Skip to main content

מכתב לנשיא עבאס לגבי פעולות שירותי הביטחון של הרשות הלאומית הפלשתינית

הנשיא מחמוד עבאס
אל-מוקאטעה
רמאללה

כבוד הנשיא,

אני פונה אליך כדי להביע את דאגתנו בנוגע לפעולות בלתי חוקיות ופוגעניות שביצעו לכאורה שירותי הביטחון של הרשות הלאומית הפלשתינית ברמאללה ב-25 באוגוסט 2010. אנו מבקשים כי הרשויות יקיימו חקירה מהירה ויסודית בנוגע לתקרית זו וכי כל בעל תפקיד בשירות המודיעין הכללי או בכל מנגנון ביטחון פלשתיני אחר שיימצא כי פעל בניגוד לחוק הפלשתיני או תוך הפרה של אמות המידה הבינלאומיות לזכויות האדם יידרש לתת על כך את הדין.

על-פי מידע שהגיע לידי ארגון Human Rights Watch, ב-25 באוגוסט בשעות הצהריים התפרצו אנשי שירות המודיעין הכללי להתכנסות שלווה שאורגנה בידי פלגים פוליטיים וארגונים מהחברה האזרחית הפלשתינית כדי למחות על החלטת הרשות הלאומית הפלשתינית להשתתף במשא ומתן ישר עם ישראל שנועד להתחיל בוושינגטון ב-2 בספטמבר. כוחות הביטחון מנעו מחברי הארגונים הללו לכנס מסיבת עיתונאים שהייתה אמורה להתקיים באולם הכנסייה הפרוטסטנטית ברמאללה, ולדברי המרכז הפלשתיני לזכויות האדם, עצרו את ד"ר מוחמד ג'דאללה, שהנו פעיל פוליטי עצמאי.

אנשי כוחות הביטחון תקפו עיתונאים וחברים בארגון לזכויות האדם. שוטרים שנכחו במקום אמרו לעדים כי אנשי כוחות הביטחון, שלבשו בגדים אזרחיים, היו חברים בשירות המודיעין הכללי, הכפוף למשרדך. אנשי כוחות הביטחון תקפו גם צוות טלוויזיה מתחנת אל-וטן שניסה לסקר את האירוע. כאשר ניסו אנשי ארגון אל-חק לזכויות האדם לחקור את המתרחש תקפו אנשי כוחות הביטחון גם אותם. אחד מאנשי אל-חק, ויסאם אחמד, ניסה לצלם את המתרחש, והותקף בידי אדם בבגדים אזרחיים שהפיל מידיו את המצלמה על הארץ. כאשר שאל אחמד מדוע אסור לצלם הקיפו אותו עשרה אנשי כוחות הביטחון והחרימו את מצלמתו. המצלמה טרם הוחזרה. איש כוחות הביטחון דרך על כפות רגליה של חברה נוספת בארגון אל-חק, נינה עטאללה, והיא נזקקה בעקבות כך לטיפול רפואי בבית חולים של הסהר האדום הפלשתיני.

ארגון Human Rights Watch אינו נוקט עמדה ביחס לדעות שהובעו במסיבת העיתונאים, אך עומד בתוקף על זכותם של המשתתפים לבטא את עמדותיהם בשקט ובשלווה.

בחודשים האחרונים תיעדנו כמה מקרים של הפרות שביצעו אנשי כוחות הביטחון של הרשות הלאומית הפלשתינית, ובמיוחד אנשי מנגנון הביטחון המסכל ושירות הביטחון הכללי. ההפרות כללו מעצר וכליאה שרירותיים, תקיפת עיתונאים ויחס בלתי הולם מסוגים אחרים כלפי עיתונאים.

ידוע לנו שמשרדך הצהיר כי יחקור את התקרית שאירעה ב-25 באוגוסט ברמאללה. אנו קוראים לך לוודא כי החקירה תתקיים במהירות, בשקיפות וללא משוא פנים וכי היא תכלול בחינה של ההוראות שניתנו לשירות המודיעין הכללי או למנגנוני ביטחון אחרים באותו יום. יש לנקוט צעדים משמעתיים או צעדי ענישה נגד כל חבר בכוחות הביטחון שפעל שלא כחוק, ובכלל זה מפקדים. יש לפצות קרבנות להפעלת כוח מופרז או להתנהלות בלתי חוקית אחרת. עד להשלמתה של חקירה זריזה ויסודית, נבקשך לוודא כי ד"ר ג'דאללה יזכה לפיצויים הולמים וכי שירות המודיעין הכללי ישיב לארגון אל-חק לאלתר את המצלמה וכל פריט רכוש אחר שהוחרם באותו יום.

אנו מודים לך מראש על תשומת הלב שתקדיש לנושא זה. נשמח לדון עם נציגי משרדך בכל עת בסוגיה זו או בכל נושא אחר הנוגע לזכויות האדם.

בכבוד רב,

ג'ו סטורק

סגן מנהל
החטיבה לענייני המזרח התיכון וצפון אפריקה

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.