Skip to main content

ישראל עומדת בימים אלה בראש ועידה בינלאומית, שישתתפו בה כמעט 50 מדינות, רבות מחברות היהלומים המובילות בעולם וכמה ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים. באי הוועידה, שתתכנס בתל אביב, ידונו במאבק ב"יהלומי הדמים‭."‬ משרד התמ"ת מופקד על ניהול הכנס ויידרש לנצח על מאמצי הקבוצה המגוונת הזו להשגת הסכם. ישראל עומדת השנה בראש מנגנון התיעוד של תהליך קימברלי - גוף הפיקוח הבינלאומי על יהלומים, שתפקידו למנוע כניסה של "יהלומי דמים" לשווקים.

ישראל מקבלת לידיה את המושכות דווקא כשסוגיה כבדת משקל מאיימת לשמוט את הקרקע תחת התהליך העדין הזה של פיקוח על עסקי היהלומים המגלגלים כ‭15-‬ מיליארד דולר השנה. על הפרק: מה עושים עם זימבבואה? זימבבואה שקועה עמוק בבוץ. בראש המדינה עומד הנשיא רוברט מוגאבה, רודן מושחת שדרדר את כלכלת ארצו לשפל. כעת, בסוף שנות השמונים לחייו, נהנה מוגאבה מאוצר שנפל לידיו במפתיע: שדות היהלומים במחוז מרנגה שבמזרח המדינה, שהצבא השתלט עליהם לפני פחות משנתיים, עשויים להתגלות כאחד המקורות החדשים בעולם ליהלומים.

תהליך קימברלי נועד לעצור את הסחר ביהלומי דמים, וברור שאבני החן ממחוז מרנגה משתייכות לקטגוריה אומללה זו. ממחקר שערך ארגון Human Rights Watch‬ אשתקד במחוז מרנגה וסביבו עולה כי למעלה מ‭200-‬ איש נהרגו בהשתלטות הצבא על שדות היהלומים בסוף ‭.2008‬ כיום, חייהם של תושבי הכפרים בשטח הסובב את השדות קשים מנשוא: חיילים מאלצים אותם לעבוד בשדות באיומי נשק, מכים תושבים המסרבים לכך מענים אותם. החיילים אינם חסים אף על הילדים. בתי ספר נסגרו משום שהוסבו למגורי חיילים, ואפילו ילדים קטנים נאלצים לחפור בפקודת הצבא.

מה, אם כן, יעשו השותפים לתהליך קימברלי בעניין הזה? ישראל מתחה ביקורת נוקבת ביותר על התנהלותה של זימבבואה, וכמוה עשו גם ארצות הברית, בריטניה וכמה ממשלות אחרות במערב. סוחרי יהלומים מובילים בישראל השמיעו באוזני ארגון Human Rights Watch דברים דומים: אם היהלומים מזימבבואה מוכתמים בדם, יש להוציאם מהשווקים.

השותפים לתהליך קימברלי יודעים על המתרחש. הם קראו את הדוחות של ארגוני זכויות האדם, והוועדה לבדיקת העובדות ששיגרו חברי תהליך קימברלי בעצמם לזימבבואה בקיץ שעבר איששה את עיקרי הדברים. כעת, המפקח ששוגר לזימבבואה במסגרת תהליך קימברלי עצמו עובר לקדמת הבמה ומעכיר את התמונה: בשבוע שעבר הוא פרסם דוח שקבע כי היהלומים בזימבבואה כשרים למסחר. אולם נסיבות ביקורו במדינה הותירו רושם קודר. פעיל החברה האזרחית בזימבבואה שנפגש עמו, כלוא בגין החזקת מסמכים רשמיים שהודלפו העוסקים בנוכחות הצבא במרנגה.

בתהליך קימברלי, הדרך היחידה לקדם עניינים היא להשיג הסכמה כללית. בתוך סבך זה של האשמות מנוגדות לא יהיה קל להגיע לכך. אך בשעה שישראל מתכוננת לתפוס את מקומה בראשות הוועידה, עליה לזכור כי הכלכלה לא משקרת. אם יחשבו הצרכנים שאבני חן מזימבבואה הן יהלומי דמים, תעלוליו של תהליך קימברלי לא יועילו. אמון הצרכנים צריך לשמש ליו"ר הישראלי מצפן לכוון את צעדיו. אם יעשה כך, יוכל עדיין לנווט את התהליך להצלחה למען זכויות האדם.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.