Skip to main content

על האיחוד האירופי לדרוש מתן דין וחשבון על הפרות של דיני המלחמה בעימות ברצועת עזה

אסור שאירופה תנקוט מוסר כפול בקידום הצדק הבינלאומי

(בריסל, 16 במארס 2009) - ארגון Human Rights Watch אמר היום כי האיחוד האירופי צריך לפעול לקיום חקירה בינלאומית מקיפה ונטולת פניות של הטענות בדבר הפרות קשות של המשפט הבינלאומי שביצעו ישראל וכוחות פלשתיניים ברצועת עזה ובדרום ישראל. הימנעות של האיחוד מפעולה בנושא משמעה נקיטה במוסר כפול חסר הצדקה בכל הנוגע ליישום הצדק הבינלאומי.

במכתב שנשלח היום לשרי החוץ של האיחוד האירופי, לרגל השתתפותם במפגש מועצת שרי החוץ של האיחוד המתקיים בבריסל, אמר ארגון Human Rights Watch כי "הימנעות מהפעלת לחץ שיוביל למתן דין וחשבון ברצועת עזה תפגע באמינות האיחוד האירופי כגורם הנאבק ברחבי העולם למען הצדק הבינלאומי ובאמינות מוסדות הצדק הבינלאומיים עצמם".

לדברי לוטה לייכט, מנהלת לענייני האיחוד האירופי בארגון Human Rights Watch, "על האיחוד האירופי לקרוא בפומבי לקיומה של חקירה בינלאומית בנוגע להפרות של דיני המלחמה במהלך העימות ברצועת עזה. אם ידרוש האיחוד מתן דין וחשבון רק בנוגע למדינות מנודות כמו סודאן וימנע מכך בנוגע למדיניות ידידותיות כמו ישראל יפגע הדבר קשות באמינותו כגורם הפועל למען הצדק הבינלאומי".

במכתב נאמר כי ישראל וחמאס תפקדו בעבר באורח מאכזב בכל הנוגע לניהול חקירות נטולות פניות  ולא חייבו חברים בכוחותיהן הלוחמים לשאת באחריות לפשעי מלחמה. כמו כן, נאמר במכתב כי גם החקירות הבינלאומיות המתקיימות כעת ואלה המתוכננות, אינן נותנות מענה הולם להפרות הגלויות לעין שביצעו שני הצדדים במהלך העימות.

במכתב הוצגו הממצאים הבסיסיים של ארגון Human Rights Watch בנוגע להפרות של דיני המלחמה בידי שני הצדדים. בכל הנוגע לישראל, החששות העיקריים שהעלה ארגון Human Rights Watch הם: הסגר המתמשך על רצועת עזה, המגיע עד כדי ענישה קולקטיבית; השימוש בארטילריה כבדה עם חומר נפץ מרסק כמו גם בתחמושת זרחן המתפוצצת באוויר מעל אזורים מיושבים בצפיפות; הירי באזרחים לא חמושים שנשאו דגלים לבנים; הפגיעה המכוונת במבנים אזרחיים; מתן התראות בלתי-מספקות לאזרחים בדבר התקפות צפויות; וההרס המופקר של רכוש אזרחי.

בכל הנוגע לחמאס, היו החששות העיקריים שהעלה ארגון Human Rights Watch: ירי הרקטות במכוון ובאורח חסר הבחנה לתוך אזורים אזרחיים בישראל; ירי רקטות וניהול פעולות צבאיות מתוך אזורים מאוכלסים ברצועת עזה; והכאה והרג של יריבים פוליטיים פלשתיניים ושל אנשים שמתחו ביקורת על חמאס ברצועת עזה.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.