Skip to main content

Pismo bosanskim vlastima u vezi sa prisilnim protjerivanjima osoba u zemlje u kojima im prijeti rizik od mučenja

Zabrinuti nedavnim izjavama pojedinih državnih dužnosnika u kojima se lica čije se pravo na bosanskohercegovačko državljanstvo razmatra pozivaju da “dobrovoljno napuste zemlju prije nego što budu deportovani” kao i samim procesom revizije državljanstva za naturalizovane građane Bosne i Hercegovine Amnesty International, Helsinški Komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, i Human Rights Watch obraćaju Vam se sa molbom da upotrebite sve Vaše ovlasti kako bi se svim licima za koje postoji mogućnost da budu deportovani, ekstradirani ili na bilo koji drugi način udaljeni sa teritorije Bosne i Hercegovine, garantovalo da neće biti izručeni državama gdje postoji mogućnost da će biti izloženi torturi, nehumanom i ponižavajućem tretmanu, i gdje će njihova osnovna ljudska prava biti ugrožena.

Poučeni ranijim iskustvom u vezi tretmana građana za koje se pretpostavljalo da predstavljaju prijetnju sigurnosti BiH i uvažavajući zabrinutost koju su nam izrazili pojedinci čije pravo na državljanstvo razmatra državna komisija, očekujemo da osigurate poštivanje zakona i da poduzmete adekvatne mjere kako pojedinci ne bi bili izloženi vansudskim i nezakonitim transferima i deportacijama.

Podsjećamo Vas na slučaj iz 2002. kada su bosanskohercegovačke vlasti predali šest lica alžirskog porijekla vojsci Sjedinjenih Američkih Država suprotno odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koji je utvrdio da ne postoji pravna osnova za njihovo izručenje. Podsjećamo da i izručenje četvorice državljana Bosne i Hercegovine nije bilo u skladu sa Odlukom Doma za Ljudska prava Bosne i Hercegovine o privremenim mjerama da se spriječi njihova deportacija, protjerivanje ili ekstradikcija. Ova lica su naknadno prebačena u zatvor u Guantanamo Bay. Slučaj je dokumentovan u junu 2006. u izvještaju Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope pod nazivom “Navodna Tajna Hapšenja i Nezakoniti Međudržavni Transferi u Zemljama Članicama Savjeta Evrope”. (AS/Jur (2006) 16 Part II)

Evropski Sud za Ljudska prava je više puta potvrdio da bilo koji transfer u zemlje gdje postoji rizik da će pojedinac biti zlostavljan i izvrgnut nehumanom tretmanu, predstavlja kršenje Članka 3 Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Poznato Vam je da je pomenutu konvenciju BiH raticifirala i obavezala se na njeno poštivanje12. jula 2002.

Svaki postupak, uključujući i proceduru revizije prava na državljanstvo, koji otvara mogućnost da pojedinac bude deportovan, ekstradiran ili na bilo koji drugi način uklonjen iz zemlje, mora poštovati ljudska prava pojedinca. Naročito je neophodno osigurati da postojeće procedure kod traženja azila, kao i postojeći pravni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava, zaštite pojedinca od moguće torture i zlostavljanja, ili primjene smrtne kazne.

U cilju obezbjeđenja da se licima za koje postoji mogućnost da budu deportovani omogući efektivan pristup pravnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, veoma je važno da se povodom ulaganja žalbe primjena odluke suspendira kako bi se podnosiocu žalbe omogućilo da ostane u Bosni i Hercegovini do donošenja konačne odluke.

Veoma je važno da se vlada Bosne i Hercegovine ne oslanja na takozvana “diplomatska jamstva” da deportovana lica neće biti mučeni ili zlostavljani. Istraživanja koja su provele naše organizacije pokazuju da takva jamstva ne predstavljaju efektivnu prepreku protiv mučenja i zlostavljanja. Oslanjanje na diplomatska jamstva se upotrebljiva u slučajevima gdje država pokušava da izbjegne svoje međunarodne obaveze nastale na non-refoulement principu koji jamči pojedincu da neće biti deportiran(a) u zemlju gdje postoji rizik da će njegova ljudska prava biti ugrožena. Međunarodni eksperti u domenu ljudskih prava, uključujući Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, Posebnog izaslanika UN-a za torturu, i Komesara za ljudska prava Vijeća Evrope se slažu sa gore navedenim konstatacijama.

Zbog svega navedenog apeliramo da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, poduzmete sve mjere kako bi se zaštitila osnovna prava svih građana Bosne i Hercegovine kojima prijeti deportacija, uključujući i one građane čije se pravo na državljanstvo ponovo razmatra.

S poštovanjem,

Holly Cartner
Executive Director
Europe and Central Asia division
Human Rights Watch

Srđan Dizdarević
President
Helsinki Committee for Human Rights
in Bosnia and Herzegovina

Nicola Duckworth
Director
Europe and Central Asia Programme
Amnesty International

Cc: Nebojša Radmanović, Predsjedavajući predsjedništva BiH

Cc: Haris Silajdžić, član Predsjedništva BiH

Cc: Željko Komšić, član Predsjedništva BiH

Cc: Nikola Špirić, Predsjedavajući Vijeća Ministara BiH

Cc: Beriz Belkić, Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Cc: Bariša Čolak, Ministar pravde BiH

Cc: Vjekoslav Vuković, Predsjedavajući Državne komisije Bosne i Hercegovine za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana

Cc: Christian Schwarz-Schilling, Visoki predstavnik za BiH, kancelarija Visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Cc: Fiorenzo Stolfi, Predsjedavajući Komiteta ministara Vijeća Evrope

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.