Skip to main content

Україна: Законопроєкт загрожує правам профспілок

Парламент має захистити працівників і відкликати законопроект

Законодавці відвідують засідання парламенту в Києві, 21 грудня 2017 р. © 2017 Reuters

(Київ) – За повідомленням Human Rights Watch, український парламент розглядає законопроект про внесення змін до закону про профспілки, прийняття якого призведе до суттєвого та необґрунтованого обмеження свободи об’єднань. Положення цього законопроекту також порушують міжнародні зобов'язання України дотримуватися стандартів праці.

У своєму листі від 16 липня 2020 року організація Human Rights Watch звернулася до  депутатів з наполегливим проханням відкликати цей законопроект і гарантувати, що будь-які подальші заходи щодо профспілок не лише зважатимуть на національні та міжнародні стандарти в галузі охорони праці й захисту прав людини, але й сприятимуть цілковитому дотриманню Україною цих стандартів.

«Положення цього законопроекту порушують право працівників на організацію та послаблюють повноваження профспілок, – каже Г'ю Вільямсон, директор Human Rights Watch із питань Європи та Центральної Азії. – Профспілки мають надважливе значення для захисту інтересів працівників в Україні й уряд повинен захищати їхнє право на організацію та ведення колективних переговорів».

27 травня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який є головним комітетом із опрацювання цього законопроекту, запропонував Верховній Раді прийняти його за основу. Тепер законопроект очікує розгляду.

Зі слів Human Rights Watch, законопроект, якщо його буде прийнято, порушуватиме зобов’язання України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС). ЄС має забезпечити дотримання Україною взятих на себе зобов’язань, зокрема зобов’язання не послаблювати і не знижувати рівень охорони праці, передбачений у її законодавстві, з метою покращення торгівлі або залучення інвестицій.

У відповіді яку Human Rights Watch отримало 27 липня від голови комітету Галини Третьякової вона не вдавалася у деталі невідповідності запропонованих змін до міжнародного права та прав людини а також трудового законодавства, проте Третьякова заявила, що комітет підтримує розвиток профспілкового руху в Україні та створення умов для ефективного захисту інтересів спілок та їх членів. У листі також зазначається, що комітет “одностайні щодо необхідності забезпечення відповідності законодавства України взятим нашою державою зобов’язанням згідно [Угоди про асоціацію], а так само і відповідності трудового законодавства України конвенціям Міжнародної організації праці.”

Одним із положень законопроекту передбачено скорочення кількості первинних профспілкових організацій, дозволених на підприємстві, в установі, організації, до двох, що обмежує принцип плюралізму профспілок. Іншим – запроваджується автоматична передача у державну власність всього майна профспілок, яке станом на 24 серпня 1991 року (коли Україна проголосила свою незалежність від СРСР) перебувало у їхньому віданні, володінні та/або користуванні, і то без судового нагляду та дотримання належної правової процедури.

Одне із положень вимагає від усіх профспілок і об’єднань створювати «контрольні комісії», до яких обиратимуться як члени, так і не члени профспілки, що є втручанням у внутрішнє управління профспілок.

Відповідно до одного з положень законопроекту профспілки не можуть представляти працівників у колективних переговорах, якщо їх членами є особи, які виконують будь-які управлінські функції, хай навіть ці особи і не належать до адміністрації.

У разі прийняття законопроекту, будь-яке із цих положень важко узгоджуватиметься з вимогами Конституції України, яка гарантує свободу об’єднань, заявляє Human Rights Watch. Крім того ці положення порушуватимуть важливі міжнародні стандарти праці та прав людини, закріплені в конвенціях Міжнародної організації праці (МОП), а також інші договори про права людини, учасницею яких є Україна, зокрема Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (Європейську Конвенцію з прав людини / ЄКПЛ), Європейську соціальну хартію (ЄСХ), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (МПЕСКП) і Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (МПГПП).

У своїх заключних зауваженнях 2020 року щодо сьомої періодичної доповіді України Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав висловив занепокоєння тим, що у разі прийняття законопроекту буде послаблено повноваження профспілок, а це призведе до порушення статті 8 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права (МПЕСКП). Комітет настійливо закликав Україну «переглянути законопроект <...> з метою забезпечення ефективності колективних переговорів і права на профспілкове представництво».

У листі до українського уряду від 17 липня 2020 року Спеціальний доповідач ООН із питань прав на свободу мирних зібрань та об’єднань зазначає, що «кілька положень ... у разі схвалення законопроекту, суперечитимуть зобов'язанням України щодо міжнародних стандартів у галузі прав людини. Зокрема, вони можуть поставити під загрозу реалізацію права на свободу об'єднань у профспілки».

Законопроект також не відповідає зобов'язанням України згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до цієї угоди, Україна має забезпечувати і реалізовувати основні міжнародно визнані трудові стандарти, зокрема свободу об’єднань та ефективне визнання права на колективні переговори.

У листі Глобальної профспілки ІндастріАЛЛ (IndustriaALL Global Union) високопоставлений чиновник Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) заявив, що «ЄСЗС, інші служби Європейської комісії, наше Представництво у Києві уважно стежать за ситуацією з трудовою реформою і будуть піднімати це питання у тісній співпраці з МОП під час двостороннього діалогу з Україною у рамках Угоди про асоціацію».

Законопроект викликав серйозну критику з боку багатьох міжнародних структур і місцевих зацікавлених сторін, як от Міжнародна мережа юристів для надання допомоги працівникам (Мережа ILAW/ International Lawyers Assisting Workers Network) і Глобальна профспілка ІндастріАЛЛ (IndustriaALL Global Union). Вони вимагають відкликати законопроект.

Українська громадська організація «Трудові ініціативи» визначила ще кілька положень законопроекту, що серйозно обмежують діяльність профспілок. До них належать положення, згідно з якими збільшено мінімальну кількість членів первинної профспілкової організації до 10 осіб; виключено норму про перерахування роботодавцем членських профспілкових внесків; послаблені зобов'язання роботодавця надавати профспілкам інформацію щодо колективних договорів/угод; та позбавлено профспілкову сторону можливості надавати свої пропозиції щодо проектів законів перед їх поданням та розглядом органами виконавчої влади.

Кілька парламентських комітетів також піддали цей законопроект критиці. 2 липня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом заявив, що проект закону «не відповідає зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейській соціальній хартії (переглянутій)» та кільком конвенціям МОП. Комітет з питань антикорупційної політики дійшов висновку, що законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

«Послаблення повноважень профспілок загрожує існуванню гідних умов праці українських працівників, – заявляє Г'ю Вільямсон. – Верховна Рада має стати на захист прав працівників і зобов'язань України щодо міжнародного права та відкликати цей законопроект».

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.