Skip to main content

Vlada i skupština Kosova preduzele su 3. avgusta 2015. važan korak ka pravdi uspostavom specijalnog suda za suđenje u predmetima teških zločina počinjenih posle rata na Kosovu 1998-1999, saopšteno je danas iz organizacije Human Rights Watch. Vlada Kosova i Evropska unija trebale bi veoma skoro uspostaviti taj sud sa jakim programom za zaštitu svedoka.

Na poziv vlade, skupština je odobrila ustavni amandman kojim se otvara put za taj sud, a zatim i zakon kojim se uspostavlja pravosudno telo, kao i zakon za finansiranje pravne odbrane za one kojima je ona potrebna. Sud će funkcionisati po zakonima Kosova, ali sa većem u inostranstvu i uz imenovanje međunarodnih sudija i tužilaca.

“Vlada i zakonodavci Kosova doneli su ispravnu odluku za pravdu i odgovornost,” izjavila je Lotte Leicht, EU direktor organizacije Human Rights Watch. “Sada je važno da se poduzme sledeći korak i što pre ustanovi sud, tako da se navodi o teškim zločinima mogu obrađivati od strane nepristrasnog, nezavisnog i sigurnog tela.”

Da bi taj sud imao krediblitet potrebno je obezbediti snažan međunarodni mehanizam za zaštitu svedoka. Ranija suđenja za ratne zločine na Kosovu na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju bivšim pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), pobunjeničke grupacije etničkih Albanaca, remećena su zastrašivanjem i smrtnim slučajevima svedoka.

Taj specijalni sud sudiće u predmetima na osnovu izveštaja Saveta Evrope iz 2010. koji je sačinio švajcarski senator Dick Marty. U tom izveštaju se neki pripadnici OVK optužuju za otmice, prebijanje, pogubljenja po kratkom postupku, a u nekim slučajevima i prisilno uzimanje ljudskih organa na albanskoj teritoriji tokom i posle rata na Kosovu.

Evropska unija je 2011. godine osnovala istražno telo van Kosova nazvano Specijalna operativna istražna grupa (SITF) radi istrage o navodnim zločinima u izveštaju koji je sačinio Marty. Prvi vodeći tužilac te operativne grupe Clint Williamson objavio je 29. jula 2014. godine da ima dovoljno dokaza za podizanje optužnica protiv nekih bivših pripadnika OVK koji su, kako je on rekao, odgovorni za organizovanu kampanju otmica, ilegalnog zatvaranja, nezakonitih ubistava i seksualnog nasilja. On je izjavio da je većina žrtava bila iz redova manjinskih grupa - Srbi, Romi i ostali - ali je bilo i kosovskih Albanaca za koje se smatralo da sarađuju sa Srbima, ili češće, da su politički protivnici vođstva OVK.

Williamson je saopštio da su njegovi nalazi u velikoj meri dosledni sa izveštajem senatora Martyja, uključujući tu i navode o "šačici" slučajeva trgovine organima, ali nije obezbedio dovoljno dokaza da bi potkrepio suštinu optužnica za taj zločin. Optužnice za druge zločine, uključujući i zločine protiv čovečnosti, mogu se podizati posle uspostave specijalnog suda, izjavio je on.

U maju 2015. godine imenovan je novi vodeći tužilac te operativne grupe, Amerikanac David Schwendiman.

Naredni korak koji Kosovo treba da obavi je da postigne sporazum o zemlji-domaćinu sa nekom od država-članica EU gde će taj sud imati sedište. Kada se sud formalno osnuje, operativna grupa može početi sa podizanjem optužnica.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.