Skip to main content
U.N. hovedkvarter lørdag sept., Sept. 28, 2019. © AP Photo/Jeenah Moon

FN har hatt ni generalsekretærer gjennom de siste 75 årene, fra alle verdens hjørner. Men de har hatt én ting til felles - de har alle vært menn.

«Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.» Det er FNs bærekraftsmål nummer fem. «Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.» Det er det første delmålet for bærekraftsmål fem. FN er ansvarlig for å hjelpe hvert land å nå det målet innen 2030.

Innsatsen burde starte i FNs eget hus.

Det er på tide å velge den neste generalsekretæren. António Guterres, en veterandiplomat, tidligere FNs høykommissær for flyktninger og tidligere statsminister i Portugal, har vært i jobben siden 2017, og søker en andre periode. Prosessen for å velge generalsekretæren ble endret i 2015, og ble mer transparent og inkluderende. Kampanjer, slik som «1 for 7 milliarder», som Human Rights Watch er medlem av, ønsker ytterligere reformer.

Flere land - Kina, Tyskland og Storbritannia - støttet en andre periode for Guterres før andre kandidater kom på banen.

I 2015 oppfordret generalforsamlingens president og Sikkerhetsrådet medlemslandene om å nominere kvinner; i år har de ikke gjort det.

Men på grunn av endringene i 2015, er det mer sannsynlig at det kan komme kandidater som vil konkurrere mot den sittende generalsekretæren. En kvinne som jobber for FN, Arora Akanksha, kunngjorde sitt kandidatur i februar, og rettet igjen oppmerksomheten mot mangelen på kvinner i rollen. I 2016 var det syv kvinnelige kandidater og seks menn.

Human Rights Watch oppfordrer til konkurranse og kjønnsdiversitet blant kandidatene. Både Guterres og generalforsamlingens president har uttrykt støtte for en transparent utvelgelsesprosess i år. Alle FNs medlemsland som forplikter seg til likestilling, bør vurdere å presentere og støtte sterke kvinnelige kandidater, en tilnærming «1 for 7 milliarder» støtter. Med en mangfoldig kandidatgruppe på plass, bør medlemslandene velge den mest kvalifiserte kandidaten.

Vi står overfor en krise for kvinners rettigheter. Covid-19-pandemien påvirker kvinner uforholdsmessig; FN spår at den vil presse 47 millioner flere kvinner og jenter ut i fattigdom, og føre til ytterligere 13 millioner barneekteskap de neste 10 årene.

Vi trenger at bærekraftsmål fem blir en realitet, og FNs evne til å lede verden ut av denne krisen undergraves så lenge likestilling mangler - fra bunn til topp.

This dispatch was originally published in Norwegian at Forsvarets Forum

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.