Skip to main content

על האיחוד האירופי להטיל סנקציות על קבוצת NSO בגין רוגלה פוגענית

ארגוני חברה אזרחית ומומחים דוחקים באיחוד לפעול נגד הקבוצה

לוגו על קיר השלוחה של קבוצת NSO הישראלית ליד היישוב ספיר בערבה, 24 באוגוסט 2021    © 2021 AP Photo/Sebastian Scheiner, File

(בריסל) – 86 ארגוני זכויות אדם ומומחים עצמאים פנו היום במכתב לממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי ולשרי החוץ של מדינות האיחוד וקראו לו להטיל סנקציות ממוקדות נגד יצרנית הרוגלות, קבוצת NSO הישראלית, לאחר שנים של דיווחים אמינים על רוגלת פגסוס של הקבוצה, המסייעת לממשלות להפר את זכויות האדם על ידי הפיכת טלפון נגוע למכשיר מעקב נייד.

לדברי דבורה בראון, חוקרת בכירה ואחראית סנגור בנושא זכויות דיגיטליות בארגון Human Rights Watch, "ישנן עדויות מוצקות לשימוש חוזר ונשנה של ממשלות פוגעניות ברוגלה של פגסוס לדיכוי מגיני זכויות אדם, פעילים לא אלימים ואנשים הנתפסים כמבקריהן [...] על האיחוד האירופי להטיל לאלתר סנקציות על קבוצת NSO ולאסור כל שימוש בטכנולוגיות שלה".

בחודש נובמבר 2021 חשף ארגון Front Line Defenders, המספק הגנה למגיני זכויות אדם בסיכון, כי רוגלת פגסוס של הקבוצה שימשה לפריצה למכשירים הניידים של שישה פעילי זכויות אדם פלסטינים. חשיפה זו הייתה האחרונה בשורה ארוכה של דיווחים על הפרות של זכויות האדם הקשורות לשימוש בטכנולוגיה שפיתחה החברה הישראלית. בחודש יולי חשף פרויקט פגסוס, שבמסגרתו ארגוני תקשורת שיתפו פעולה תחת המטרייה של Forbidden Stories ובתמיכה טכנית של ארגון אמנסטי אינטרנשטיונל, כיצד תוכנת פגסוס שימשה לחדירה למכשירי הטלפון של פעילים, עיתונאים ואנשי אופוזיציה בכמה מדינות לרבות באיחוד האירופי. בחודש אוגוסט איתר מרכז המחקר האקדמי הקנדי Citizen Lab תשעה אקטיביסטים מבחריין שמכשירי האייפון שלהם נפרצו באמצעות רוגלת פגסוס של קבוצת NSO.

החברה הכחישה שוב ושוב את הטענות שפגסוס שימשה לפגיעה במגיני זכויות אדם, עיתונאים ומתנגדי משטר. אך איש מהשותפים או מהארגונים המעורבים בפרויקט פגסוס, שחשף את הפריצה למכשיריהם של פעילים פלסטינים, לא חזר בו מהדיווחים. למעשה, דיווחים עצמאיים נוספים וחקירות של רשויות אחרות אימתו את ממצאיו של פרויקט פגסוס.  

ב-3 בנובמבר הוסיפה לשכת המסחר של ארה"ב את קבוצת NSO לרשימת הגבלות הסחר שלה (רשימת ישויות), בגין "פעילות שנוגדת את מדיניות החוץ ואת האינטרסים הלאומיים הביטחוניים של ארה"ב". אבל לצעד זה, האוסר לייצא כל סוג של חומרה או תוכנה מארה"ב לקבוצת NSO ללא רישיון מיוחד מלשכת המסחר של ארה"ב, השפעה מוגבלת.

לדברי הארגונים והמומחים, על האיחוד האירופי ללכת צעד נוסף קדימה ולהוסיף את קבוצת NSO לרשימת הגופים הכפופים לסנקציות הבינלאומיות שלו בתחום זכויות האדם. נוסף על כך, עליו לנקוט את כל הצעדים הנחוצים כדי לאסור מכירה, העברה, יצוא ויבוא של הטכנולוגיה של קבוצת NSO וכן שימוש בה, כמו גם אספקת שירותים התומכים במוצרי הקבוצה, עד אשר ייקבעו אמצעי הגנה נאותים על זכויות האדם.

לדברי בראון "על האיחוד האירופי לסגור את שעריו באופן הרמטי בפני ניהול עסקים עם קבוצת NSO [...] הסנקציות הממוקדות חיוניות לשם כך וכדי להגביר את הלחץ הבינלאומי ההולך וגדל על החברה ועל תעשיית הרוגלות שיצאה מכלל שליטה".

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.