Skip to main content

יש להפסיק את התמיכה באפרטהייד הישראלי ובמשטר הדכאני של הרש"פ

פריט 3 – דיון כללי: פנייה משותפת בעל פה

פועלים פלסטינים בתור לחצות מחסום בכניסה להתנחלות הישראלית מעלה אדומים הסמוכה לירושלים, 30 ביוני 2020. © 2020 Oded Balilty/AP Images
  • מועצת זכויות האדם, המושב ה-48
  • פנייה משותפת בעל פה
  • פריט 3 – דיון כללי
  • 22 בספטמבר, 2021

גבירתי הנשיאה,

הרשויות הישראליות מבצעות את הפשעים נגד האנושות של אפרטהייד ושל רדיפה כנגד מיליוני פלסטינים. בגדה המערבית, הנתונה עדיין בשליטתה האפקטיבית של ישראל, היא המעצמה הכובשת, פלסטינים חיים תחת כיבוש ואפרטהייד ישראליים, ובה בעת, מתמודדים עם מדינת המשטרה הדכאנית של הרשות הפלסטינית ושל כוחות הביטחון שלה.

ביוני 2021, ניזאר בנאת, פעיל פלסטיני שביקר את הרשות הפלסטינית, נהרג כאשר היה במשמורת הרשות זמן קצר לאחר שנעצר והוכה בידי כוחות הביטחון שלה בחברון שבגדה המערבית הכבושה. בחודשים שעברו מאז, הרשות הפלסטינית פיזרה באלימות הפגנות עממיות שדרשו לעשות צדק עם בנאת, ביצעה מעצרים המוניים של עשרות פלסטינים שהפגינו באורח בלתי-אלים והחזיקה בהם על סמך סעיפי אישום פוליטיים כגון העלבת "בכירים" ו"גרימת סכסוכים בין פלגים", שלמעשה הופכים חופש התאגדות וחופש ביטוי בלתי-אלימים לעבירה פלילית.

לפי תיעוד של ארגוני זכויות האדם, ישראל עוצרת פלסטינים המשתייכים לקבוצות ולתנועות פוליטיות המתנגדות לה, ואולם גם הרשות הפלסטינית עוצרת באופן שיטתי ובשרירותיות מתנגדי משטר ויריבים פוליטיים לרבות התעללות ועינויים בתואנות דומות.

על מנת לטפל בגורמי העומק להפרה המתמשכת של זכויותיהם של הפלסטינים, על המדינות החברות להפסיק לתמוך באפרטהייד הישראלי.

כמו כן, על המדינות החברות לבחון מחדש את מסגרת יחסיהן עם הרשות הפלסטינית, לרבות כוחות הביטחון שלה, ובמסגרת בחינה זו לתמוך במימוש זכויות היסוד של הפלסטינים ולסייע במימושן.

על המדינות לתמוך גם בחקירה של בית המשפט הפלילי הבינלאומי בפלסטין ולתבוע דין וחשבון מהאחראים לביצוע פשעים בינלאומיים חמורים, לרבות אפרטהייד, רדיפה וכן מעצרים שרירותיים שיטתיים ועינויים.

על הרשות הפלסטינית והקהילה הבינלאומית לתמוך בקולות הפלסטינים הקוראים לייצוג פוליטי חדש ומכיל, ולוודא כי כל הפלסטינים יוכלו לבחור ולהיבחר בבחירות אמת שיתקיימו באורח תקופתי.

תודה.

על החתום:

אל-חאק

מכון קהיר ללימודי זכויות האדם

ארגון Human Rights Watch

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.