Skip to main content

ישראל/הגדה המערבית: עונשי מאסר למפגינים לא אלימים

(ירושלים) – ארגון Human Rights Watch אמר היום כי החלטתו של בית דין צבאי לערעורים ב-11 בינואר 2011 להחמיר את עונש המאסר שהוטל על פלשתינאי שמחה נגד הקמת מכשול ההפרדה שישראל מקימה בגדה המערבית מעצימה את החששות שעוררה הרשעתו בכל הנוגע לשמירה על כללי ההליך ההוגן.

עבאדללה אבו רחמה, פעיל נגד הפקעתה בפועל של קרקע מהכפר בילעין שבגדה המערבית באמצעות מחאה לא אלימה, הורשע בחודש אוגוסט בארגון הפגנות לא חוקיות, בהשתתפות בהן, וכן בהסתת מפגינים לחבל במכשול ההפרדה, ליידות אבנים על חיילים ישראלים ולהשתתף בפעולות מחאה אלימות. בחודש נובמבר ערערה התביעה הצבאית על גזר דינו, שקבע לו שנת מאסר אחת, וביקשה להחמירו. בית הדין לערעורים החמיר את העונש ל-16 חודשי מאסר.

לדברי ארגון Human Rights Watch, ההרשעה נסמכה על כתב אישום שלא נזכרה בו כל תקרית ספציפית של פעילות פסולה ועל קטעי תצהירים של ילדים שחזרו בהם בבית המשפט מדבריהם. הילדים טענו בבית המשפט שהתצהירים נגבו מהם בכפייה, ושאף כי אינם דוברים עברית, החוקרים הצבאיים רשמו את דבריהם והחתימו אותם על התצהירים בשפה זו.

אבו רחמה זוכה מאשמה נוספת של אחזקה בלתי חוקית באמצעי לחימה, שהתבססה על מוצג אמנות בצורת סמל השלום שאבו רחמה הכין מתרמילי קליעים וממכלים של רימוני גז מדמיע שהצבא הישראלי השתמש בהם כדי לדכא הפגנות בבילעין.

במקרה אחר הנוגע לפעיל מחאה לא אלים, החל יונתן פולק לרצות ב-11 בינואר עונש של שלושה חודשי מאסר שהוטל עליו. ארגון Human Rights Watch אמר היום כי נראה שבמקרה זה מדובר באכיפה סלקטיבית של הדין הפלילי במטרה להעניש אדם שהשתתף במחאה לא אלימה.

ב-27 בדצמבר 2010 גזר שופט בית משפט השלום בתל-אביב על פולק, ישראלי בן 28, עונש מאסר בגין השתתפותו בשנת 2008 בהפגנה לא אלימה נגד המצור הישראלי על רצועת עזה, שאותה הגדיר בית המשפט כ"התקהלות בלתי חוקית". המשטרה עצרה את פולק ב-31 בינואר 2008, בעת שהיה בקבוצה של בין עשרים לשלושים בני אדם שרכבו על אופניים ברחובות תל-אביב כאמצעי מחאה.

השוטרים העידו כי עצרו את פולק כיוון שזיהו אותו כפעיל מרכזי והניחו שהוא ארגן את פעולת המחאה. עם זאת, המשטרה הניחה לפעולת המחאה להתקיים ולא עצרה שום משתתף אחר. התביעה לא האשימה את פולק באלימות או באי-ציות למשטרה.

בית המשפט הרשיע את פולק ב"השתתפות בהתקהלות אסורה" על-פי דיני העונשין הישראליים הקובעים כי "שלושה אנשים לפחות שנתקהלו" ומתנהגים "באופן הנותן לאנשים שבסביבה יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים יעשו מעשה שיפר את השלום, הרי זו התקהלות אסורה". בפסק דינו קבע השופט שרוכבי האופניים הפריעו לתנועה וכי מעשה כזה עונה על ההגדרה של "הפרת השלום". המחאה לא הצריכה רישיון, על-פי חוק משטרת ישראל, שכן השתתפו בה פחות מחמישים בני אדם.

ארגון Human Rights Watch הזכיר כי פעילים למען איכות הסביבה קיימו בתל-אביב פעולות מחאה חוזרות ונשנות בדרישה לסלילת שבילי אופניים נוספים באמצעות רכיבה קבוצתית שהאטה את תנועת המכוניות, אך עד היום לא ידוע על מעצרו של איש מהם. השוטרים אף לא עצרו איש מרוכבי האופנועים שחסמו את הכביש הראשי המקשר בין ירושלים לבין תל-אביב למשך מספר שעות בחודש ספטמבר 2009 במחאה על העלאת תעריפי הביטוח לאופנוענים.

נראה אפוא, לדברי ארגון Human Rights Watch, כי עונש המאסר שנגזר על פולק בגין השתתפות בפעולת מחאה שהרשויות הכירו בה כהפגנה לא אלימה מפר את חובתה של ישראל לכבד את הזכות למחות באורח לא אלים.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Topic